eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/24 20190620 20.06.2019 Utgående brev Administrativ uttale til søknad om utviding av eksisterande avløpsanlegg i Åråhovde FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/1295 20190620 20.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab. Holm Austre vannverk. FJELLAB   her
2018/1295 20190620 20.06.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Fjellab. Gvålsfeltet vannverk. FJELLAB   her
2018/1948 20190620 20.06.2019 Inngående brev Ferdigattest For Tett Tank Gnr/bnr 29/34 Fyristulvegen 20 Gk - Bjørndalen, Svein Erik   her
2018/1967 20190620 20.06.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om igangsetting - ledningsnett fase 1 og 2 på Gnr 98/63 og 102/1 , Gvålsheia. Tiltakshavar: Russmarken VA AS MULTICONSULT ASA   her
2018/1967 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppdaterte oversiktskart, Gvålsheia fase 1 og 2, Søknad om IG Multiconsult - geir.eckard.mosebekk@multiconsult.no   her
2018/1967 20190620 20.06.2019 Inngående brev Gvålsheia fase 1 og 2 Søknad om IG MULTICONSULT ASA   her
2018/2662 20190620 20.06.2019 Utgående brev Klage på vedtak i FOR-sak 1/2019 - Gnr/bnr 65/26. Tiltakshavar: Ingvild Kvaale Sundvor JAN-IVAR NORDBOTTEN   her
2018/2662 20190620 20.06.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak frå Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/2680 20190620 20.06.2019 Inngående brev Forslag til detaljplan for hytteområde Fikstjønn 2 Plankontoret - Hallvard Homme   her
2018/2694 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedtaksbrev - køyreløyve for ATV Fylkesmannen i Vestfold og Teleamark v/Peter C.A. Køler   her
2018/2842 20190620 20.06.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912460290 Landbruksdirektoratet   her
2018/3022 20190620 20.06.2019 Utgående brev Klage på vedtak i FOR-sak 2/2019 - Gnr/bnr 65/27. Tiltakshavar: Ranveig Sundvor JAN-IVAR NORDBOTTEN   her
2018/3022 20190620 20.06.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak frå Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2018/3089 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedrørende tidligere sendt mail fra annen mailkonto *****   her
2018/3089 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedk. oppfølging av pasient - ytterlegare informasjon *****   her
2019/256 20190620 20.06.2019 Inngående brev UTDELING AV DIALEKTPRISEN FOR 2019 Olav Tho   her
2019/368 20190620 20.06.2019 Inngående brev Faktura fra Slåttefestivalen HJARTDAL OG GRANSHERAD REKNESKAPSKONTOR AS   her
2019/403 20190620 20.06.2019 Utgående brev Løyve til bygging av landbruksveg - Gnr/Bnr 23/4 Kristian Brekken   her
2019/477 20190620 20.06.2019 Utgående brev Godkjent dispensasjon for bygging av vedskjul - gnr 9 bnr 1 fnr 3 Kristian Løkslid   her
2019/599 20190620 20.06.2019 Inngående brev Purring på beregning av veketimetal på turnus FAGFORBUNDET AVD HJARTDAL   her
2019/636 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr - Gnr/Bnr 72/18 Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
2019/662 20190620 20.06.2019 Utgående brev Hjartdal kommune - Høyringsuttale til Nasjonal ramme for vindkraft OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET   her
2019/683 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om nye partar - 19-047967REN-JKVI Kovstulheia ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT   her
2019/824 20190620 20.06.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev over 105/7 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/845 20190620 20.06.2019 Utgående brev Pliktig tilkopling, vedtatt prinsippsak 8.5.2019 Egil Olaussen   her
2019/846 20190620 20.06.2019 Utgående brev Pliktig tilkopling, vedtatt prinsippsak Tore Børnick   her
2019/855 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kvittering i samband med SMIL-tilskot Olaf Særsland   her
2019/855 20190620 20.06.2019 Inngående brev Regnskap for grøfting Olaf Særsland   her
2019/901 20190620 20.06.2019 Inngående brev Svar på søknad- Svartdal grendelag - Seljord - støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/904 20190620 20.06.2019 Utgående brev Hjartdal Idrettsråd - utbetaling av tilskot til drift av idrettsanlegg 2019 HJARTDAL IDRETTSRÅD   her
2019/915 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - Gnr/Bnr 97/123 Familiehytta   her
