eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/445 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Omtaksering av Svadde næringspark AS sin eiendom gnr. 127 bnr. 64 i Tinn.   her
2019/99 20190315 15.03.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave - Kiwi avd 396, 555, 559 KIWI NORGE AS   her
2019/762 20190315 15.03.2019 Inngående brev Teknisk dokumentasjon fra Evry på installasjon av integrasjon Visma EasyCruite - Elements Evry - Nina Jaunsen   her
2019/735 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte i ressursteam 20.3.19 på Rjukan ungdomsskole Tinn kommune v/Barneverntjenesten   her
2019/765 20190315 15.03.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad Aina Risnes Haugen   her
2019/766 20190315 15.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/767 20190315 15.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/768 20190315 15.03.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad Stine Tveito   her
2019/769 20190315 15.03.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad Stine Tveito   her
2019/771 20190315 15.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/770 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om avløpsanlegg - Sansetdalen - 51/8/21 BRØDRENE FOSSHEIM TRANSPORT AS   her
2019/772 20190315 15.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/840 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse - kommunedelplan - Atrå - Tinn FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/774 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kommunal vigsel - registrering Carl-E Gotaas   her
2019/774 20190315 15.03.2019 Inngående brev Prøvingsattest Carl-Erik Gotaas og Panida Chopkarnkit Carl-E Gotaas   her
2019/755 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tillegg - søknad om samtykke til planer om nytt bygg TINN MONTESSORISKOLE SA   her
2019/775 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fradeling eiendom - område for hyttetomter - 149/3 Øverli ved Sandvann Ole Petter Skibdalen   her
2019/776 20190315 15.03.2019 Inngående brev Arkivforespørsel karakterer fra Hovin- og Øverbakke skule IKA Kongsberg   her
2019/778 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi: Kunngjøring - Doffin INNKJØPSKONTORET AS   her
2019/778 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi: Tips til leverandører om anbudskonkurranse INNKJØPSKONTORET AS   her
2019/778 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi: Konkurransegrunnlag INNKJØPSKONTORET AS   her
2019/778 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi: Mandheiemn - anbudsbefaring 28.6.18 INNKJØPSKONTORET AS   her
2019/778 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi: Spørsmål og svar INNKJØPSKONTORET AS   her
2019/777 20190315 15.03.2019 Inngående brev Reviderte og endelige plandokumenter til reguleringsplan for Gaustabanen NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE AS   her
2019/846 20190315 15.03.2019 Inngående brev 21/2 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 988241776 Landbruksdirektoratet   her
2019/848 20190315 15.03.2019 Inngående brev 162/5 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 914780403 Landbruksdirektoratet   her
2019/851 20190315 15.03.2019 Inngående brev 147/2 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 917000573 Landbruksdirektoratet   her
2019/867 20190315 15.03.2019 Inngående brev 77/4 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 971326425 Landbruksdirektoratet   her
2019/863 20190315 15.03.2019 Inngående brev 146/1 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 974275945 Landbruksdirektoratet   her
2019/861 20190315 15.03.2019 Inngående brev 147/6 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 970575677 Landbruksdirektoratet   her
2019/854 20190315 15.03.2019 Inngående brev 144/1 - Utbetaling av regionalt mioljøtilskudd for 2018 til 979527969 Landbruksdirektoratet   her
2019/857 20190315 15.03.2019 Inngående brev Utbetaling av regionalt miøljøtilskudd for 2018 til 999127886 Landbruksdirektoratet   her
2019/841 20190315 15.03.2019 Inngående brev 19/1 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018il 987775157. Landbruksdirektoratet   her
2019/844 20190315 15.03.2019 Inngående brev 24/1 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 818574142 Landbruksdirektoratet   her
2019/883 20190315 15.03.2019 Inngående brev 106/2 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til  969102455 Landbruksdirektoratet   her
2019/881 20190315 15.03.2019 Inngående brev 29/2 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 971009799 Landbruksdirektoratet   her
2019/877 20190315 15.03.2019 Inngående brev 56/1 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 969175703 Landbruksdirektoratet   her
2019/871 20190315 15.03.2019 Inngående brev 90/3 - Utbetaling av regionaltiljøtilskudd for 2018 til  870248032 Landbruksdirektoratet   her
2019/870 20190315 15.03.2019 Inngående brev 34/1 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 970284710 Landbruksdirektoratet   her
2019/868 20190315 15.03.2019 Inngående brev 80/1 - Utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2018 til 993129275 Landbruksdirektoratet   her
2019/152 20190315 15.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Arealoppgave - kontroll   her
2019/152 20190315 15.03.2019 Utgående brev Rammetillatelse-tilbygg-Ådalen 600 - 34/8 LUNDESGAARD ARKITEKTKONTOR   her
2019/521 20190314 14.03.2019 Inngående brev 120/154 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tore Hågen Hansen   her
2019/734 20190314 14.03.2019 Inngående brev Utsending av informasjonsbrev til kommuner og helseforetak om bestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2019/177 20190314 14.03.2019 Inngående brev Regional plan for Hardangervidda - Styringsgruppas forslag til høringsutgave - 12.03.19 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/641 20190314 14.03.2019 Inngående brev Rjukan og omegn rideklubb - Innspill til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet RJUKAN OG OMEGN RIDEKLUBB   her
2019/726 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi: Tilsagnsbrev - Marispelet AS RJUKAN NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/726 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi: Tilsagnsbrev - Haugen Treindustri AS RJUKAN NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/723 20190314 14.03.2019 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET   her
2019/84 20190314 14.03.2019 Inngående brev 123/97 Sam Eydes gate 201 a - kvittering på montert vannmåler Rjukan-Vvs - Svein Øyaland   her
