eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3557 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Rjukan/Tinn kommune som friby -   her
2019/4971 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Rjukan frivilligsentral  - ny organisering   her
2019/4712 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Oversiktsdokument Tinn kommune2019   her
2019/4826 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Industrikommunene - behov for ytterligere ressurser for å følge opp kraftskatteutvalgets rapport - kontingent   her
2019/3456 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 - formannskapets innstilling   her
2019/3468 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Anmoder Tinn Energi om overtagelse av elektrisk forsyningsanlegg Gaustatoppen   her
2019/3875 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti   her
2019/4942 20191115 15.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1519 20191115 15.11.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2019/4939 20191115 15.11.2019 Inngående brev Marianne Singsaas - søknad om fritak Marianne Singsaas   her
2019/4934 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad kontingentkassa - ***** ***** ***** Tinn kommune   her
2019/4935 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad kontingentkassa - ***** ***** ***** Tinn kommune   her
2019/4944 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kopi - Svar på nabovarsel - 120/211 Hans Thomas Tage Ekstedt   her
2019/4454 20191115 15.11.2019 Inngående brev Bekreftet utskrift fra grunnboken - 10/8 STATENS KARTVERK   her
2019/1634 20191115 15.11.2019 Inngående brev Påklaging - melding om vedtak - Tinn - 48/10 Store Gloppetjønn - dispensasjon fra kommuneplan - riving og oppføring nytt driftshusvære FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2624 20191115 15.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Ledermøte levekår 27.06.19 Merethe Skui m.fl.   her
2019/2624 20191115 15.11.2019 Internt notat (N) med oppfølging Ledermøter levekår 30.08.19 - innkalling Merethe Skui m.fl.   her
2019/2778 20191115 15.11.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon for landing med luftfartøy på Haukelihalle 91/13 Skarfjell Åge Hermanrud   her
2019/2893 20191115 15.11.2019 Internt notat (N) med oppfølging Forespørsel om skatteattest Sigvald Olesrud   her
2019/3012 20191115 15.11.2019 Inngående brev Referat fra interkommunalt møte 20. juni 2019 Notodden Kommune   her
2019/3098 20191115 15.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging 18/170516-2 - Forespørsel om fareskilt sau langs fv. 755 i Tessungdalen - Dagfinn Jaren   her
2019/3141 20191115 15.11.2019 Inngående brev Salg av tidligere kommunal tomt tilbake til kommunen Frode Ronald Svendsen   her
2019/3235 20191115 15.11.2019 Utgående brev Søknad om løyve til landing med helikopter Øistein Bjørtuft   her
2019/190 20191115 15.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging 122/65 - Tinn Museum   her
2019/194 20191115 15.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Avtaler - garasjer gnr 122/29 og avtale om parkering Ann-Merete Haugen   her
2019/521 20191115 15.11.2019 Inngående brev 120/120 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Joe Thorstensen   her
2019/840 20191115 15.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Særutskrift Kommunedelplan Atrå - vedtak   her
2019/4928 20191114 14.11.2019 Inngående brev Forespørsel om mulighet for å rive eksisterende og oppføring av ny hytte - 122/357 Møsvannsveien 510 Magne Tinnbø Bjørndal   her
2019/1503 20191114 14.11.2019 Inngående brev Frivillig vern av skog - høring av verneplan for området Rollagåsen i Tinn kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/4565 20191114 14.11.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om utsatt frist - endringer i vannforskriften KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
2019/271 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kommentar til forslag til endring av reguleringsplan for bl.a. felt H 35 og felt 4 A, B og C på Gaustablikk Trygve Sundt   her
2019/4005 20191114 14.11.2019 Inngående brev Inspeksjon ved Mårvik avfallsanlegg - mottaksstasjon og farlig avfall FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/247 20191114 14.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Retningslinjer Tinn psykososiale kriseteam   her
2019/209 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse - Grunn- og terrengarbeider, utvendig VA - 120/179 VÅRDAL ARKITEKTER AS   her
2019/758 20191114 14.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Referatat fra møte i Rådmannsutvalget - 25.10.2019   her
2019/409 20191114 14.11.2019 Inngående brev Henviser til brev sendt fra Tinn kommune - 19.08.19 Knut Torbjørnsen   her
2019/1387 20191114 14.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Høyring av planprogram og hovudutfordringar for regional vassforvaltningsplan for vassregion Vest-Viken 2022-2027 - høyringsfråsegn frå Tinn kommune Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/2447 20191114 14.11.2019 Inngående brev Planleveranse - ettersendt plankart Asplanviak - Ingvild Johnsen Jokstad   her
2019/2213 20191114 14.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Tillegg til budsjettendringssak 2019/2213 Tinn formannskap, Tinn kommunestyre   her
2019/3118 20191114 14.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven GRENLAND POLITIHUS   her
2019/2866 20191114 14.11.2019 Inngående brev E-post korrespondanse - Snuplass Tinn Kommune   her
2019/2759 20191114 14.11.2019 Inngående brev Merknader til nabovarsel i forbindelse med rammesøknad for oppføring av fritidsleiligheter Gausta Residence 120/185 ADVOKAT INGAR HÅLAND   her
2019/2797 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kopi - Referat fra møte om dispensasjon for oppføring av tilbygg til Mårbu turisthytte FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/4930 20191114 14.11.2019 Utgående brev Rapport - Klimasats - Støtte til klimasatsing i kommunene MILJØDIREKTORATET   her
2019/4925 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Rjukan Kino - "Takk & Pris 2019" - 22.11.2019 Tinn Kommune   her
2019/4926 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Gaustablikk Høyfjellshotell As - Arrangement på Kinokafeen - "Takk og Pris 2019" - 22.11.2019 Gaustablikk Høyfjellshotell As   her
2019/4927 20191114 14.11.2019 Inngående brev Til alle beboere i Mexico borettslag Styreleder Magne Heggland   her
2019/4553 20191113 13.11.2019 Inngående brev Supplering søknad om rammetillatelse SWECO NORGE AS   her
2019/2796 20191113 13.11.2019 Inngående brev Forespørsel - Utsettelse av klagefrist vedtak - 125/72 - Søknad om riving av brannskadet bygg - Storgata 22 RALLARHUSET AS   her
2019/179 20191113 13.11.2019 Inngående brev Forespørsel om naboliste 120/379 MOEN DESIGN   her
2019/682 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kvitåvatn vannverk - sjekk av jordfeil ELEKTROKONTAKTEN AS   her
2019/4915 20191113 13.11.2019 Inngående brev Brøyting av Skogsvegen - Sykehusveien SYKEHUSET TELEMARK HF EIENDOMSDRIFT NORD   her
2019/4913 20191113 13.11.2019 Inngående brev KS MinSide: Vilkår for påkobling til MinSide (Tilbakebetaling til Digifin) KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2019/4910 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kildesortering oppe på Gaustafjellet ØRNENIPA HYTTEEIERFORENING   her
2019/4749 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kvittering på montert vannmåler - Professor Tronstadsgate 9B RJUKAN VVS & ELEKTRO AS   her
2019/4908 20191113 13.11.2019 Inngående brev Fornying av snøscooterløyve 2020 Nils Gunnar Hauane   her
2019/3195 20191113 13.11.2019 Inngående brev Varsling om mindre endring av reguleringsplan for Torset Hyttegrend SKRINDEBAKKE PLAN OG PROSJEKT   her
2019/4904 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ny veileder til ledningsforskriften - Høring SAMFERDSELSDEPARTEMENTET   her
2019/4903 20191113 13.11.2019 Inngående brev 22/6 Øigarden Søndre - Søknad om bygging av landbruksveg AT SKOG SA   her
2019/2173 20191113 13.11.2019 Inngående brev Gatebelysning - Maurudsbrekka Austbygde Svein Espeseth   her
2019/3996 20191113 13.11.2019 Utgående brev Miljødirektoratet - valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdetstyrer 2019-2023 Per Lykke m.fl.   her
2019/4906 20191113 13.11.2019 Inngående brev Rammer og opplegg for Fylkesmannen og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og bestilling av tjenester fra SNO - 2020 MILJØDIREKTORATET   her
2019/4909 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ønske om å få tilsendt utarbeidet frivillighetsplan for Tinn kommune NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING   her
2019/4914 20191113 13.11.2019 Inngående brev Revisjonsberetning 2018 SANDSETDALEN VEGLAG   her
