eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/2379 20201015 15.10.2020 Utgående brev Regelverket for skolegudstjenester Wenche Synnøve Grotbæk m.fl.   her
2019/2298 20201014 14.10.2020 Utgående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler for ansatte i barnehage - høst 2019 Rannveig Haukås m.fl.   her
2020/27 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kontantstøtte - rapport - juli 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN   her
2020/27 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kontantstøtte-rapport-august 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN   her
2020/27 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kontantstøtte-rapport-September 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN   her
2018/1702 20201014 14.10.2020 Utgående brev Nytt uthus - Fyribøen 13 - 14/2 Tron Olav Tinnes   her
2019/94 20201014 14.10.2020 Utgående brev Trafikksikker kommune - søknad om godkjenning Tor Egil Syvertsen   her
2019/1658 20201014 14.10.2020 Inngående brev Egenerklæring for fyringsdanlegg i fritidsbolig Petter Mikkelborg   her
2020/776 20201014 14.10.2020 Utgående brev Ferdigattest - veg frå Kålidalsvegen til Hovdevegen - Gnr/Bnr 92/4, 94/20 og 94/22 RUSSMARKEN VA AS   her
2020/1200 20201014 14.10.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 913701143 Landbruksdirektoratet   her
2020/1668 20201014 14.10.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse - adkomstveg - Transportvegen 58 - Gnr/bnr/fnr 98/63/8. Tiltakshavar: Julian Mansbridge Julian D L Mansbridge   her
2020/1932 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 86/1 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/1980 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Russmarken 254 - 101/2/15 Hagen & Sønn AS   her
2020/1980 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon - arealformål i reguleringsplan - adkomstveg til 101/2/14 og 101/2/15 Dag Olsen   her
2020/2218 20201014 14.10.2020 Inngående brev Uttale - Dispensasjonssøknad for gnr./bnr. 97/1 - Tuddalsvegen 2130 - ny butikk - Tuddal FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/2269 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedr. 20-38152-2 - Uttalelse - Søknad om endring av reguleringsplan for Trytetjønn hyttefelt - Hjartdal kommune Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
2020/2526 20201014 14.10.2020 Utgående brev Smitteverntiltak på serverings- og skjenkestader NORDBØ PENSJONAT GRETE MELAND m.fl.   her
2020/2610 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Anna Katarina Høyer-Dahl   her
2020/2655 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/2656 20201014 14.10.2020 Inngående brev Høyring - forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. MILJØDIREKTORATET   her
2020/2657 20201014 14.10.2020 Inngående brev Renovasjon - Gnr/Bnr 115/11 Gunleik Brekke   her
2020/2658 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kommunene - Anbefaling til kommuner rundt Oslo om å vurdere kommunale tiltak mot Covid-19 i forbindelse med lettelser i nasjonale tiltak fra 12. oktober 2020 HELSEDIREKTORATET   her
2020/2660 20201014 14.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gnr/bnr 84/141 BEKKHUS EIENDOM   her
2020/2661 20201014 14.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gnr/bnr 84/144 BEKKHUS EIENDOM   her
2020/2663 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gnr/bnr 104/1/30 Ellen Marie Grødem m.fl.   her
2020/2609 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold SELFIY EIENDOM AS   her
2020/2679 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppnevning av nye dyrevernnemnder i Mattilsynet, Region Øst for perioden 2021-2024 Mattilsynet   her
2020/2567 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Christopher Gr Rønbeck   her
2020/2565 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan - ferdigatest hytte - Gnr/bnr 92/145 L&F EIENDOM AS   her
2020/2570 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Merete Bøe   her
2020/2586 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Roy André Brekka Liane   her
2020/2589 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Jan Martin Knai Strandlie   her
2020/2596 20201013 13.10.2020 Inngående brev Årsregnskap mv. for 2019 - Stiftelsen Mølla - ny bruk STIFTELSEN MØLLA-NY BRUK   her
2020/2614 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Anne Kari Friis   her
2020/2614 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Per Einar Friis   her
2020/2614 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Ellen Anita Friis   her
2020/2614 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Jon Terje Friis   her
2020/2616 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Kristin Heilo   her
2020/2616 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 97/1/19 Kristin Heilo m.fl.   her
2020/2617 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - ledningsnett - Haugestul - Gnr/bnr 103/61 Multiconsult Norge AS   her
2020/2619 20201013 13.10.2020 Inngående brev Forespørsel om bidrag til TV-aksjonen NRK WWF 2020 TV- aksjonen NRK WWF 2020   her
2020/2620 20201013 13.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 107/4 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/2620 20201013 13.10.2020 Inngående brev Krav om utbetaling frå skogfond - Gnr/Bnr 107/4 Arne Liøkel   her
2020/2621 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - hytte - Løkjestul 103 - 94/45 Arkitektkontoret Morten Jahren AS   her
2020/2621 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ferdigattest - hytte - Løkjestul 103 - Gnr/bnr 94/45 ARKITEKTKONTORET MORTEN JAHREN AS   her
2020/2622 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Torfinn Stensrud   her
2020/2622 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 90/22 Torfinn Stensrud m.fl.   her
