eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1803 20190715 15.07.2019 Inngående brev NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Brendstaul NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/3067 20190715 15.07.2019 Inngående brev NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Løkjestaul NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/2771 20190715 15.07.2019 Inngående brev E-post: Bekreftelse på feste Knut Håkanes   her
2019/273 20190715 15.07.2019 Utgående brev Krav om integeringstilskudd - år-1 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2019/2708 20190715 15.07.2019 Utgående brev Krav om integeringstilskudd - år-1 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2019/2707 20190715 15.07.2019 Utgående brev Krav om integeringstilskudd - år-1 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2019/214 20190715 15.07.2019 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2019/1498 20190715 15.07.2019 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 2. terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2019/2854 20190715 15.07.2019 Inngående brev Til kontaktperson - bed om evaluering av eleven i praksis NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE, v/Torhild M. Garmo   her
2019/3054 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om riving og nytt bygg - bolig - Håkanesvegen 251 - 99/23 KTS BYGG AS   her
2019/3116 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedrørende Såheimsveien 13b g.nr 128 B.nr 126 Gunhild Bjaalid   her
2019/3149 20190715 15.07.2019 Utgående brev Ferdigattest fritidsbolig - Bløkarjoe tomt 111 - 31/1/21 SKRINDEBAKKE TOMTESELSKAP AS   her
2019/3054 20190715 15.07.2019 Utgående brev Dispensasjon og tillatelse til riving og ny bolig Håkanesveien 251 - 99/23 KTS BYGG AS   her
2019/3121 20190715 15.07.2019 Utgående brev Melding til tinglysing sammenslåing av 121/9 og 121/206 STATENS KARTVERK   her
2019/1970 20190715 15.07.2019 Utgående brev Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon NEDRE KROSSO BORETTSLAG   her
2019/3175 20190715 15.07.2019 Inngående brev Ferdigattest - Nytt bygg - boligformål - Bløkarjoe tomt 114 - 31/1/23 SKRINDEBAKKE HUS OG HYTTEBYGG AS   her
2019/1408 20190715 15.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og grunnbok 165/8/2 Christopher Carlsen   her
2019/2447 20190715 15.07.2019 Utgående brev H2 - spørsmål om plansak Bjørn Halvor Hegna   her
2019/3171 20190715 15.07.2019 Utgående brev Avtale om anleggsbidrag for Djupetjønn vannverk. GAUSTATOPPEN INVEST AS   her
2019/3171 20190715 15.07.2019 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon AT PLAN & ARKITEKTUR AS   her
2019/147 20190715 15.07.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Individuell avtale - Astrid Ulleren Dagfinn Jaren   her
2019/147 20190715 15.07.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Individuell avtale - Grete Ingeborg Vestby Dagfinn Jaren   her
2019/367 20190715 15.07.2019 Utgående brev Til: Søknad på stilling som sommervikar, brannkonstabel Knut H Kostveit   her
2019/606 20190715 15.07.2019 Utgående brev Matrikkelbrev etter retting i matrikkel Stian Ørnes Brekke m.fl.   her
2019/606 20190715 15.07.2019 Utgående brev 146/10 Kværndalen - Godkjent opprettelse av grunneigedom for festenr. 3 Stian Ørnes Brekke   her
2019/2113 20190712 12.07.2019 Inngående brev PA20737 Innlevert Bil Autolease Takst   her
2019/1139 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vedrørende ***** ***** - Svar på brev - anmodning om betalingsutsettelse. ADVOKATENE KÅSA OG NILSEN AS   her
2019/3210 20190712 12.07.2019 Inngående brev 120/312 Fyrieggvegen 132 - Forespørsel om kommunale restanser NYEBOLIGER AS   her
2019/2745 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vestre Bjørkhaug borettslag - utbetaling av tilskudd til vinduer RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG   her
2019/3215 20190712 12.07.2019 Inngående brev NV69321 - verdifall på leasingbil - helse Autolease Takst   her
2019/2668 20190712 12.07.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 990  Tveitoparken FJELLAB   her
2019/217 20190712 12.07.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 958 Rjukan avløpsrenseanlegg - slam FJELLAB   her
