eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 10 09 20191009 09.10.2019 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS462019 PS 46/2019 Kommunestyrevalet 2019 - godkjenning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Val av formannskap for valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Val av ordførar valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Val av varaordførar for valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Val av kontrollutval 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Val av utval for levekår og kultur for valperioden 2019-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Val av utval for plan og utvikling i valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Val av råd for eldre og personar med funksjonsnedsetjing for valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Val av ungdomsråd i Hjartdal kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Val av partsamansett utval for valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Val av fondstyre 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Val av valstyre for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Val av sakkunnig nemd - Taksering av eigedomsskattepliktige eigedomar i Hjartdal kommune for valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Val av sakkunnig klagenemnd - Taksering av eigedomsskattepliktige eigedomar i Hjartdal kommune for valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Val til KS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Val av vararepresentantar til interkommunale selskap (IKS) perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Val av vararepresentant til regionrådet i Kongsbergregionen 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 VAL AV KOMMUNALE KANDIDATAR TIL VILLREINNEMNDA FOR PERIODEN 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 VAL AV KOMMUNAL KANDIDAT TIL VERNESTYRET FOR BRATTEFJELL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FOR VALPERIODEN 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652019 PS 65/2019 Val av kommunal representant til kyrkjeleg fellesråd 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll