eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2028 20200121 21.01.2020 Utgående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning Uvdal barnehage   her
2020/156 20200121 21.01.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av tomt til fritidsformål fra 125/33 gjeldende for tomt nr. 24 på Storstein Grevsgardsdokken DOZERDRIFT AS   her
2019/2538 20200121 21.01.2020 Utgående brev Søknad om adressetilleggsnavn - Vrenne Tore Vrenne   her
2019/1305 20200121 21.01.2020 Utgående brev Søknad om spillemidler til Tunhovd Idrettslag TUNHOVD IDRETTSLAG   her
2020/2 20200121 21.01.2020 Inngående brev Om renovasjonsavgift Tinnsvegen 1476 Anne Alexandra Meyer   her
2020/63 20200121 21.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - Nytt anlegg - vei - Jestbu. gbnr: 140/16 Jan Bulukin   her
2020/164 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger om grenser 42/10 og 137/135 Statens vegvesen Region Sør   her
2019/1329 20200121 21.01.2020 Utgående brev Utkast til søknad om tilskudd  Nore og Uvdal Pistolklubb NORE OG UVDAL PISTOLKLUBB   her
2019/2620 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til grenser 42/10 og 137/135 STATENS VEGVESEN   her
2020/133 20200121 21.01.2020 Utgående brev Mangelbrev - Søknad om ferdigattest ROLF LEVORSEN AS   her
2019/2203 20200121 21.01.2020 Utgående brev Mangelbrev - Søknad om ferdigattest 11/1/54 NORE OG UVDAL PLANTEKNIKK AS   her
2019/2769 20200121 21.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Saksbehandler, plan- og byggesaker Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4172366217 ***** ***** ***** May Kristin Vassli   her
2019/2545 20200121 21.01.2020 Utgående brev Ber om adresseliste Tore Vrenne   her
2019/2545 20200121 21.01.2020 Inngående brev Adressetilleggsnavnene Hvammen Industribygg, Hvammen, Nord Vrenne og Vrenne – tilråding SPRÅKRÅDET   her
2019/2538 20200121 21.01.2020 Inngående brev Adressetilleggsnavnene Hvammen Industribygg, Hvammen, Nord Vrenne og Vrenne – tilråding SPRÅKRÅDET   her
2020/162 20200121 21.01.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET   her
2020/181 20200121 21.01.2020 Inngående brev Informasjon om registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene HELSEDIREKTORATET   her
2019/1195 20200121 21.01.2020 Utgående brev Orientering om vedtak og klageadgang- reguleringsplan ID2017013 Fausko Hyttegrend Hans Bjørnar K Fønnebø m.fl.   her
2020/182 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til klopping i Steinset Økteren hyttefelt turområde STEINSET ØKTEREN HYTTEFORENING   her
2020/183 20200121 21.01.2020 Inngående brev Om videre planarbeid - Rimskei PLAN OG RESSURS AS   her
2020/184 20200121 21.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. ADVOKAT MARIT SAND DEINBOLL   her
2020/185 20200121 21.01.2020 Inngående brev Rapport - Tilsyn med prøvetakingsplaner drikkevann 2019 MATTILSYNET   her
2020/186 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 124/64 TØMRERMESTER SIMENSEN AS   her
2020/187 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling - Vann og avløp NUMEDAL GRAVING OG TRANSPORT AS   her
2020/188 20200121 21.01.2020 Inngående brev Utlysning av midler - forsøk med fritidskort BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET   her
2019/1967 20200121 21.01.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte 09.01.2020 i Hardangerviddatunnelene AS HARDANGERVIDDATUNNELENE AS   her
2019/2712 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Stein Hartvik Flaata - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Avslutning av prosjekt NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2020/77 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Toril Mikkelsen - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Delutbetaling av tilskudd til prosjekt NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2020/184 20200121 21.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune ADVOKAT MARIT SAND DEINBOLL   her
2020/178 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 5/80 VIDDA BYGG AS   her
