eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/1658 20191205 05.12.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig Aslaug Djupedal   her
2019/1658 20191205 05.12.2019 Inngående brev Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig John Larsen   her
2019/2158 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høyringsuttale frå Hjartdal Bondelag - kommuneplanen sin hanlingsdel/økonomiplan Hjartdal Bondelag   her
2019/2158 20191204 04.12.2019 Inngående brev Uttalelse til forslaget til budsjett/økonomiplan 2020-2023 Frøydis Hagene Skoje   her
2019/2179 20191204 04.12.2019 Inngående brev NYTT - Brev til alle kommuner vedrørende stenging av Startsak og Startrap - frister for årsrapporteringen 2019 HUSBANKEN   her
2019/2181 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innvilga dispensasjon frå søknadsfrist RMP-tilskot for føretak i Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2253 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om fritak for pliktig tilkopling til felles vassforsyning Asbjørn Anthonisen   her
2019/2314 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om fritak for pliktig tilkopling til felles vassforsyning Raymond Enersen   her
2019/2318 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om fritak for vassforsyning Jan Tore Elgvang   her
2019/2336 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kostnadsoverslag Thorbjørn Grønli   her
2019/2362 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet   her
2019/2362 20191204 04.12.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - SMIL Landbruksdirektoratet   her
2019/1940 20191204 04.12.2019 Utgående brev Hjartdal kommune - Flaumsikring ved Mjella - Gbnr 77/3 og 77/18 - Hjartdal kommune Solveig Andersdatter Helland   her
2019/1940 20191204 04.12.2019 Utgående brev Informasjon om uttale frå NVE Herman Pedersen   her
2019/1993 20191204 04.12.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Morten Skjølaas   her
2019/2020 20191204 04.12.2019 Utgående brev Fakturering av årsavgift for avløp Bente Plassen   her
2019/2025 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå arealformål i kommuneplanen - tilbygg på hytte - Hundemyrvegen 232 - Gnr/bnr/fnr 21/8/4. Tiltakshaver: Torolf Nesbakken Torolf Nesbakken   her
2019/2110 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot Arne Johannes Loftsgarden   her
2019/2115 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon auka bebygd areal - Gnr/bnr 92/142 - Flugonfjell. Tiltakshaver: Frank Midthus Frank Tore Midthus m.fl.   her
2019/2115 20191204 04.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad - tilbygg - Vendemyren 13 - Gnr/bnr 92/142. Tiltakshaver: Frank Midthus Frank Tore Midthus   her
2019/2375 20191204 04.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad - riving av bustad - Saulandsvegen 1207 -Gnr/bnr 60/1. Tiltakshavar: Hans Olav Asland BØEN GRAVING OG TRANSPORT AS   her
2019/2381 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Johnn Egil Felle   her
2019/2402 20191204 04.12.2019 Utgående brev Attendemelding til bygning unntatt søknadsplikt Hallgeir Olsen   her
2019/2403 20191204 04.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 104 bnr 2 fnr 1 SØNDERGAARD RICKFELT AS   her
2019/2410 20191204 04.12.2019 Utgående brev Betalingsavtale tilkkoplingsavgifter 96/34 *****   her
2019/2417 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Inger Helene Kristiansen   her
2019/2480 20191204 04.12.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 25/2/1 Olav Skårnes   her
2019/2480 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Olav Skårnes   her
2019/2481 20191204 04.12.2019 Inngående brev E-post fra RVA Russmarken VA   her
2019/2481 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilknytning avløpsanlegg – Kovstulheia/Russmarken – Gnr/bnr/fnr 104/76/2 Leif Didrik Sagafos   her
2019/2483 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad skjenkeløyve -Nordbø Pensjonat Asbjørn Weberg   her
2019/2485 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 106/4 Landbruksdirektoratet   her
2019/2486 20191204 04.12.2019 Inngående brev Høring - endring i yrkesfaglig tilbud som gjelder fra 2020 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2019/2487 20191204 04.12.2019 Inngående brev Betalingsavtale Kovstulheia/Russmarken *****   her
2019/2488 20191204 04.12.2019 Inngående brev Branntilsyn - Sauland barne- og ungdomsskole Notodden Brannvesen m.fl.   her
2019/2490 20191204 04.12.2019 Inngående brev Hjartdal kommune - Tilskudd til regionale samlinger FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2491 20191204 04.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om motorferdsel i utmark – snøskuter -2019-2023 Bernt Berntsen   her
2019/2493 20191204 04.12.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/2493 20191204 04.12.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/2494 20191204 04.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/2497 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest CARLSEN FRITZØE AASLAND   her
2019/2497 20191204 04.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg - Gvålsheiavegen 59 - Gnr/bnr 99/12 Geir Arild Strøm   her