2019/918 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil - Telegardar Landbruksdirektoratet   her
2019/921 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 889431652 Landbruksdirektoratet   her
2019/932 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilleggsopplysningar til søknad om tilskudd til aktivt beite i kulturlandskapet i Hjartdal Ingebjørg Bjaalid   her
2019/953 20190620 20.06.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Toppen 54 - 97/79 Bjørn Helgesen   her
2019/953 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppsummering av nabomerknad Bjørn Helgesen   her
2019/957 20190620 20.06.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegn for BYA anneks større enn 15 m² - Trytetjønnvegen 125 - Gnr/bnr 91/16. Tiltakshavar: Dag Helge Barstad BUEN HYTTER & HUS AS   her
2019/1007 20190620 20.06.2019 Utgående brev Oversending av Matrikkelbrev - Gnr/bnr 103/47 Inger-Johanne Skobba   her
2019/1022 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppdatert dokumentasjon - Oppføring av hytte Tbc-As - Stig O. Valen m.fl.   her
2019/1092 20190620 20.06.2019 Utgående brev Attendemelding på eigedomsskatteklage - gnr/bnr 36/3/2 og Gnr/bnr 51/1 Halvor K Midtbøen   her
2019/1100 20190620 20.06.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold William Bakke Isaksen   her
2019/1103 20190620 20.06.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Jan Tore Kåsa   her
2019/1123 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning -99/63/22 Agathe Bryde Schjetlein   her
2019/1124 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning -98/63/11 Runar Sørensen   her
2019/1129 20190620 20.06.2019 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i IRMAT AS IRMAT AS   her
2019/1130 20190620 20.06.2019 Inngående brev Generalforsamling i Stiftelsen Sauherad Samtun 24.06.19 SAUHERAD SAMTUN   her
2019/1131 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning -99/44 Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1131 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning -99/44 Marit Elisabeth Kobro   her
2019/1133 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning -99/20 Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1133 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning -99/20 Bjarne Cranner   her
2019/1134 20190620 20.06.2019 Inngående brev Gvålsheia fase 1 og 2 - Søknad om igangsettelse MULTICONSULT ASA   her
2019/1135 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Sjåvatn 5 - 94/58 CK NOR BYGG AS   her
2019/1135 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om midlertid brukstillatelse - Sjåvatn 5, Narve Furnes CK Nor v/Marit   her
2019/1136 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning - 99/63/9 Joron Kielland   her
2019/1136 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning -98/63/9 Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1137 20190620 20.06.2019 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidatar til prisen "Årets ungdomskommune" BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
2019/1152 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - hytte - Flugonvegen 87 - 92/56 L&F Eiendom AS   her
2019/1152 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om tiltak - hytte - Flugonvegen 87 - 92/56 L&F Eiendom AS   her
2019/1152 20190620 20.06.2019 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon L&F EIENDOM AS   her
2019/1153 20190620 20.06.2019 Inngående brev Frådeling av tomt - Øvsterbø bustadfelt/Åsen - tomt 9 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1154 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedk. landbruksforum - attendemelding frå bondelaget Hjartdal bondelag   her
2019/1154 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedk. landbruksforum - attendemelding frå skogeigarlaget Hjartdal skogeigarlag   her
2019/1154 20190620 20.06.2019 Inngående brev Vedk. landbruksforum - attendemelding frå Hjartdal og Notoden bonde og småbrukarlag Hjartdal bonde og småbrukarlag   her
2019/1154 20190620 20.06.2019 Utgående brev Faglaga sitt syn på eit evt. landbruksforum Hjartdal skogeigarlag Hjartdal og Notodden Bonde og småbrukarlag Hjartdal bondelag   her
