eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/899 20200529 29.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 969100983 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2019/2123 20200529 29.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 25/2 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/27 20200529 29.05.2020 Utgående brev Kontantstøtte - rapport - Hjartdal kommune mai 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN   her
2020/44 20200529 29.05.2020 Inngående brev Forespørsel om rett tolkning av forskjellige forhold i selvkostreglementet - Purring TORE HAGEN   her
2020/566 20200529 29.05.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
2020/806 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - forlengelse av traktorvei - Hjartdal kommuneskoger - Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1185 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg - Bondalsvegen 177 - 106/26 Per Erland Berberg   her
2020/1251 20200529 29.05.2020 Inngående brev Dokument 20/5551-2 E134 Gvammen- Århus, søknad om endring av reguleringsplan sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN   her
2020/1305 20200529 29.05.2020 Inngående brev Avtale om omprogrammering av radioterminaler i Nødnett den 09.06.2020 - Hjartdal kommune CRM:0008207 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/1345 20200529 29.05.2020 Inngående brev Informasjon om besøksstrategi og verneområdestyret FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1346 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET   her
2020/1350 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 93/2 i Hjartdal (3819) Ole Øystein Grøgård   her
2020/1350 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 93/2 i Hjartdal (3819) Ole Øystein Grøgård   her
2020/1350 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 93/2 i Hjartdal (3819) Ole Øystein Grøgård   her
2020/1350 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 93/2 i Hjartdal (3819) Ole Øystein Grøgård   her
2020/1350 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 93/2 i Hjartdal (3819) Ole Øystein Grøgård   her
2020/1350 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 93/2 i Hjartdal (3819) Ole Øystein Grøgård   her
2020/1351 20200529 29.05.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/1339 20200529 29.05.2020 Inngående brev Forespørsel adkomstveg - Gnr/Bnr/Fnr 113/2/7 Bondalsvegen 1277. Morten Skjølaas   her
2020/1341 20200529 29.05.2020 Inngående brev MET - Viktig info fra MET og NVE: Kommunene - Ny rutine for varsling av kraftige regnbyger (styrtregn), flom og skred FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1342 20200528 28.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat   her
2020/1340 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om 4 generelle skilt planer for arbeidsvarsling av kort varighet SKAGERAK NETT AS   her
2020/1338 20200528 28.05.2020 Inngående brev Aksjeeieravtale - IRMAT AS - signert avtale IRMAT AS   her
2020/1329 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN STEINKJER   her
2020/1330 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - infrastruktur - Fikstjønn - 109/7 Z-Element AS   her
2020/1333 20200528 28.05.2020 Inngående brev Fornyelse av Showbie lisenser til Hjartdal kommune ATEA AS   her
2020/1032 20200528 28.05.2020 Inngående brev Grenser på tomt 35 Z-ELEMENT AS   her
2020/946 20200527 27.05.2020 Inngående brev Akson Felles kommunal journal og helhetlig samhandling - intensjonserklæring Britt Inger Kolset   her
2020/992 20200527 27.05.2020 Inngående brev Generalforsamling Sauland kraftverk AS - 2019 - protokoll SAULAND KRAFTVERK AS   her
2020/1335 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Riving av bygg - riving av bygning under 70 m2 - Frølandvegen 120 - 74/8 Åge Johannes Jamtveit   her
2020/1337 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tinge innsyn - Sak 20/1278 - Skjønnsmidlar til flomforebygging TELEN AS   her
2020/1337 20200527 27.05.2020 Utgående brev Skjønnsmidlar til flomforebyggende tiltak Unni Buverud   her
2020/1331 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedtak - søknad om tilskudd - drenering 986469737 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/1301 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - Gnr/Bnr 97/9 GURHOLT EIENDOM AS   her
2020/1305 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avtale om omprogrammering av radioterminaler i Nødnett DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/1306 20200527 27.05.2020 Inngående brev Viktig undersøkelse om smittevern og tvang - Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET   her
2020/1307 20200527 27.05.2020 Inngående brev Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/1308 20200527 27.05.2020 Inngående brev Protokoll Representantskapsmøte 01-20 Kraftkompetanse KO Kraftkompetanse KO   her
2020/1309 20200527 27.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Årsrekneskap og årsmelding 2019 for Hjartdal kommune - Uttale frå kontrollutvalet Vetaks   her
2020/1310 20200527 27.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Hjartdal Kommune Vetaks   her
2020/1311 20200527 27.05.2020 Inngående brev Innsyn over avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr i perioden 01.03.2020-01.05.2020. VG   her
2020/1313 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oppdatert prognosemodell etter RNB 2020 og kommuneproposisjon 2021 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/1313 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oppdatert prognosemodell - ny alternativ og anbefalt prognosemodell. KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/1314 20200527 27.05.2020 Inngående brev Hvordan kan din kommune bli best på universell utforming? UNIVERSELL UTFORMING AS   her
2020/1315 20200527 27.05.2020 Inngående brev Generalforsamling Stiftelsen Sauherad Samtun SAUHERAD SAMTUN   her
2020/1316 20200527 27.05.2020 Inngående brev OPPROP - mot videre planlegging av vindkraftutbygging i kommunene uten kommunal medvirkning/ styring. LYNGDAL KOMMUNE   her
2020/1318 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 42/1 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/1319 20200527 27.05.2020 Inngående brev Spørsmål om skrivemåte på dialekt Øystre Slidre kommune   her
2020/1320 20200527 27.05.2020 Inngående brev Saksfremlegg - Endinger av vedtekter i Kongsbergregionen. Implementering av Sigdal kommune i regionen Annette Finnerud   her
