eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/608 20181213 13.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen - Supplerende merknader til søknad om utbygging av VA-anlegg - Kovstulheia/Russmarken ADVOKATFIRMAET GUTTORM JAKOBSEN AS   her
2018/1132 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tilsyn - foring av sau Kjetil Lonar Bøe   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Gvammen vassverk. FJELLAB   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Sauland vassverk. FJELLAB   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Ørvella vassverk. FJELLAB   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Kyrkjekrinsen skule. FJELLAB   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Gvammen skule. FJELLAB   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Tuddal skule. FJELLAB   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Holm Austre vannverk. FJELLAB   her
2018/1295 20181213 13.12.2018 Inngående brev Analyserapport fra Fjellab. Gvålsfeltet vannverk. FJELLAB   her
2018/1773 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innbetaling av egenkapital/selskapskapital til Sør-Øst 110 IKS Sør-Øst 110   her
2018/1968 20181213 13.12.2018 Inngående brev Endelig vedtak i spørsmål om driftsenhet gnr. 7 bnr. 6 og gnr. 53 bnr. 7 m.fl i Hjartdal kommune LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2018/2330 20181213 13.12.2018 Inngående brev Høyringsuttale - Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019 Statens Vegvsen   her
2018/2391 20181213 13.12.2018 Inngående brev Bygging av mobilmast Breivatn - Søknad om utvidet frist for klageadgang Kari Irene H. Busvold   her
2018/2466 20181213 13.12.2018 Inngående brev Grunneigars samtykke - motorferdsel i utmark Harald Nisi   her
2018/2649 20181213 13.12.2018 Inngående brev Spørsmål om skutersak Bonsvatn - Vindsjån Fylkesmannen - Peter C A Köller   her
2018/2686 20181213 13.12.2018 Inngående brev Motorferdsel i utmark -snøskuter  - vedlegg Ingvill Marit Garnås   her
2018/2909 20181213 13.12.2018 Inngående brev Svar på spørmsål til RMP søknad - dyretal Harald Løkslid   her
2018/2925 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tilknytning til avløpsanlegget i Kovstulheia/Russmarken - kopi av brev til 96/22 RUSSMARKEN VA AS   her
2018/2936 20181213 13.12.2018 Inngående brev Krav om sletting av festetomt -  94/5/6 Nina Helene Rui   her
2018/2937 20181213 13.12.2018 Inngående brev Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 FYLKESMANNEN I BUSKERUD   her
2018/2938 20181213 13.12.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålsforretning - Måsafjeld-toppen 54 Bjørn Helgesen   her
2018/2939 20181213 13.12.2018 Inngående brev Oppmåling av borpunkter - Hjartdøla kraftverk SWECO NORGE AS   her
2018/2944 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Åse Sigurdsen   her
2018/2945 20181213 13.12.2018 Inngående brev Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Invitasjon til å komme med innspill og bidrag KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
2018/2947 20181213 13.12.2018 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 69/34 - Andelsnr. 408 Margit Jore   her
2018/2950 20181213 13.12.2018 Inngående brev Særskilt tilskot for einslege mindreårige flykrningar 0.16 år - 4. terminutbetaling 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2018/2951 20181213 13.12.2018 Inngående brev Særskilt tilskot for einslege mindreårige flykrningar 0.16 år - 4. terminutbetaling 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2018/2952 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tilsagn om utviklings- og tilretteleggingsmidler til 10 timers rådgivingspakke for melk- og storfeprodusenter 2018 - Dag Inge Hagen FYLKESMANNEN I TELEMARK   her
2018/2955 20181213 13.12.2018 Inngående brev Invitasjon til regionale dagskurs om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET   her
2018/2957 20181213 13.12.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1599 Løpenr: 7038/2018 Dokument tittel: Klage - vedtak planendring uttak av drikkevann fra Sjåvann Iltakst - Joar Lofthus   her
2018/2957 20181213 13.12.2018 Utgående brev Klage - vedtak planendring uttak av drikkevann fra Sjåvann Joar Lofthus   her
2018/2926 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Olav Langåsdalen   her
2018/2927 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Ole Geir Haugen   her
2018/2928 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Ole Ivar Schia   her
2018/2929 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Ruth Gunlaug Haug   her
2018/2930 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Svein Våle   her
2018/2931 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Teleros samdrift DA   her
2018/2932 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Tore Gunnar Bratsberg   her
2018/2933 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Anna Høgetveit   her
2018/2934 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Harald Særsland   her
2018/2935 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Søren S Sisjord   her
2018/2910 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Helga Marie Asland   her
2018/2911 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Helge Hovdejord   her
2018/2913 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Hilde Reisjå   her
2018/2914 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Ingrid Flatland   her
2018/2915 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Joar Lofthus   her
2018/2916 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Jostein Haugan   her
2018/2917 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Kristian O Åbø   her
2018/2918 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Kristoffer Særsland   her
2018/2919 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Liv Marit G Smylingsås   her
2018/2920 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Myljom Tho   her