2019/4916 20191113 13.11.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/4917 20191113 13.11.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/4919 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling -Håvardsrud Seterliv - julebord - 7.12.19 Håvardsrud Seterliv   her
2019/4920 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling -  Håvardsrud Seterliv - Julebord - 30.11.19 Håvardsrud Seterliv   her
2019/4784 20191113 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål om gebyr for snøscooter-løyver Knut Olaus Løberg   her
2019/4558 20191113 13.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Særutskrift Rådet for Fjellnettverket 2019-2023 - Valg av representanter.   her
2019/4558 20191113 13.11.2019 Utgående brev Rådet for Fjellnettverket 2019-2023 - Valg av representanter. Steinar Bergsland m.fl.   her
2019/4515 20191113 13.11.2019 Utgående brev Nasjonalparkkommunene 2019 -2023 - valg av representanter Trond Kjetil Jore m.fl.   her
2019/4891 20191112 12.11.2019 Inngående brev Håndtering av overskuddssnø - informasjonsbrev FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/4893 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for 24/33 - Heidi Korpberget FH GRUPPEN AS   her
2019/4898 20191112 12.11.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/4899 20191112 12.11.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/4900 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tomt 15 Hovda hyttefelt - 136/37 CK NOR BYGG AS   her
2019/4901 20191112 12.11.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad - Gaustablikk Høyfjellshotell As - The Loft - After Ski Gaustablikk Høyfjellshotell As   her
2019/521 20191112 12.11.2019 Inngående brev 83/1 og 83/10 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Knut Olav Gøystdal   her
2019/4889 20191111 11.11.2019 Inngående brev Overfakturert renevasjon, vann/kloakk, pipetilsyn og feiing Per-Oddvar Thomter   her
2019/49 20191111 11.11.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 1777 Kvitåvatn vannverk. FJELLAB   her
2019/4733 20191111 11.11.2019 Inngående brev Ønske om oppdatering - skade etter tømming av gråvannstank Gunnar Andreas Bendigtsen   her
2019/4880 20191111 11.11.2019 Inngående brev Fornying av snøscooterløyve Einar Ingvart Borstad   her
2019/4879 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET   her
2019/4876 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad kontingentkassa - ***** ***** Tinn kommune   her
2019/4867 20191111 11.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav høst 2019 - ***** ***** SVELVIK KOMMUNE   her
2019/4881 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil - 106/2 Einug nordre - 969102455 Landbruksdirektoratet   her
2019/4882 20191111 11.11.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - ***** ***** *****   her
2019/4887 20191111 11.11.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene- forbud mot bruk av mineralolje og ny varslingstjeneste om luftkvalitet FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/4803 20191111 11.11.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Flyttemelding - ***** ***** *****   her
2019/4531 20191111 11.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav høst 2019 - ***** ***** TØNSBERG KOMMUNE   her
2019/3221 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Reviderte fasader 05.11.19 Sam Eydes gate 95 - 125-33 SØNDERGAARD RICKFELT AS   her
2019/3696 20191111 11.11.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd, utviklingstillskudd - Regional omstilling - næringsvennlig kommune INNOVASJON NORGE   her
2019/3710 20191111 11.11.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler om kan ikke tinglyses - 125/224 STATENS KARTVERK   her
2019/4862 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapporter for Rjukan Fjellstue KOMBRA AS   her
2019/4866 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Fritidsbolig - Numedalshovda - 36/80 tomt 25 Geir Olav Luraas   her
2019/4857 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nytt refusjonskrav venter på behandling i ØKS Landbruksdirektoratet - no-reply@landbruksdirektoratet.no   her
2019/4874 20191108 08.11.2019 Inngående brev Retur av signert avtale om anleggsbidrag - 106/114 Kvitåvatnvegen 590 og 596 BYGGMESTER LARS H. KRISTIANSEN AS   her
2019/4827 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapporter for Kalhovd turisthytte KOMBRA AS   her
2019/4849 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedrørende leieavtale nummer A9025080 SIEMENS FINANCIAL SERVICES   her