eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1954 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse til avløpsanlegg NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2019/1428 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse til avløpsanlegg NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2019/2222 20191120 20.11.2019 Inngående brev Om åpent møte i forbindelse med Søre Åsen INGENIØRSERVICE AS   her
2019/1195 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kommentarer til tilsvar fra Vidda Miljø AS MATTILSYNET   her
2019/1806 20191120 20.11.2019 Inngående brev Om klage på vedtak ADVOKAT BJØRN SOLHEIM   her
2019/1806 20191120 20.11.2019 Inngående brev Om klage på vedtak - Arbeidet stanset ADVOKAT BJØRN SOLHEIM   her
2019/2246 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om midlertidig brukstillatelse ANLEGGSPLAN AS   her
2019/1975 20191120 20.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling til uendret bruk til fritidsformål fra 123/3 gjeldende for fnr 1 i Tunhovd Knut Erik Lislegård m.fl.   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Gro Merethe Livrud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996865215 - 76/3 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Ole Henrik Levorsen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969089483 - 126/23 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Rolf-Egil Bergerud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998037344 - 138/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Kjell Ole Fønstelien - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969090694 - 38/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Øivind Walther Utvei - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985294534 - 149/4 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Andre Trondrud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 814633802 -197/2 Landbruksdirektoratet   her
2019/2452 20191120 20.11.2019 Utgående brev Bo og driveplikt ved erverv av landbrukseiendom Berit Marie Sønsterud   her
2019/2446 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Bente Ødegård Trollsås   her
2019/2457 20191120 20.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond Turid Chaterine Johannsen   her
2019/2458 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 10/85/15 VIDDA MILJØ AS   her
2019/2269 20191120 20.11.2019 Utgående brev 12/62 - Varsel om oppmålingsforretning Jarle Nørstebø   her
2019/1390 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 27/4/102 VIDDA MILJØ AS   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Yngvar Landsgård - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979536518 - 143/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Tor Egil Rotegård - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969870711 - 124/4 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Nils-Halvor Loftsgård - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985962618 - 189/2 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Henning Bergan Karlsrud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918352716 - 52/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Thov Solstad - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969465388 - 87/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Harald Ole Halland - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969464950 - 200/28 Landbruksdirektoratet   her
2019/2461 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Kommunenes opplæringskontor i Buskerud - Varsel om uttreden fra Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS LIER KOMMUNE   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Halvor Lesteberg - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969874369 - 153/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Rolf Helge Lian - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993431907 - 198/5 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Ole Petter Teigen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970461965 - 157/9 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Nils Gunnar Hjalland - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970595260 - 150/9 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Jan Birger Nymoen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969235684 - 69/2 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Ann Berit Huseby Borge - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976003357 - 74/4 Landbruksdirektoretet   her
2019/2459 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 45/20 VIDDA MILJØ AS   her
2019/2460 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 5/2/1 VIDDA MILJØ AS   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Geir-Erik Dokken - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918275312 - 69/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Ingebjørg Ulbaasen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969192454 - 182/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Eli Håkenåsen Enerstvedt - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979882807 - 190/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Remi Rennehvammen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912448975 - 12/3 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Leif roar Solberg - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971158905 - 61/26 Landbruksdirektoratet   her
2019/1806 20191120 20.11.2019 Inngående brev Om graveaktivitet på tomt Tove og Jan Sverre Karlsen   her
2019/1806 20191120 20.11.2019 Inngående brev Om graveaktivitet på tomt Jan Sverre Karlsen   her
2019/1820 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad ANLEGGSPLAN AS   her
2019/1806 20191120 20.11.2019 Inngående brev Om graveaktivitet på tomt Tove og Jan Sverre Karlsen   her
2019/1806 20191120 20.11.2019 Inngående brev Om graveaktivitet på tomt Tove og Jan Sverre Karlsen   her
2019/1144 20191119 19.11.2019 Inngående brev Møteinnkalling 12.11. 2019 - Styringsgruppemøte for Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/2447 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune ADVOKAT MARIT SAND DEINBOLL m.fl.   her
2019/1813 20191119 19.11.2019 Utgående brev Ny Forvaltningsmodell for Hardangervidda nasjonalpark - kommunenes deltakelse? MILJØDIREKTORATET   her
2019/1484 20191119 19.11.2019 Inngående brev Regional plan for Hardangervidda - Dokument til fylkestingene for høring / offentlig ettersyn BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/1858 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Britt Karin Flaata - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970900152 - 5/2 Landbruksdirektoratet   her
2019/1858 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Anne Karin Presterud Nørstebø - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983588786 - 75/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/2446 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune EIENDOMSOPPGJØR AS m.fl.   her
