eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Gvammen vassverk. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Sauland vassverk. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Ørvella vassverk. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Kyrkjekrinsen skule. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Holm Austre vannverk. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Gvammen skule. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Tuddal skule. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Gvålsfeltet vannverk. Fjellab - Sissel Nøttveit   her
2018/2282 20190218 18.02.2019 Saksframlegg Klage på motorferdselavslag   her
2018/2764 20190218 18.02.2019 Saksframlegg Handsaming av klage på avslag på oppføring av driftsbygning i landbruket gnr/bnr 60/6   her
2019/110 20190218 18.02.2019 Saksframlegg Krafttak mot kreft 2019   her
2019/154 20190218 18.02.2019 Saksframlegg Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegn - totalt bebygd areal > 100 m², Gnr/bnr 60/13, Rennevatn. Tiltakshavar: Karl Ingar Asland   her
2019/284 20190218 18.02.2019 Saksframlegg Løvheim - Søknad om reduksjon av skjenkegebyr.   her
2019/296 20190215 15.02.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 84/133 Leif Erik Brestrup m.fl.   her
2019/304 20190215 15.02.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/268 Løpenr: 827/2019 Dokument tittel: Hjartdal Idrettsråd - søknad om endring av retningsliner for kommunalt tilskot - organisasjonseigde forsamlingshus Joar Lofthus   her
2019/304 20190215 15.02.2019 Utgående brev Hjartdal Idrettsråd - søknad om endring av retningsliner for kommunalt tilskot - organisasjonseigde forsamlingshus Joar Lofthus   her
2019/276 20190215 15.02.2019 Inngående brev Brøyting Tuddal - Svineroi Svein Henning Huer   her
2019/277 20190215 15.02.2019 Inngående brev Innkalling til Generalforsamling i Vest-Telemark Næringsbygg AS VEST-TELEMARK NÆRINGSBYGG AS   her
2019/281 20190215 15.02.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 84/87 May Brantenberg   her
2019/282 20190215 15.02.2019 Inngående brev Akuttkjedeprosjektet i Telemark - sluttrapport pilot - delprosjekt 2 SYKEHUSET TELEMARK HF   her
2019/154 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon- tilbygg Rennevasstulen Karl Ingar Asland   her
2018/2500 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oppdatert skutertrase Knut Thore Dahle m.fl.   her
2018/1424 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig VESTFOLD EIENDOM AS   her
2018/1424 20190214 14.02.2019 Inngående brev Zakkæusvegen 5 - gbnr 103/74 - Melding om endring av ansvarsrett Breili & partnere AS   her
2017/1705 20190214 14.02.2019 Inngående brev Fremme forslag til styrekandidater - IKA Kongsberg IKA Kongsberg Postmottak   her
2018/2282 20190214 14.02.2019 Inngående brev Klage på avslag - motorferdsel i utmark Olaug Løndal Løkka   her
2018/1970 20190214 14.02.2019 Inngående brev Melding om endeleg behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/2068 20190214 14.02.2019 Inngående brev Melding om endeleg behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/2168 20190214 14.02.2019 Inngående brev Melding om endeleg behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/280 20190214 14.02.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringar for dei sosiale tenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2019 NAV AS   her
2019/271 20190214 14.02.2019 Inngående brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Helsedirektoratet   her
2019/274 20190214 14.02.2019 Inngående brev Endringsliste - Eiendomsskattegrunnlaget 2016 og 2017 Skatteetaten   her
2019/266 20190214 14.02.2019 Inngående brev Støtteordningen Arenaer for tilhørighet - frivilligheten i samarbeid med skolen eller biblioteket SPAREBANKSTIFTELSEN DNB   her
2019/267 20190214 14.02.2019 Inngående brev Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning   her
2019/268 20190214 14.02.2019 Inngående brev Hjartdal Idrettsråd - søknad om endring av retningsliner for kommunalt tilskot - organisasjonseigde forsamlingshus Live - Torkild H. Moseb�   her