2019/624 20190314 14.03.2019 Utgående brev Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - vedtak *****   her
2019/719 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til leie av kontorer i Atrå Kontorbygg AS Kirken Tinn - Leif Kåre Mangen   her
2019/209 20190314 14.03.2019 Inngående brev Sak 2019/209 - størrelse på anleggsbidrag BRUNLANES EIENDOM AS   her
2019/726 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi: Tilsagnsbrev - Baut AS RJUKAN NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/726 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi: Tilsagnsbrev - VisitRjukan AS RJUKAN NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/756 20190314 14.03.2019 Inngående brev Invitasjon til innspillsmøte om togtilbud i Telemark Telemark fylkeskommune   her
2019/726 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi: Tilsagnsbrev - MØY Entreprenørskap RJUKAN NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/726 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi: Tilsagnsbrev - NIA RJUKAN NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/641 20190314 14.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Innspill til idrettsplan fra Tinn ungdomsråd Postmottak - Tinn   her
2019/177 20190314 14.03.2019 Inngående brev Regional plan for Hardangervidda BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/732 20190314 14.03.2019 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/178 20190314 14.03.2019 Utgående brev 10/1 Maurudbrekka 31 - Svar på søknad om fritak for renvasjonsavgift Valentina N Gast Leidal for Gertrud Gast   her
2019/743 20190314 14.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Tom Andre Heidenreich-Riis - Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Anne Berit Næss   her
2019/745 20190314 14.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Merethe Falkum Lien - Etablererprøven for serveringsvirksomhet Anne Berit Næss   her
2019/745 20190314 14.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Søren Scotwin - Etablererprøven for serveringsvirksomhet Anne Berit Næss   her
2019/745 20190314 14.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Fabian Landstrøm - Etablererprøven for serveringsvirksomhet Anne Berit Næss   her
2019/747 20190314 14.03.2019 Inngående brev Utlån klientmappe - PPT - ***** ***** ***** INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS   her
2019/254 20190314 14.03.2019 Inngående brev Uttalelse - Søknad om skjenkebevilling enkelt anledning - Gaustablikk Høyfjellshotell AS SØR-ØST POLITIDISTRIKT   her
2019/761 20190314 14.03.2019 Inngående brev Rutiner for refusjon og søknad om spesialundervisning for gjesteelever 2019/2020 Nome Kommune   her
2019/688 20190313 13.03.2019 Inngående brev Tvangsalg av eiendom ADVOKATFIRMAET BERGBY AS   her
2019/415 20190313 13.03.2019 Inngående brev Tilleggsopplysning Løkjestaulkilsvegen 75 og 77 Gbnr. 120/416 NORSK BYGGSERVICE AS   her
2019/687 20190313 13.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2019/686 20190313 13.03.2019 Inngående brev Krav om matrikkelføring ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT   her
2019/378 20190313 13.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Fullmakt - Generalforsamling i Tjærnet borettslag 2018 Bjørn Sverre Birkeland   her
2019/689 20190313 13.03.2019 Inngående brev Mår kontrollbygg - Søknad om ferdigattest - Mårveien 12 - 121/55 SWECO NORGE AS AVD SELJORD   her
2019/678 20190313 13.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte i ressursteam i Øverland barnehage - 20.3.19 Tinn kommune v/Barneverntjenesten   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 36/22 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Arnfinn Erlien   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 36/22 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Holen Erlien   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 29/19 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Runar Jacobsen   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 29/19 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ingvil Borge   her
2019/703 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom fra 9/1 Lislerud til 31/6 Rennehøl Kjersti Husevold Beckmann   her
2019/145 20190313 13.03.2019 Inngående brev Vedrørende - 18-05721-13 - Presisering av bosettingskriterier Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 28/10/18 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Trond Øen   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 28/10/18 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Maria Wollert-Nielsen   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 120/431 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet GAUSTA HYTTEUTLEIE AS   her
2019/521 20190313 13.03.2019 Inngående brev 106/454 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ellen Rygh   her
2019/707 20190313 13.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/708 20190313 13.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/709 20190313 13.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/710 20190313 13.03.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/711 20190313 13.03.2019 Internt notat (X) uten oppfølging VW Telemark - Skjenkeløyve, ambulerende -Sporten og Lavo - 21.- 23.3. 2019 Ann Kristin Sauro   her
2019/65 20190313 13.03.2019 Utgående brev Ber om uttale - 119/2 Kvitåvatnvegen 372 S2 - dispensasjon fra plankrav - utvidelse av hotell TELEMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
2019/76 20190312 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Norges nasjonalparkkommuner - forslag til kandidater til verv   her
2019/290 20190312 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale leasing PC og iPad mellom ATEA Finance AS og Tinn kommune (Rjukan barneskole)   her
2019/198 20190312 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling 130/190 Forespørsel om kjøp av eiendom vest for "Billagstomta"   her
2019/680 20190312 12.03.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler Jernbanegata - 12 a Tone Marit Sauro   her
2019/59 20190312 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling 126/196 Rjukan Torg -Mandat rettsmekling   her
2019/420 20190312 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling VisitRjukan AS - prosjekt "Bærekraftig reisemål - oppnevnelse av kommunale representanter til styringsgruppe   her
2019/521 20190312 12.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Einar I. Borstad   her
2019/49 20190312 12.03.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 366 Kvitåvatn vannverk Fjellab - Sissel Nøttveit   her