2020/1322 20200527 27.05.2020 Inngående brev Registrering av tilstand av bruer på skogsbilvegar i Telemark i midtre og nordøstlege region i Vestfold og Telemark - kommunane Nome, Midt-Telemark, Notodden, Hjartdal og Tinn FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1324 20200527 27.05.2020 Inngående brev SV: Formulering i forstudie Rune Engehult   her
2020/1325 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Opsalvegen 49 - 49/15 Olav Bjørn Funner   her
2020/1326 20200527 27.05.2020 Inngående brev HJARTDAL KOMMUNES INNKREVING AV TILKNYTNINGSGEBYR OG ABONNEMENT FOR VANN- OG AVLØP – KOVSTULHEIA / RUSSMARKEN Tuddal hytteforeningers fellesutvalg   her
2020/1274 20200527 27.05.2020 Inngående brev Noter til årsregnskap 2019 IRMAT AS Hjartdal Kommune - Helge Granlund   her
2020/1211 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedtak - søknad om tilskudd - smil -986469737 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/1212 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedtak - søknad om tilskudd - smil 970358706 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/770 20200527 27.05.2020 Inngående brev Kartlegging Covid-19 - Kommunalt planscenario - Beredskapsplaner FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/597 20200527 27.05.2020 Inngående brev Samsvarserklæring - Vannledning - Russmarken- Gnr/bnr 101/2 Multiconsult as   her
2020/709 20200527 27.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Årsrekneskap og årsmelding 2019 for Hjartdal kommune - Uttale frå kontrollutvalet Vetaks   her
2020/194 20200527 27.05.2020 Inngående brev Prø¸vingsrapport fra Fjellab - Holm Austre vannverk FJELLAB   her
2020/194 20200527 27.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab - Gvålsfeltet vannverk FJELLAB   her
2020/255 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 81/2 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/441 20200527 27.05.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Situasjonsrapport Nr. 18 - Korona-virus FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/441 20200527 27.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2019/2252 20200527 27.05.2020 Inngående brev Forespørsel om utbetaling av tilskudd til drenering Hjartdal Kommune - Maria Fremmerlid   her
2019/2252 20200527 27.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 997058127 Landbruksdirektoratet   her
2019/899 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oppmoding om sluttutbetaling UKL Anna Høgetveit   her
2018/3089 20200527 27.05.2020 Inngående brev Brev vedrørende lege *****   her
2019/431 20200527 27.05.2020 Inngående brev Protokoll frå styremøtet i UKL 19. mai 2020 Seljord Kommune   her
2020/194 20200526 26.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab - Holm Austre vannverk FJELLAB   her
2020/194 20200526 26.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab - Gvammen vannverk FJELLAB   her
2020/194 20200526 26.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab - Sauland vannverk FJELLAB   her
2020/194 20200526 26.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab - Ørvella vannverk FJELLAB   her
2020/194 20200526 26.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab - Kyrkjekrinsen vannverk FJELLAB   her
2020/770 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1278 20200526 26.05.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak - grove utgiftsanslag FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1327 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høyring - Endring i trygderefusjonsforskriften Postmottak HOD   her
2020/1328 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høyring på utvida jakttid for villrein 2020 - Blefjell og Brattefjell-Vindeggen villreinområder Fylkesmannen - Rønning, Egil   her
2020/1312 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tinge innsyn - sak 18/588 - Høyringsuttalelsar for Kovstulheia Per Magne Pedersen   her
2020/1312 20200522 22.05.2020 Utgående brev Høyringsuttalelsar for Kovstulheia Per Magne Pedersen   her
2020/1275 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Breivassvegen 788 - 44/8 Rune Våle   her
2020/1275 20200522 22.05.2020 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Breivassvegen 788 Rune Gjerjordet Våle   her
2020/1276 20200522 22.05.2020 Utgående brev Tilknytning vatn- og avløpsanlegg - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 99/17 Sveinung Olavsen Flaaten   her
2020/1277 20200522 22.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/1278 20200522 22.05.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak - grove utgiftsanslag - NB! Svært kort frist FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1295 20200522 22.05.2020 Inngående brev Rydding i gamle søknadar om erstatning for avlingssvikt FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1299 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedlikehald torvtak - BVLVO - Fyribøen 31 - Gnr/bnr/fnr 13/11/16 NORSK-BYGG AS   her
2020/1299 20200522 22.05.2020 Utgående brev Bytte torvtak på 13/11/16 i BVLVO Espen Andersen   her
2020/1299 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon - vedlikehald av torvtak NORSK-BYGG AS   her
2020/1300 20200522 22.05.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 103/61 GURHOLT EIENDOM AS   her
2020/1301 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - Gnr/Bnr 97/9 GURHOLT EIENDOM AS   her
2020/1269 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på førespurnad om konsesjon på eigedom Roar Hagen   her
2020/1272 20200522 22.05.2020 Inngående brev Frivillige lag og organisasjonar kan søke momskompensasjon LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET   her
2020/1273 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tillatelse til innsamling av ål i Vestfold og Telemark - 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1274 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ordinær generalforsamling i IRMAT AS, 26.5.2020 IRMAT AS   her
2020/1274 20200522 22.05.2020 Inngående brev Generalforsamling i IRMAT AS, 26.5.2020 IRMAT AS   her
2020/1303 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Solheimseite aust fase 3 - 104/2 Multiconsult Norge AS   her
2020/1304 20200522 22.05.2020 Inngående brev Styrking av elektroutdanningen på Notodden - et felles mål NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE   her
2020/1278 20200522 22.05.2020 Utgående brev SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL FLOMFOREBYGGENDE TILTAK I SAULAND SENTRUM Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2020/1279 20200522 22.05.2020 Inngående brev Elg- og hjortejakta 2020 – Informasjon FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her