2019/293 20190214 14.02.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2333  Dokument tittel: Våre kommentarer til svar på våre spørsmål om VA-prosjektet i Tuddal. Joar Lofthus   her
2019/293 20190214 14.02.2019 Utgående brev Våre kommentarer til svar på våre spørsmål om VA-prosjektet i Tuddal. Joar Lofthus   her
2019/194 20190214 14.02.2019 Inngående brev Referat fra styremøtet i K-IKT Fredag 25.01.2019 KONGSBERGREGIONEN IKT-DRIFT   her
2019/196 20190214 14.02.2019 Inngående brev Kommunale veterinærtjenester 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/187 20190213 13.02.2019 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskot - SMIL tilskot til rydding og inngjering Gunnar Løndalen   her
2019/193 20190213 13.02.2019 Utgående brev Frykt for tap av liv ved brann i Bondal Nils K Bondal m.fl.   her
2019/235 20190213 13.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om deling Gnr/bnr 30/1/7 Jan Haugan   her
2019/255 20190213 13.02.2019 Inngående brev Rutiner for vandelsvurdering - informasjon til kommunane Finnmark politidistrikt   her
2019/256 20190213 13.02.2019 Inngående brev Framlegg til kandidat, Dialektprisen 2019 Olav Tho   her
2019/259 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om skulefri grunna ferie Hilde Kåsa m.fl.   her
2019/260 20190213 13.02.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Leif Inge Ottem   her
2019/261 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om fri frå skulen grunna ferie Gina Haugen   her
2019/261 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om fri fra skulen grunna ferie Gina Haugen   her
2019/262 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om flytting av avkjørsel - Opplevingsvegen - Gnr/Bnr 1/6 Statens vegvesen   her
2019/263 20190213 13.02.2019 Inngående brev Utkast til ny inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/264 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om justering av reguleringsbestemmelser - Måsafjell Hyttefelt 97/7 Rh-Gruppen - Jonny Holm   her
2019/265 20190213 13.02.2019 Inngående brev Etterlysning  - Svar på søknad om snøskutrløyve NORSK VILLREINSENTER AVD SØR   her
2019/236 20190213 13.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad - riving av bustad - Hjartdalsvegen 40 - Gnr/bnr 58/1. Tiltakshavar: Lars Sune Haugen Saneringsteknikk AS   her
2019/156 20190213 13.02.2019 Utgående brev Spørsmål om uttale til søknad om ambulerande sjenkeløyve Sør - Øst politidistrikt   her
2019/153 20190213 13.02.2019 Utgående brev Sletting av festenummer 94/7/2 i grunnboka Kartverket Tinglysing v/ Gunn R Jacobsen   her
2019/110 20190213 13.02.2019 Inngående brev Fullstendig søknad om støtte til Krafttak mot kreft 2019 Irene Mellingen Solberg   her
2018/2944 20190213 13.02.2019 Inngående brev Klage på avslag om bruk av snøskuter i utmark Åse Sigurdsen   her
2018/3029 20190213 13.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Høyring av forvaltningsplan for Hjartdal og Svartdal som utvalt kulturlandskap Seljord kommune m.fl.   her
2018/1980 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest på hytte-nr/bnr 101/18 Morten Tovslid   her
2018/1980 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon Morten Tovslid   her
2018/2330 20190213 13.02.2019 Utgående brev Annonsering- kommunedelplanen 2019-2022 Telen   her
2018/2333 20190213 13.02.2019 Inngående brev Våre kommentarer til svar på våre spørsmål om VA-prosjektet i Tuddal. TORE HAGEN   her
2018/2221 20190213 13.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg - Fyribøen 25 - Gnr/bnr 21/1/1 KLAUS THRANE A/S   her
2018/988 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om fritak frå tvungen hytterenovasjon. Valufsin, Hjartdalsvegen 1227. Inger Marie Lewis   her
2018/2484 20190213 13.02.2019 Utgående brev Delvis godkjenning av søknad om skuterløyve - Arne K. Flatland Arne K Flatland   her
2018/2484 20190213 13.02.2019 Utgående brev Ber om handsaming av skuterløyve i Seljord kommune - Arne K. Flatland Seljord kommune m.fl.   her
2018/2467 20190213 13.02.2019 Inngående brev Dokument i samband med snøskutersøknad 2018-2023 Dag Rune Teigen   her