2019/3219 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om stengning av Det glade hjørnet til Bilens dag - 31.8.19 Rjukan arbeiderblad v/Terje Waskaas   her
2019/2089 20190712 12.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på installasjon av vannmåler i Staulsvegen 8 - 106/434 - Kristin Hauss RJUKAN VVS & ELEKTRO AS   her
2019/3221 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Ny bolig - Sam Eydes Gate 95 SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL   her
2019/3211 20190712 12.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
2019/2265 20190712 12.07.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 835 Mårvik avfallsplass FJELLAB   her
2019/3230 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2 - Austbygdebakkan 134 - 5/3 Tone Marie Tischbein   her
2019/3233 20190712 12.07.2019 Inngående brev Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad *****   her
2019/49 20190711 11.07.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 991 -Kvitåvatn vannverk FJELLAB   her
2019/3142 20190711 11.07.2019 Utgående brev Om forlenget rammetillatelse Jørn Ragnar Larsen   her
2019/2536 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om løyve til å lande med helikopter for innsamling av vassprøver NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING   her
2019/2076 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om bruk av helikopter på Gaustatoppen. DNT TELEMARK   her
2019/2445 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest - Hestegrøavegen 43 til 49 - 120/218 GAUSTATOPPEN LAFT AS m.fl.   her
2019/3143 20190711 11.07.2019 Utgående brev 123/210/0/1 Jernbanegata 15a - Varsel om igangsetting av renovasjonsavgift Aslaug Haugen   her
2019/3118 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på kravforespørsel fra Namsfogden i Grenland GRENLAND POLITIHUS   her
2019/283 20190711 11.07.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Matrikkelbrev 120/423   her
2019/297 20190711 11.07.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Firmaattest - Sykehuset Telemark HF   her
2019/173 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Lill Kristin Volden   her
2019/173 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Hilde Gunleiksrud Olesrud   her
2019/2631 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tilsyn med kommunene - miljørettet helsevern i barnehager og skoler - landsomfattende tilsyn 2019 (LOT) FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/3187 20190711 11.07.2019 Inngående brev 2 spørsmål om privatisering av vaktmestertjenester og/eller renhold i kommunale bygg LESJA KOMMUNE   her
2019/3188 20190711 11.07.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Hovda 87 - 136/44 Nils Helge Mørland   her
2019/3195 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi: Vedr. 19-11465-2 - Svar til varsel om mindre endring av reguleringsplan for Torset hyttegrend - Skrindebakke Telemark fylkeskommune   her
2019/2968 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om reinsjakt i Skarfjell Mikkel Edvardsen   her
2019/1976 20190711 11.07.2019 Inngående brev Fradeling Tovstaul - 22/5 - ref Geirstad Stein Grimsrud   her
2019/3189 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Staulsvegen 18 - 106/384 Jostein Mogen   her
2019/3190 20190711 11.07.2019 Inngående brev 124/211 - Vestfjorddalsgata 3B - andel 31 - Restanse på kommunale avgifter - oppdrag nr 316180100 DNB EIENDOM AS   her
2019/2241 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi - Dispensasjon fra byggegrense - fylkesveg 2814 - 49/27 - Tessungdalen 1068 i Tinn kommune - tilbygg og uthus - dokument nr 19/136527-2 STATENS VEGVESEN   her
2019/1115 20190711 11.07.2019 Inngående brev Svar angående trafikkstasjonen på Rjukan - dokument nr 16/176096-4 STATENS VEGVESEN   her
2019/465 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedtak i sak om oppføring av bod 119/66 - Frøystul - Tinn kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/3196 20190711 11.07.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2241 20190711 11.07.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende sak 2019/2241 - Tessungdalen 1068 - 49/27 Ivar Gaaserud Pettersen   her
2019/792 20190710 10.07.2019 Utgående brev Regnskap og årsmelding for selvhjelpslegat for barn og unge i Tinn 2018 Mariann Todal   her
