eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/2876 20190816 16.08.2019 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 92/169 Andreas Folke Flugon   her
2018/2078 20190815 15.08.2019 Utgående brev Ferdigattest - hytte - Måsåfjellvegen 64 - Gnr/bnr 97/122 NORSKE FJELLHUS AS   her
2019/1152 20190815 15.08.2019 Utgående brev Ferdigattest - hytte, stabbur og badstu - Flugonfjellvegen 87 - Gnr/bnr 92/56 L&F EIENDOM AS   her
2019/1152 20190815 15.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad - hytte, stabbur og badstu - Flugonfjellvegen 87 - Gnr/bnr 92/56. Tiltakshaver: L&F Eiendom AS L&F Eiendom AS   her
2019/1350 20190815 15.08.2019 Utgående brev Godkjenning av utsleppsanlegg - Bondalsvegen 422 - Gnr/bnr 108/8. Tiltakshavar: Ronny Solberg Liøkel Ronny Solberg Liøkel   her
2019/1584 20190815 15.08.2019 Utgående brev Adresseendring  - Hågånvegen 2, 4, 6 og 8 NOTODDEN BOLIGBYGGELAG   her
2019/1556 20190815 15.08.2019 Utgående brev Godkjent søknad om deling etter jordlova - gnr 37 bnr 1 Anne Grethe Våle   her
2019/1613 20190814 14.08.2019 Inngående brev 18/04056-27 - Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 01.01.2020. AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS   her
2019/1554 20190814 14.08.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Gnr/bnr Jan-Tore Sletta Lid   her
2019/1570 20190813 13.08.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Solveig Evju   her
2019/1585 20190813 13.08.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Røyslia 43 - 97/72 Ola Kristian Ølstad   her
2019/1586 20190813 13.08.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Holmsvegen 67 - 21/14 Eli Hirsch Berggren Bekk   her
2019/1587 20190813 13.08.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Åbøvegen 86 - 5/1 Arnt Helge Åbø   her
2019/1588 20190813 13.08.2019 Inngående brev Varsel - forvaltningskontroll av tilskudd til skogkultur NMSK i Hjartdal kommune - kommunebesøk FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1594 20190813 13.08.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 44/8 Rune Gjerjordet Våle   her
2019/1600 20190813 13.08.2019 Inngående brev Refusjon Hjartdal kommune - psykolog Tinn kommune   her
2019/1601 20190813 13.08.2019 Inngående brev Høring – nye læreplaner Vg1 – yrkesfag UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2019/1602 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 60/2 i Hjartdal (0827) Landbruksdirektoratet   her
2019/1602 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 60/2 i Hjartdal (0827) Landbruksdirektoratet   her
2019/1602 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 60/2 i Hjartdal (0827) Landbruksdirektoratet   her
2019/1602 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 60/2 i Hjartdal (0827) Landbruksdirektoratet   her
2019/1605 20190813 13.08.2019 Inngående brev 16/2057 Revisjon av konsesjonsvilkår for Hjartdal-/Tuddalsvassdraget - invitasjon til befaring OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET   her
2019/1528 20190813 13.08.2019 Inngående brev Ingen merknader fra varsla naboer er mottatt - Gnr/bnr 97/115 NORSKE FJELLHUS AS   her
2019/1609 20190813 13.08.2019 Inngående brev Konsesjon fast eigedom - Nystul Gnr/bnr 12/9 Olav Langåsdalen   her
2019/1496 20190813 13.08.2019 Utgående brev Spørsmål om hjemmel for pliktig tilkopling til kommunal vannforsyning - Lønnåsvegen 53 Axel Thuve   her
2019/1350 20190813 13.08.2019 Inngående brev Utslippstillatelse- Gnr/Bnr 108/8, Bondalsvegen 422 NOTODDEN KOMMUNE   her
2018/2644 20190813 13.08.2019 Inngående brev TIDLIGERE OMTALT SAK - URELMESSIGHETER--NY INFO Lars Flø   her
2018/977 20190813 13.08.2019 Inngående brev Gjuvåa kraftverk - utsatt høringsfrist NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2018/977 20190813 13.08.2019 Utgående brev Ref 201905480 - Begrenset høring detaljplan for Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune Noregs Vassdrags- og Energidirektorat   her
2019/505 20190813 13.08.2019 Inngående brev POU 11. april - vedtak i sak 41/19 Mål for forvaltning av ........ Telemark Takrestaurering   her
2019/836 20190813 13.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om igangsetting - rekkehus - Hågånvegen 2 - Gnr/bnr 71/10. Tiltakshavar: Notodden boligbyggelag STEIL ARKITEKTUR AS   her
2019/836 20190813 13.08.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til byggesak 19/836 STEIL ARKITEKTUR AS   her