2018/2467 20190213 13.02.2019 Inngående brev Registreringsnummer på snøskuter Dag Rune Teigen   her
2018/2480 20190213 13.02.2019 Inngående brev Skuterløyve Grøgård underskrifter og kart Ole Øystein Grøgård   her
2018/2550 20190213 13.02.2019 Inngående brev Klage på avslag om snøskuterløyve Erik Sørensen m.fl.   her
2018/2555 20190213 13.02.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Grunneigars underskrift Holteindustri - Karl Ingar Asland   her
2018/2653 20190213 13.02.2019 Inngående brev Språkskifte ved Sauland skule? Olav Tho   her
2018/2825 20190213 13.02.2019 Utgående brev Gaustaløpet 2019, svar på søknad om sponsor Anne Skaug Nisi   her
2019/270 20190212 12.02.2019 Inngående brev Invitasjon til folkehelsekonferanse Pensjonistforbundet Telemark   her
2019/275 20190212 12.02.2019 Inngående brev Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler KS   her
2019/272 20190212 12.02.2019 Inngående brev Lære mer om velferdsteknologi - eldrerådet PENSJONISTFORBUNDET   her
2019/240 20190211 11.02.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 97/123 Thomas K Mathiesen   her
2019/241 20190211 11.02.2019 Inngående brev Høring - ny budsjett- og regnskapsforskrift Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
2019/242 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oppdatering av veglister for fylkes- og kommunale vegar i Telemark - våren 2019 Statens vegvesen   her
2019/243 20190211 11.02.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 113/1/13 Einar Sagli   her
2019/244 20190211 11.02.2019 Inngående brev Kommunale avgifter for Tuddal Kro - Tuddalsvegen 2096 - Gnr. 97, Bnr. 24 Sven Hvoslef   her
2019/245 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om miniabonnement på renovasjon - Gnr/Bnr 78/31 Margot Groven   her
2019/246 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om miniabonnement på renovasjon - Gnr/Bnr 78/56 Astrid Dalen   her
2019/248 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tilskot til menneske med langvarige og/el samansette tenestebehov Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2019/249 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tilskot - Kommunalt rusarbeid 2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2019/250 20190211 11.02.2019 Inngående brev Utlysing - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2019/251 20190211 11.02.2019 Inngående brev Bestill innsyn i alle journalpostens dokumenter Ola Søgaard   her
2019/251 20190211 11.02.2019 Utgående brev Svar på bestill innsyn i alle journalpostens dokumenter Ola Søgaard   her
2019/253 20190211 11.02.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Gnr/bnr 61/4 og 62/10/1 Jostein Haugan   her
2019/22 20190211 11.02.2019 Inngående brev Hjartdal kommune Klas Våle   her
2019/153 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tinglyst sletting av feste nr 94/7/2 Statens kartverk   her
2018/2885 20190211 11.02.2019 Inngående brev Referat frå møte om avtaler om skuleskyss Telemark fylkeskommune   her
2018/396 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oversending av forenkla rapport, takst på Litle Tho, hovedhus. Togrenda 62 Takstmann Annfinn Helleberg   her
2018/1424 20190211 11.02.2019 Inngående brev Klage trekkes tilbake - Zakkæusvegen 5 - gbnr 103/74 Breili - Runa Skeie   her
2018/1436 20190211 11.02.2019 Inngående brev Endeleg vedtak om behandling av søknad om erstatning Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2018/1384 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest_gnr 70 bnr 7 Telemark Takrestaurering   her
2018/2221 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, Gnr/bnr/fnr 21/1/1. Saksnr. 16/1848 KLAUS THRANE A/S   her
2018/2392 20190211 11.02.2019 Inngående brev Anke over avslag på søknad om motorferdsel - snøskuter 2019-2023 Halvor Langåsdalen   her
2018/2104 20190211 11.02.2019 Inngående brev Kunngjering - Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel - Vedtak Seljord kommune   her
2018/2397 20190208 08.02.2019 Utgående brev Avslag på søknad om motorferdsel i utmark -snøskuter 2019-2023 Karl Martin Rugstad   her