2019/1155 20190620 20.06.2019 Inngående brev Frådeling av tomt - Øvsterbø bustadfelt/Åsen - tomt 8 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1156 20190620 20.06.2019 Inngående brev Frådeling av tomt - Øvsterbø bustadfelt/Åsen - tomt 6 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1182 20190620 20.06.2019 Inngående brev Frådeling av tomt - Øvsterbø bustadfelt/Åsen - tomt 5 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1183 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning -99/24 Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1183 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning -99/24 Aud Blankholm   her
2019/1184 20190620 20.06.2019 Inngående brev Frådeling av tomt - Øvsterbø bustadfelt/Åsen - tomt 17 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1185 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om tiltak - hytte - Nuten 15 - 84/108 Olaf Bekkhus   her
2019/1185 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kvittering nabovarsel 84/107 og varsel om justert plassering Tuddal-Byggtjenester - Olaf Bekkhus   her
2019/1185 20190620 20.06.2019 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer - hytte Gnr/bnr 84/108 TUDDAL BYGGTJENESTE AS   her
2019/1186 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning -99/41 Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1186 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning -99/24 Olav Røer Ellefsen   her
2019/1187 20190620 20.06.2019 Inngående brev Frådeling av tomt - Øvsterbø bustadfeltÅsen - tomt 3 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1188 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om frost i solbæråker Øystein Timland   her
2019/1189 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning -98/63/23 Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1126 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppretting/endring av matrikkelenhet - Gnr/Bnr 99/5 Hjartdal kommune   her
2019/1126 20190620 20.06.2019 Utgående brev Godkjent søknad om deling - gnr 99 bnr 51 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1126 20190620 20.06.2019 Utgående brev Informasjon rundt oppmålingsforretning - Gnr/bnr 99/51 HJARTDAL KOMMUNE v/Sæther   her
2019/1139 20190620 20.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gnr/bnr 98/38 Ann Helen Øverland   her
2019/1139 20190620 20.06.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Ann-Helen Gåsodden   her
2019/1140 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019 NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING   her
2019/1191 20190620 20.06.2019 Inngående brev Ny forespørsel om tilkobling hytte 102/4 til offentlig vann og avløp Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1191 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning - 102/4 Karsten Ole Hjoberg   her
2019/1192 20190620 20.06.2019 Inngående brev "Tilbakemelding påkopling vannforsyning - 98/63/27 Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1192 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling til felles vassforsyning -98/63/27 Paul Arne Hagen   her
2019/1193 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding påkopling vannforsyning - 98/29, ikke vatn Russmarkenva - Opsahl Oddvar   her
2019/1193 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tilkopling vatn, ikke avlaup 98/29 Tone Kirsti Grøtnes   her
2019/1193 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilsvar på avtaleforslag frå Russmarken VA AS Tone Kirsti Grøtnes   her
2019/1196 20190620 20.06.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 5/2 Arnt Helge Åbø   her
2019/1196 20190620 20.06.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Arnt Helge Åbø   her
2019/1197 20190620 20.06.2019 Inngående brev Fylkesmannens tilbakemelding på egenkontrollrapport - Elgvad slamlagune - bioavfall og slam - årsrapporter 2018 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1151 20190620 20.06.2019 Inngående brev Frådeling av tomt - Øvsterbø bustadfelt/Åsen - tomt 10 HJARTDAL KOMMUNE   her
2019/1151 20190620 20.06.2019 Inngående brev Innvilget søknad om deling av tomt 10, Åsen Hjartdal kommune   her
2019/1200 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av landbruksareal - Gnr/Bnr 12/9 Torvald Håtveit   her
2019/1209 20190620 20.06.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Marit Kammersten   her
2019/1209 20190620 20.06.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 34/1/26 Marit Kammersten   her