2019/901 20190813 13.08.2019 Inngående brev Svar på søknad 1 - Svartdal grendelag - Seljord - støtte 2019 - Utvalde kulturlandskap UKL FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/901 20190813 13.08.2019 Inngående brev Svar på søknad - Svartdal grendelag - Seljord - støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/932 20190813 13.08.2019 Inngående brev Svar på søknad - Hjartdal - 10/2 - Ingebjørg Bjaalid - støtte 2019 - utvalgte kulturlandskap UKL FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1270 20190812 12.08.2019 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning - Gnr/Bnr 92/2/23 Andreas Folke Flugon   her
2019/1490 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om ambulerande skjenkeløyve/Skjenkeløyve for enkelthøve - Bygdedagsfest i Sauland 2019 SAULAND UNGDOMSLAG m.fl.   her
2019/1490 20190812 12.08.2019 Inngående brev Uttalelse - søknad om skjenkebevilling -enkeltanledning - bygdedagsfest 310819 - Saulandsdagene - Sauland Ungdomslag SØR-ØST POLITIDISTRIKT   her
2019/1606 20190812 12.08.2019 Inngående brev Tinge innsyn - Sak: 2019/1565 Løpenr: 4517/2019 Dokument tittel: Mellombels svar: Søknad om deling - gnr/bnr 65//6 Halvor Mosebø   her
2019/1606 20190812 12.08.2019 Inngående brev Tinge innsyn - Sak: 2019/1565 Løpenr: 4513/2019 Dokument tittel: Oppretting/endring av matrikkeleining - Gnr/Bnr 65/6 Live - Halvor Mosebø   her
2019/1606 20190812 12.08.2019 Inngående brev Tinge innsyn - Sak: 2019/1543 Løpenr: 4429/2019 Dokument tittel: Orientering om kartlegging av fuktskog i Vestfold og Telemark 2019 Halvor Mosebø   her
2019/1606 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på - Tinge innsyn - Sak: 2019/1565 dok 1og 2 - Sak 19/1543 dok 1 Halvor Mosebø   her
2019/1562 20190808 08.08.2019 Utgående brev Melding om registrert konsesjonsforhold i matrikkelen Olaf Erling Høgetveit   her
2019/1550 20190808 08.08.2019 Utgående brev Attendemelding på kreditering av tett tank Fred Bjørvik   her
2019/1561 20190808 08.08.2019 Utgående brev Godkjent byggesøknad - gnr 30 bnr 57 TEGNESERVICE NOTODDEN RUNE LØKJA   her
2019/1576 20190808 08.08.2019 Inngående brev Ønsker justering av grunnlaget for eigedomskatt Erik Solgaard   her
2019/1579 20190808 08.08.2019 Inngående brev Feieteneste - om dokumentasjon på utført feieteneste Odd Helge Nilsen   her
2019/1580 20190808 08.08.2019 Inngående brev Førespurnad om stopping av kommunale gebyr - gnr 60 bnr 1 Mariann Hegna Asland   her
2019/1581 20190808 08.08.2019 Inngående brev Skjønnsmidler 2019 - fylkesmannens reservepott FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1582 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søk tilskudd for å oppgradere Feide Utdanningsdirektoratet   her
2019/1583 20190808 08.08.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - vei - {Byggeaddresse} - 98/63 HAGEN & SØNN AS   her
2019/1584 20190808 08.08.2019 Inngående brev Hågånvegen 2, - oppretting av nye adresser NOTODDEN BOLIGBYGGELAG   her
2019/1461 20190808 08.08.2019 Inngående brev Klage på vedtak sak 42/19 om oppføring av sankebu på Myklestul gnr 110/2 og 5 i Hjartdal kommune Hilde Reisjå   her
2019/1461 20190808 08.08.2019 Inngående brev Klage på vedtak 42/19 om oppføring av sankebu på Myklestul gnr. 110/2 ig 5 i Hjartdal kommune Hilde Reisjå   her
2019/1461 20190808 08.08.2019 Inngående brev Klage på vedtak 42/19 om oppføring av sankebu på Myklestul gnr. 110/2 ig 5 i Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK AVD SKIEN   her
2019/1562 20190807 07.08.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/bnr 6/2 og 5 Olaf Erling Høgetveit   her
2019/1572 20190807 07.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR - Hjartdal kommune LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2019/1575 20190807 07.08.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring Barnehage - bemanningsnorm@barnehage.no   her
2019/1575 20190807 07.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring -  antal barn i barnehagane Hjartdal kommune Barnehage - bemanningsnorm@barnehage.no   her
2019/195 20190807 07.08.2019 Inngående brev Avslag på klage - motorferdsel i utmark - snøskuter i Hjartdal FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/1528 20190806 06.08.2019 Inngående brev Oppmoding om sluttbetaling av UKL-tilskott bordgard Lislero Ellen Johanne Svalheim   her
2018/1528 20190806 06.08.2019 Utgående brev Oppmoding om sluttbetaling av UKL-tilskott bordgard Lislero Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2018/2680 20190806 06.08.2019 Inngående brev Revidert planomtale Fikstjønn datert 1.8.2019 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS   her
2018/2842 20190806 06.08.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL midlar - rydding og gjerding - Gnr/bnr 80/8 Landbruksdirektoratet   her
