eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/977 20191016 16.10.2019 Inngående brev Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2018/2137 20191016 16.10.2019 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 38/6 Helge Rue   her
2018/2152 20191016 16.10.2019 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 38/5 Helge Rue   her
2019/364 20191016 16.10.2019 Utgående brev Tinglysing av arealoverføring Kartverket Tinglysinga   her
2019/559 20191016 16.10.2019 Inngående brev Representantskapsmøte Sør-Øst IKS - saksliste med styrets anbefaling Sør-Øst IKS   her
2019/1135 20191016 16.10.2019 Inngående brev Gbnr 94/58 - Søknad om ferdigattest CK Nor Bygg   her
2019/1149 20191016 16.10.2019 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 70/17 HJARTDAL KOMMUNE v/Langfors   her
2019/1184 20191016 16.10.2019 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 70/16 HJARTDAL KOMMUNE v/Langfors   her
2019/1316 20191016 16.10.2019 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 116/1/29 Thor Tveiten   her
2019/1516 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om konsesjon på gnr/bnr 12/8 og 12/13 Geir Barstad   her
2019/1525 20191016 16.10.2019 Inngående brev Klage på endring i matrikkel - Gnr/Bnr 100/2/11 Notodden Røde Kors   her
2019/1645 20191016 16.10.2019 Inngående brev Melding om ferdigstilling av garasje/redskapshus Dag Olav Tho   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritdsbolig Tomm Norheim   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringanlegg i fritidsbolig Arne Magne Fjeldly   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringanlegg i fritidsbolig Jan Ewert Østby   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Registrering av fyringsanlegg i fritidsbolig Sverre Sand   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Randi Elizabeth Bergan   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Gene Hoel   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Magne Gjuv   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Nils Martin Bjørge   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Inger Christensen   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Eli B Tofastrnd   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Knut Johnsen   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Arild Olsen   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Gisle Haukvik   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Elisabeth Holland   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Dag Runar Spanne   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Registreringsskjema for fyringsanlegg i fritidsbolig John Oddvar Moen   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritdsbolig Per Haugen   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsboliger Per Anders Volden   her
2019/1658 20191016 16.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Per Etholm   her
2019/1756 20191016 16.10.2019 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 104/99 Bjørn Olav Øya   her
2019/1866 20191016 16.10.2019 Inngående brev Representant til eldreråd Hjartdal pensjonistlag   her
2019/1886 20191016 16.10.2019 Inngående brev Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
2019/1985 20191016 16.10.2019 Utgående brev Krav om samanføying av matrikkeleiningar Kartverket Tinglysing   her
2019/1993 20191016 16.10.2019 Inngående brev Nabovarsel - innløsing av bygslet tomt - Gnr/Bnr 113/2/6 - Bondalsvegen 1275 Morten Skjølaas   her
2019/2022 20191016 16.10.2019 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gbnr 7/1 i Hjartdal - høring TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURAVD m.fl.   her
2019/2023 20191016 16.10.2019 Utgående brev Løyve til bygging av landbruksveg kl 8 - gbnr 23/6 i Hjartdal Ingrid Flatland   her
2019/2042 20191016 16.10.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Stig Nordmoen   her
2019/2042 20191016 16.10.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 92/168 Vigdis Charlotte Berg Nordmoen   her
2019/2042 20191016 16.10.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Vigdis C B Nordmoen   her
2019/2045 20191016 16.10.2019 Inngående brev Gjere ein privat veg til kommunal Dag Olav Tho   her
2019/2053 20191016 16.10.2019 Inngående brev Retting av grunnbok - Gnr/bnr 92/140 og 168 STATENS KARTVERK   her
2019/2054 20191016 16.10.2019 Inngående brev Adressering - Saulandsvegen/Hjartdalsvegen Olav Tho   her
2019/2055 20191016 16.10.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 84/94 Raymond Reknes m.fl.   her
2019/2056 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Hjartdal (0827) Landbruksdirektoratet   her
2019/2056 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Hjartdal (0827) Landbruksdirektoratet   her
2019/2057 20191016 16.10.2019 Inngående brev IKA Kongsberg: Selskapsavtale 2020 til politisk behandling IKA Kongsberg   her
2019/2058 20191016 16.10.2019 Inngående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 70/17 Hjartdal kommune   her
2019/2059 20191016 16.10.2019 Inngående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 70/16 Hjartdal kommune   her
2019/2060 20191016 16.10.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - info om rapportering Statistisk sentralbyå   her
2019/2061 20191016 16.10.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/bnr 92/62 Anne Signe Piros Høyvoll m.fl.   her
2019/2061 20191016 16.10.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Anne Signe Høyvoll Piros   her
2019/2062 20191016 16.10.2019 Utgående brev Spørsmål om tilkobling av vann Beathe Sire   her