2018/2921 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Odd Haugland   her
2018/2922 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Odd Skårnes   her
2018/2923 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Olav S Nordbø   her
2018/2924 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Olav Våle   her
2018/2841 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tilskotsordning "Aktivitetstiltak for å motvirke einsamhet og passivitet" for 2019 HELSEDIREKTORATET   her
2018/2843 20181211 11.12.2018 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 101/2/37 Gitte Øvald Ulriksen   her
2018/2844 20181211 11.12.2018 Inngående brev Intern kontroll i modulen Visma Expence. TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS   her
2018/2844 20181211 11.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding på internkontroll i modulen Visma Expence TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS   her
2018/2846 20181211 11.12.2018 Inngående brev Skade på vegen Gamle Tuddalsveg - Sauland nye skule Fredrik Fjeld   her
2018/2847 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tilknytning til avløpsanlegget Kovstulheia/Russmarlken  hytte 96/1/18 -  Utsendelse faktura RUSSMARKEN VA AS   her
2018/2850 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snøskuter Eilef Hellem   her
2018/2850 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vedlegg til søknaden om snøskuterløyve - Ærklæring Eilef Hellem   her
2018/2851 20181211 11.12.2018 Saksframlegg Hjartdal kommunes rolle i miljøvern   her
2018/2908 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Hans Hovde   her
2018/2909 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2018 Harald T Løkslid   her
2018/2806 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** Mathias Kleppen   her
2018/2818 20181211 11.12.2018 Inngående brev Har skolene i kommunen et internt varslingssystem/varslingsanlegg? Ullensvang kommune   her
2018/2823 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - hytte - Trytetjønnvegen 138 - 91/21 L. A. Kasin maskinentreprenør   her
2018/2823 20181211 11.12.2018 Utgående brev Ferdigattest - hytte - Trytetjønnvegen 138 - Gnr/bnr 91/21 L A KASIN MASKINENTREPENØR   her
2018/2823 20181211 11.12.2018 Inngående brev Samsvarserklæring - UTF - Moen Design AS L A KASIN MASKINENTREPENØR   her
2018/2824 20181211 11.12.2018 Inngående brev Melding om krav om sak for jordskifteretten - Bøenbeitet Øvre Telemark skifterett   her
2018/2825 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om sponsorer/ støtte til Gaustaløpet 2019 Arrangementskomiteen for Gaustaløpet   her
2018/2826 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - ledningsnett - Solheimsbeite øst fase 2 MULTICONSULT NORGE AS   her
2018/2826 20181211 11.12.2018 Utgående brev Ferdigattest - ledningsnett - Solheimsbeite øst fase 2 MULTICONSULT NORGE AS   her
2018/2832 20181211 11.12.2018 Utgående brev Søknad Trafikksikring 2019, skoleveg Nordbygda i Hjartdal STATENS VEGVESEN   her
2018/2833 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Saulandsvegen 541 - 67/1/10 Arkitektfirma Helen & Hard AS   her
2018/2835 20181211 11.12.2018 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 HELSEDIREKTORATET   her
2018/2837 20181211 11.12.2018 Inngående brev SMIL-tilskot -anmodning om utbetaling - spontak på Bøllås Tore Gunnar Bratsberg   her
2018/2838 20181211 11.12.2018 Utgående brev Attendetrekking av SMIL-tilskot - Olav T. Aakre Olav Tovsen Aakre   her
2018/2839 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høyring- nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2018/2852 20181211 11.12.2018 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2018 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2018/2853 20181211 11.12.2018 Inngående brev Kopi av brev- Tilknytningsavgift til avløpsanlegget i Kovstulheia/Russmarken RUSSMARKEN VA AS   her
2018/2854 20181211 11.12.2018 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Tore Larsson   her
2018/2855 20181211 11.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet   her
2018/2855 20181211 11.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift Utdanningsdirektoratet   her
2018/2856 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - anneks - Russmarken 460 - 101/16 TUDDAL HÅNDLAFT OG HYTTEBYGG v/H. Olsen   her
2018/2857 20181211 11.12.2018 Saksframlegg Låneopptak 2018   her
2018/2858 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg - Vestre Solheimsbeitet 19 - Gnr/bnr 104/72/13 TUDDAL HÅNDLAFT OG HYTTEBYGG v/H. Olsen   her
2018/2859 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve 2018-2021 Roy André Brekka Liane   her
2018/2861 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager – oppdatert omtale av ordningen på Udir.no UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2018/2862 20181211 11.12.2018 Inngående brev Ferdigattest - tilbygg - Løkjestul 131 - Gnr/bnr/fnr 94/15/1 TUDDAL HÅNDLAFT OG HYTTEBYGG v/H. Olsen   her
2018/2863 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om tiltak - bustad - Åsen 4 - Gnr/bnr 70/8 TELEMARK BYGGENTREPRENØR AS   her
2018/2864 20181211 11.12.2018 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - fritidseiendom - 104/72/6 Gry Tveit   her
2018/2867 20181211 11.12.2018 Inngående brev Skatteetaten omorganiserar - over til landsdekkande organisering 01.01.19 SKATT ØST   her
2018/2871 20181211 11.12.2018 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysningar for inntektsåret 2018- pass og stell av barn SKATT SØR   her
2018/2872 20181211 11.12.2018 Inngående brev Deling av grunneigedom - matrikkelnummer 77/2 OLAV FELLAND ADVOKAT   her
2018/2873 20181211 11.12.2018 Inngående brev Branntilsyn - Hjartdal oppvekstsenter avd. Kyrkjekrinsen NOTODDEN KOMMUNE   her
2018/2874 20181211 11.12.2018 Inngående brev Branntilsyn - Hjartdal oppvekstsenter avd. Gvammen NOTODDEN KOMMUNE   her