2019/1467 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tinglyst tomt, 11/11/74 i Nore og Uvdal kommune Arne Gunnar Haugen m.fl.   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Thov Solstad - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969465388 - 87/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Sonja Løver - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992094583 - 142/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Marie Bergan - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969870754 - 48/2 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Jan Birger Nymoen - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969235684 - 69/2 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Johan Brun - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 983705928 - 79/2 Landbruksdirektoratet   her
2019/1484 20191119 19.11.2019 Inngående brev Møte - administrativ gruppe - 05.09.2019 på Villreinsenteret på Skinnarbu BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/2451 20191119 19.11.2019 Inngående brev Signert dirigentkontrakt 2019 / 2020 ROLLAG OG VEGGLI MUSIKKORPS   her
2019/1858 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra  Jarle Nørstebø - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 856534472 - 14/1 Nore og Uvdal kommune   her
2019/2453 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest VIDDA MILJØ AS   her
2019/1484 20191119 19.11.2019 Inngående brev Regional plan Hardangervidda - Møteinnkalling til styringsgruppa 19.09.2019 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/2454 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest VIDDA MILJØ AS   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Rolf Helge Lian - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 993431907 - 198/5 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Knut Tråseviken - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 984765193 - 188/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Tor Løvstuen - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969090392 -74/6 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Kari Irene Skarpås - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 993359688 - 137/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Lars Olav Vikan - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 994969439 - 66/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1484 20191119 19.11.2019 Inngående brev Regional plan Hardangervidda - referat fra styringsgruppemøte 19.09.2019 med revidert planrapport H12 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/2439 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Styrer i Rødberg barnehage - st. ref. (4158129750) - ***** ***** Emina Ilic   her
2019/2439 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer i Rødberg barnehage Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4158129750 ***** ***** Emina Ilic   her
2019/2438 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer/pedagogisk leder - st. ref. (4158119347) - ***** ***** Emina Ilic   her
2019/2438 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer/pedagogisk leder Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4158119347 ***** ***** Emina Ilic   her
2019/1466 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tinglyst tomt, 11/11/73 i Nore og Uvdal kommune Vilhelm Håvardsrud m.fl.   her
2019/2341 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest VIDDA MILJØ AS   her
2019/1858 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Lars Fullu - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982733901 - 174/3 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Tone Marit Døvre - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 984998198 - 94/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Arnhild Lislelid - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979663781 - 122/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Rolf-Egil Bergerud - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 998037344 - 138/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Morten Grøtjorden - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969879689 - 61/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1857 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Geir-Erik Dokken - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 918275312 - 69/1 Landbruksdirektoratet   her
2019/1144 20191119 19.11.2019 Inngående brev Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell - administrativt møte 1.11.2019  i Sigdal BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/1806 20191119 19.11.2019 Inngående brev Om graveaktivitet på tomt Jan Sverre Karlsen   her
2019/1442 20191119 19.11.2019 Inngående brev Tinglyst matrikkelenhet 154/30/3 STATENS KARTVERK   her
2019/1466 20191119 19.11.2019 Inngående brev Tinglyst matrikkelenhet 11/11/73 STATENS KARTVERK   her
2019/1467 20191119 19.11.2019 Inngående brev Tinglystmatrikkelenhet 11/11/74 STATENS KARTVERK   her
2019/1945 20191119 19.11.2019 Utgående brev Kommunal støtte til gjennomføring av Numedalskonferansen 2019 BUSKERUD NÆRINGSHAGE AS AVDELING RØDBERG   her
2019/2447 20191119 19.11.2019 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. ADVOKAT MARIT SAND DEINBOLL   her
2019/1442 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tinglyst tomt, 154/30/3 i Nore og Uvdal kommune Ove Øktedalen m.fl.   her
2019/2244 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Anders Angeltvedt - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2019/2058 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Knut Harald Brekke - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2019/1575 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Øvre Uvdal beitelag - Krav om å betale tilbake deler av tilskudd til tiltak i beiteområder FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AV OSLO   her
2019/1858 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Ola Sandnæs - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995355159 - 194/3 Nore og Uvdal kommune   her
2019/1858 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Bjørn Hallgeir Nedreberg - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970344578 - 115/1 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2019/1858 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av søknad fra Grethe-Marit Zarissen Trulsen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869146242 - 68/1 Landbruksdirektoretet   her
2019/1623 20191119 19.11.2019 Inngående brev Ber om tilbakemelding om saksgang Morten Frogner   her
2019/2341 20191119 19.11.2019 Utgående brev Mangelbrev- Søknad om midlertidig brukstillatelse 6/1/14 Jønndalen Margrethe Moe   her
2019/1859 20191119 19.11.2019 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte i Viken kommunerevisjon IKS 14.11.2019 VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS   her
2019/1813 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt e-post - Ny forvaltningsmodell for Hardangervidda nasjonalpark - tidsplan og kommunenes medvirkning MILJØDIREKTORATET   her