2019/499 20190806 06.08.2019 Inngående brev Anmodning om kommentarer - klage - Hjartdal 33/2 - Breivatn FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1130 20190806 06.08.2019 Inngående brev Protokoll - generalforsamling stiftelsen Sauherad Samtun 2019 SAUHERAD SAMTUN   her
2019/1565 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om deling av eigedom - Gnr/Bnr 65/6 Olav G Mosebø   her
2019/1565 20190806 06.08.2019 Utgående brev Mellombels svar: Søknad om deling - gnr/bnr 65//6 Olav G Mosebø   her
2019/1567 20190806 06.08.2019 Inngående brev Kartlegging av barn under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1568 20190806 06.08.2019 Inngående brev Høyring - Innføring av krav om landmålarbrev - endring i matrikkelforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/1569 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - GNR 97/1 i Hjartdal (0827) Landbruksdirektoratet   her
2019/1570 20190806 06.08.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 41/4 Solveig Evju   her
2019/1556 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om deling - Oppretting av matrikkelenhet - festegrunn over 10 år - Opsalvegen 149 - 37/1 Anne Grethe Våle   her
2019/1556 20190806 06.08.2019 Utgående brev Godkjent søknad om fradeling - gnr 37 bnr 1 Anne Grethe Våle   her
2019/1556 20190806 06.08.2019 Utgående brev Godkjent søknad om deling etter jordlova - gnr 37 bnr 1 Anne Grethe Våle   her
2019/1534 20190806 06.08.2019 Utgående brev Spørsmål om saksbehandlingsregler i forbindelse med tilknytningsplikt for vann og avløp. Fylkesmannen Vestfold og Telemark   her
2019/1516 20190806 06.08.2019 Utgående brev Vedk. søknad om konsesjon på gnr/bnr 12/8 og 12/13 i Hjartdal kommune Geir Barstad m.fl.   her
2019/1561 20190806 06.08.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Breivassvegen 737 - 30/57 TEGNESERVICE NOTODDEN RUNE LØKJA   her
2019/1250 20190806 06.08.2019 Utgående brev Vedr egenerklæring om konsesjon Tuddal høyfjellhotell - Gnr/Bnr 97/9 GURHOLT EIENDOM AS   her
2019/391 20190805 05.08.2019 Utgående brev Løyve til bygging av landbruksveg på gbnr 16/2 Helge Bekkhus   her
2019/499 20190805 05.08.2019 Utgående brev Merknader til spørsmål frå Fylkesmannen vedk. søknad om mobilmast på gnr/bnr 33/2 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/529 20190802 02.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK   her
2018/2876 20190802 02.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK   her
2019/1270 20190802 02.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK   her
2019/1552 20190802 02.08.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 89/27 Bodil Åsheim   her
2019/1553 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad om fritak for hytterenovasjon - gnr 29 bnr 5 fnr 3 Gro Vestmoen Bjørndalen   her
2019/1554 20190802 02.08.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 70/10 Jan-Tore Sletta Lid   her
2019/1536 20190801 01.08.2019 Utgående brev Løyve til bygging av landbruksveg - gbnr 58/6 m.fl Synnøve Lonar   her
2019/1538 20190801 01.08.2019 Utgående brev Godkjenning av byggesøknad - gnr 97 bnr 121 Norske fjellhus as   her
2019/1537 20190801 01.08.2019 Utgående brev Løyve til bygging av traktorveg - gbnr 84/8 Arnfinn Hafsteen   her
2019/1544 20190801 01.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tiltak uten ansvarsrett - gnr 92 bnr 144 Frank Tore Midthus   her
2019/1545 20190801 01.08.2019 Utgående brev Attendemelding til søknad om uthus - Gnr/Bnr 92/154 Pål Tallaksen   her
2019/1547 20190801 01.08.2019 Utgående brev Attendmelding på tilkopling til Kovstulheia-Russmarken reinsedistrikt Jan Dees   her
2019/1328 20190801 01.08.2019 Utgående brev Løyve til bygging av landbrukdsveg klasse 8 - gbnr 96/3 Asbjørg Johnsbøen   her
2019/120 20190801 01.08.2019 Utgående brev Godkjent søknad om deling etter jordlova - gnr 4 bnr 1 Olaf Særsland   her
2019/202 20190731 31.07.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 36 bnr 26 LCB AS   her
2019/68 20190731 31.07.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Helga Marie Asland   her
2019/82 20190731 31.07.2019 Utgående brev Oversending av søknad om rekreasjonskøyring med ATV i Brattefjell-Vindeggen LVO FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1549 20190731 31.07.2019 Inngående brev Vedtak i Brattefjell-Vindeggen verneområdestyre FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1550 20190731 31.07.2019 Inngående brev Kreditering av gebyr for tømming av tett tank Fred Bjørvik   her