2019/2498 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak for pliktig tilkobling til felles vannforsyning Wenche Haugen Kaasa   her
2019/2499 20191204 04.12.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom -Gnr/bnr 84/138 Tuddal-Byggtjenester - Olaf Bekkhus   her
2019/2499 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold BEKKHUS EIENDOM   her
2019/2420 20191204 04.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 59 bnr 2 Anders Nordbø   her
2019/1677 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilleggsopplysninger til søknad om masseuttak i Hjartdøla til flomsikring - Hjartdal kommune Tor Ole Skogholt   her
2018/2208 20191204 04.12.2019 Inngående brev Bekkeløp - inntegna på kart Sverre Haugan   her
2018/2208 20191204 04.12.2019 Inngående brev Bekkeløp - med bilder Sverre Haugan   her
2018/2208 20191204 04.12.2019 Inngående brev Bekkeløp - et bilde til Sverre Haugan   her
2018/2478 20191204 04.12.2019 Utgående brev Godkjent endringsmelding til skuterløyve gjeve den 18.12.2018 Kristian Brekken   her
2018/2764 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på brev Hartmann Ove S.   her
2018/2778 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tinglysing av arealoverføring med mer Kartverket Tinglysinga   her
2019/753 20191204 04.12.2019 Utgående brev Rapport frå kontroll av søknad om produksjonstilskot - del 2 OLE GEIR HAUGEN   her
2019/777 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kontroll av produksjonstilskot 2019 - Per Bjerke HJARTDAL KOMMUNE ADM NÆRING OG UTVIKLING   her
2019/795 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kontroll av produksjonstilskot 2019 - Helga Asland HJARTDAL KOMMUNE ADM NÆRING OG UTVIKLING   her
2019/816 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om tilkopling til kommunalt vann Bjarne Cranner   her
2019/835 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse for Hågånvegen 2 STEIL ARKITEKTUR AS   her
2019/1300 20191204 04.12.2019 Inngående brev Protokoll representantskapet Temark 27.11.19 Temark   her
2019/1467 20191204 04.12.2019 Inngående brev Uttale til varsel om mindre endring av reguleringsplan for Røyslia hytteområde - gbnr 97/2 - felt R1, område C1 og C2 - Hjartdal kommune Telemark fylkeskommune   her
2019/1467 20191204 04.12.2019 Inngående brev Uttalelse til reguleringsvarsel - mindre endring -Hjartdal - 97/2 Røyslia hytteområde - felt R1 - område C1 og C2 - reguleringsplan - planId 8272019003 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1499 20191204 04.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - disp til atkomstveg Kjell Arne Lunde   her
2019/1516 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon til fritidsbruk på garden Snikkar - gnr/bnr 12/8 og 12/13 - Geir, Håvard, Arild og Runar Barstad Geir Barstad m.fl.   her
2019/1088 20191203 03.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til Smiso Telemark Smiso Telemark   her
2019/836 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse for Hågånvegen 2 Steil arkitektur AS   her
2019/795 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/796 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/799 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/800 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/801 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/778 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/779 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/780 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/781 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/782 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/783 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/784 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/785 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/786 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/787 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/788 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/789 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/790 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/791 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/792 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/793 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/794 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/777 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/775 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/776 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/753 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/753 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskot 2019 Ole Geir Haugen   her
2019/741 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/742 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/743 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/745 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/746 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/747 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/748 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
2019/749 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her