2019/1449 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dekning av enhetenes merforbruk 2018 Arne Persson m.fl.   her
2019/794 20190710 10.07.2019 Inngående brev Mårvik avfallsanlegg sigevann rapport MILJØDIREKTORATET   her
2019/3183 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig skilting SÅHEIM FOLKETS HUS VENNEFORENING   her
2019/3184 20190710 10.07.2019 Inngående brev Analyser av vannprøver i Sandvatn i Hovin . MVE vatn nr 34 Øistein Sønstegård   her
2019/112 20190710 10.07.2019 Inngående brev Statnett SF - eiendomsskatt 2018 - kommentarer til innstilling til klagenemnda STATNETT SF   her
2019/2968 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om reinsjakt i Skarfjell - 2019 Erik Rø Lurås   her
2019/3179 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kommunale avgifter 114/138 Aktiv - Monica Bakken (Aktiv Kongsberg)   her
2019/2968 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om reinsjakt i Skarfjell - 2019 Geir Foseid   her
2019/1944 20190710 10.07.2019 Inngående brev Purring på søknad om redusert avgift LO Tinn v/Brit Wesseltoft   her
2019/1941 20190710 10.07.2019 Inngående brev 39/16 - Kopi: Kontrollskjema produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969328755 Landbruksdirektoratet   her
2019/1882 20190710 10.07.2019 Inngående brev 15/1 - Kopi: Kontrollskjema  produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998171008 Landbruksdirektoratet   her
2019/1879 20190710 10.07.2019 Inngående brev 116/1 - Kopi: Kontrollskjema produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969367351 Landbruksdirektoratet   her
2019/3173 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter11/8 - Smedshusvegen 58 Anne-Lise Haugen   her
2019/3167 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Vatnedalstjønnvegen 56 - 106/444 - nedre del av H4 tomt 6 BYGGESAKSKONSULENTEN AS   her
2019/3168 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Vatnedalstjønnvegen 48 - 106/418 - nedre del av H4 tomt 9 BYGGESAKSKONSULENTEN AS   her
2019/3186 20190709 09.07.2019 Inngående brev Uformell høring - ny kommunedelplan Rjukan - Ny varsling om igangsatt planarbeid Tinn kommune, Enhet plan   her
2019/3170 20190709 09.07.2019 Inngående brev Kommunal vielse - registrering Anita Birgitte Hansen   her
2019/3171 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse - Kvitåvatnvegen - 120/2 AT PLAN & ARKITEKTUR AS   her
2019/3172 20190709 09.07.2019 Inngående brev Rasteplass ved krigsmonumentet D/F Hydro - behov for toalettanlegg Tor Sveine og Elisabeth Munthe   her
2019/3061 20190709 09.07.2019 Inngående brev Ber om innsyn Thora Elisabeth Løken   her
2019/3153 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra fagforbundet FAGFORBUNDET TINN AVD. 036   her
2019/3153 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra Utdanningsforbundet UTDANNINGSFORBUNDET TINN   her
2019/3153 20190709 09.07.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Protokoll Fagforbundet   her
2019/3153 20190709 09.07.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Protokoll Utdanningsforbundet   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra AFAG ARKITEKTENES FAGFORBUND AFAG   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra Legeforeningen Legeforeningen, v/Stein Helge Røsbekk   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra Econa Econa, v/Ann-Merete Haugen   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra Fagforbundet FAGFORBUNDET TINN AVD. 036   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra Naturviterne NATURVITERNE, v/knut Volland   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra NFF NFF v/Ingebjørg Bjåen   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra NITO NITO v/Geir Pedersen   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra Norges Juristforbund Norges Juristforbund v/Øivind Rogne Olsen   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra NSF NSF v/Marit Sanne-Moen   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Inngående brev Krav fra Utdanningsforbundet Utdsanningsforbundet v/Jenny Fossum Grønn   her
2019/2968 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om reinsjakt i Skarfjell - 2019 Sigbjørn Weiss   her
2019/3154 20190709 09.07.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Protokoll NITO   her