2019/2062 20191016 16.10.2019 Inngående brev Spørsmål om tilkobling av vann Beathe Sire   her
2019/2063 20191016 16.10.2019 Inngående brev Målebrev over eigedom - Gnr/Bnr 92/56 Per Christian Haraldsen   her
2019/2063 20191016 16.10.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Per Christian Haraldsen   her
2019/2064 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innspillsmøter om handlingsplan for allmennlegetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2019/2065 20191016 16.10.2019 Inngående brev Grunnforurensning - Oppfordring til kommuner i Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2066 20191016 16.10.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til villreinnemdene 2019-2023 MILJØDIREKTORATET   her
2019/2068 20191016 16.10.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 77/44 Jørn Leivestad m.fl.   her
2019/2068 20191016 16.10.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Jørn Leivestad   her
2019/2069 20191016 16.10.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Jeanette Arntsen Ng   her
2019/2069 20191016 16.10.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 94/94 Kin Arntsen Ng m.fl.   her
2019/2071 20191016 16.10.2019 Inngående brev Program for folkehelsearbeid 2019 Telemark fylkeskommune   her
2019/2072 20191016 16.10.2019 Inngående brev Regionalt miljøtilskot 2019 Toralf Hjartsjø   her
2019/2073 20191016 16.10.2019 Inngående brev Energisparekontrakter i kommunal sektor – Invitasjon til arbeidsseminar 28.10 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2019/2074 20191016 16.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET   her
2019/2075 20191016 16.10.2019 Utgående brev Mottatt oppseiing / reforhandling av lokal særavtale om arbeidstøy. FAGFORBUNDET AVD HJARTDAL m.fl.   her
2019/2076 20191016 16.10.2019 Inngående brev Plankart - Veg over eigedom Tormod Sandvik   her
2019/2077 20191016 16.10.2019 Inngående brev Utlysning Sammen Mot - Tiltaksutvikling innen forebygging av vold og overgrep sendt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2079 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse Løkjestul Multiconsult   her
2019/2081 20191016 16.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter 2019-2023 Halvard Haugan   her
2019/2085 20191016 16.10.2019 Utgående brev Tilknytning avløpsanlegg - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 101/19 Kjell Åge Bach   her
2019/2049 20191016 16.10.2019 Inngående brev Hjartdal Montesorriskule - søknad om økonomisk stønad til miljøarbeider Hajrtdal Montesorriskule   her
2019/2051 20191016 16.10.2019 Inngående brev Konsesjon på erverv av fast eigedom Ole Vidar Øverland   her
2019/1658 20191015 15.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsboliger Nina Kristine Svendsen   her
2019/1658 20191015 15.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Signe I Hovdej Fugleåsen   her
2019/1658 20191015 15.10.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Ole- Bjørn Kolbjørnsrud   her
2019/2052 20191010 10.10.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Ole Petter Bech Bue m.fl.   her
2019/2026 20191010 10.10.2019 Saksframlegg Søknad om permisjon fra politiske verv - Inger Aslaug Bondal   her
2019/2027 20191010 10.10.2019 Saksframlegg Statusrapport 2 - 2019   her
2019/1939 20191010 10.10.2019 Saksframlegg Budsjettjustering oktober 2019   her
2019/1993 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppretting/endring av matrikkelenhet - Gnr /Bnr 113/2 Sondre Tangen Bondal   her
2019/1878 20191009 09.10.2019 Inngående brev Ang. budsjett/ økonomiplan 2020-2023, avtaleforslag NIA/ stiftelsen Frøydis Hagene Skoje   her
2019/1866 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedr. kandidater til råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Ffo - FFO Telemark   her
2019/2028 20191009 09.10.2019 Inngående brev Databehandleravtale Lindorff Kongsberg Kommune   her
2019/2030 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd, GNR 7/3 i Hjartdal Landbruksdirektoratet   her
2019/2031 20191009 09.10.2019 Inngående brev Statsbudsjettet - tabeller fra Grønt hefte FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2032 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd, GNR 65/6 i Hjartdal Landbruksdirektoratet   her
2019/2034 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd, GNR 68/1 i Hjartdal Landbruksdirektoratet   her
2019/2035 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot - drenering  - Gnr/Bnr 77/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/2042 20191009 09.10.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 92/168 Stig Nordmoen   her
2019/2046 20191009 09.10.2019 Inngående brev Informasjon om Bufdirs nye veiledningsfunksjon i menneskehandelsaker Bufetat   her
2019/2021 20191009 09.10.2019 Inngående brev Traktorvei og vernskoghogst Øyvind Skogen Håberg m.fl.   her
2019/2022 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg + søknad om tilskudd Tom Sedgwick AT SKOG SA AVD SAULAND m.fl.   her
2019/2044 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om traktorvegbygging og melding om hogst i vernskogen Olav Langåsdalen m.fl.   her
2019/2023 20191009 09.10.2019 Inngående brev Bygging av landbruksveg  - Gnr/Bnr 23/6 Ingrid Flatland   her
2019/2024 20191009 09.10.2019 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager Utdanningsdirektoratet   her
2019/2025 20191009 09.10.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad - tilbygg - Hundemyrvegen 232 - 21/8/4 Torolf Nesbakken   her