2020/2623 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 95/4 i Hjartdal (3819) Vidar Hagen Olsen   her
2020/2628 20201013 13.10.2020 Inngående brev Befaring av høyspentlinjer SKAGERAK NETT AS   her
2020/2629 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesajonsfritak - Gnr/Bnr 78/2 og78/28 Roar Finnebråten   her
2020/2629 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Roar Finnebråten   her
2020/2633 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 84/8 i Hjartdal (3819) Arnfinn Hafsteen   her
2020/2634 20201013 13.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 80/55 Jorunn Meaas Sigurdsen m.fl.   her
2020/2634 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Jorunn Meaas Sigurdsen   her
2020/2636 20201013 13.10.2020 Inngående brev Vedr. ev. søknad om avlingssvikt - bær Oeystein Timland   her
2020/2636 20201013 13.10.2020 Inngående brev Synfaring solbæråker 15. Juni Icloud - HK Teknisk   her
2020/2636 20201013 13.10.2020 Inngående brev Melding om avlingssvikt solbær Oeystein Timland   her
2020/2638 20201013 13.10.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfritak - Gnr/bnr 35/1/20 Odd A S Marsteinstredet m.fl.   her
2020/2638 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Odd A S Marsteinstredet   her
2020/2638 20201013 13.10.2020 Inngående brev Fwd: Egenerklæring konsesjon med følgebrev fra megler. OA Marsteinstredet   her
2020/2638 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Sem & Johnsen   her
2020/2639 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv. Lovavdelingen   her
2020/2641 20201013 13.10.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet - Gnr 101, bnr 2, fnr 23 Grethe Annethe F Nilsen m.fl.   her
2020/2641 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Grethe Annethe F Nilsen   her
2020/2645 20201013 13.10.2020 Inngående brev Flytting av stabbur - Gnr. 100, Bnr. 3, Fnr. 1 Etholm - Per Etholm   her
2020/2645 20201013 13.10.2020 Inngående brev Flytting av stabbur bilete - Gnr 100 Bnr 3 Fnr 1 Etholm - Per Etholm   her
2020/2645 20201013 13.10.2020 Utgående brev Melding om flytta bygg i matrikkelen - Gnr/bnr 100/3/1 Per Etholm   her
2020/2646 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - Gnr/bnr 80/1 Ingar Haugan   her
2020/2649 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om opplevelseskort for barn og unge Tigreda Kbrom Weldaab   her
2020/2650 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om opplevelseskort for barn og unge Jean Claude Baby Irambona   her
2020/2651 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om opplevelseskort for barn og unge Semhar Tesfay Araya   her
2020/2652 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om opplevelseskort for barn og unge Charity Lonu Tchetchu   her
2020/2654 20201013 13.10.2020 Inngående brev Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak ved gjennomføring av akuttmedisinkurs HELSEDIREKTORATET   her
2020/2532 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Jan Kåre Tolfsen   her
2020/2519 20201013 13.10.2020 Inngående brev Sakspapirer Rådmannsutvalg 25.09.2020 Annette Finnerud   her
2020/2500 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Erik Hansen   her
2020/2498 20201013 13.10.2020 Utgående brev TINGLYSING AV MATRIKKELEINING 19/25 Kartverket Tinglysing   her
2020/2426 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høring om forskrift vann og avløp. Olav Langåsdalen   her
2020/2442 20201013 13.10.2020 Inngående brev Endring av utsleppsanlegg - Tjønnstul 156 - 92/17 NOTODDEN KOMMUNE   her
2020/2445 20201013 13.10.2020 Inngående brev Revidert situasjonskart - Gnr/bnr 109/3 Telemark Takrestaurering   her
2020/2452 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 84/140 STOREKLEIV EIENDOMSUTVIKLING AS   her
2020/2191 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 92/174 Olav H Flugon   her
2020/2218 20201013 13.10.2020 Inngående brev Uttale - bygging av ny butikk i nærområdet til kirke og gravplass Den Norske kyrkja   her
2020/2170 20201013 13.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969567628 - Stavsro Landbruksdirektoratet   her
2020/2170 20201013 13.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969567628 Landbruksdirektoratet   her
2020/2170 20201013 13.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969567628 - Oddvar Brekke Landbruksdirektoratet   her
2020/2364 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 84/141 STOREKLEIV EIENDOMSUTVIKLING AS   her
2020/2365 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 84/144 STOREKLEIV EIENDOMSUTVIKLING AS   her
2020/2366 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 84/142 STOREKLEIV EIENDOMSUTVIKLING AS   her
2020/2367 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 84/143 STOREKLEIV EIENDOMSUTVIKLING AS   her
2020/1950 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 104/101 Bjørn Olav Øya   her
2020/2066 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 46/1 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/2066 20201013 13.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 46/1 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/1668 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om igangsettelse - adkomstveg - Transportvegen 58 - 98/63/8 Julian Mansbridge   her
2020/1641 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 60/16 Jan Skårnes   her
2020/1485 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 115/3/16 Olav Tovsen Aakre   her
2020/1753 20201013 13.10.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 116/39 Nils Olav Klonteig   her
2020/1761 20201013 13.10.2020 Inngående brev Reguleringsplan bnr. 84/8 - Vigård hyttefelt Arnfinn Hafsteen   her
2020/1200 20201013 13.10.2020 Inngående brev Hjartdal bygdemølle - bruken av tilskot HJARTDAL BYGDEMYLLE SA   her
2020/1171 20201013 13.10.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2020-10-07 FOLKEHELSEINSTITUTTET   her