2019/2149 20200120 20.01.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon - Søknad om ferdigattest for hytte på gnr. 11, bnr. 1, fnr. 56 -Bjønnefaret 5/ Uvdal Alpinsenter NORE OG UVDAL PLANTEKNIKK AS   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra kontroll - Skjenkekontroll m/ røyk - Uvdal Alpinsenter Securitas   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra kontroll - Skjenkekontroll m/ røyk - Uvdal Alpinsenter Securitas   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra kontroll - Skjenkekontroll m/ røyk - Langedrag Naturpark Securitas   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra kontroll - Skjenkekontroll m/ røyk - Torsetlia Securitas   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra salgskontroll - Joker Tunhovd Securitas   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra salgskontroll - Øygardsgrend Dagligvare Securitas   her
2020/178 20200120 20.01.2020 Utgående brev Ferdigattest - Ny pipe - 5/80 - Steinlykkja 25 Uvdal VIDDA BYGG AS   her
2019/1794 20200120 20.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt uttalelse fra kommunen INNOVASJON NORGE   her
2019/2640 20200120 20.01.2020 Utgående brev SV: Plan for arbeidet i Inkluderende barnehagemiljø - prosjektplan Christensson Hermansen, Anne (fmbuach@fylkesmannen.no) m.fl.   her
2019/2180 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tinglyst punktfeste gnr/bnr/fnr 171/1/2 i Nore og Uvdal kommune Brynhild L Sunde m.fl.   her
2020/173 20200120 20.01.2020 Utgående brev Endring av ansvarsretter - Hytte på gnr. 8, bnr. 16 - Midtre Fjellsnaret 156 FH GRUPPEN AS   her
2020/168 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til grunnarbeid løypetrasè TUNHOVD LØYPELAG   her
2019/1960 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av kommunal viltnemd 2020 - 2023 Geir Egedahl   her
2019/2655 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse ÅLHYTTA AS   her
2020/137 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Plan og Ressurs AS - Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for Juvenes - 4/1 - 4/5 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/2042 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken - Tilbakemelding på rapport fra tilsyn NUMEDAL BETONG AS   her
2019/2548 20200120 20.01.2020 Utgående brev Om oppstart av klagesak 2019/322-342 - Gvåle m.fl. Mangler i navneliste Ragnhild Hvåle m.fl.   her
2019/2203 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 11/1/54 NORE OG UVDAL PLANTEKNIKK AS   her
2019/2548 20200120 20.01.2020 Utgående brev Om oppstart av klagesak 2019/322–342 – Gvåle, Sundbulie, Tjørntveit og Tråsåvike i Nore og Uvdal kommune - om mangler i navneliste STATENS KARTVERK   her
2019/2149 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 11/1/56 NORE OG UVDAL PLANTEKNIKK AS   her
2019/2204 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 11/1/58 NORE OG UVDAL PLANTEKNIKK AS   her
2019/1144 20200120 20.01.2020 Inngående brev Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell VIKEN FYLKESRÅD   her
2019/1484 20200120 20.01.2020 Inngående brev Regional plan for Hardangervidda - orientering om status VIKEN FYLKESRÅD   her
2020/169 20200120 20.01.2020 Inngående brev 18.01.2020 - ukekontroll biler og utstyr Vegard Tollefsen   her
2020/173 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for 8/16 FH GRUPPEN AS   her
2020/174 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering Jonny Schmidt Hansen   her
2019/2180 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tinglyst matrikkelenhet 171/1/2 STATENS KARTVERK   her
2020/175 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utkast til kommunale retningslinjer for behandling av tilskuddssøknader (veg, taubane, hest) - Ber om innspill FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/2712 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om restutbetaling av SMIL-midler Bollatjernlegeret Bjørg Elisabeth Flaata   her
2020/108 20200120 20.01.2020 Inngående brev Bilder Kari Huseby   her
2020/176 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ber om at reguleringsplan Solskinnsmarka hytteområde blir satt under behandling FOSSEN UTVIKLING AS   her
2020/177 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra kontroll - Skjenkekontroll m/ røyk - Langedrag Naturpark Securitas   her
2020/177 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra kontroll - Skjenkekontroll m/ røyk - Uvdal Alpinsenter - Lavvoen Securitas   her
2020/177 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport fra kontroll - Skjenkekontroll m/ røyk - Uvdal Alpinsenter Securitas   her
2019/2180 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling til punktfeste til fritidsformål fra 171/1 - Roe i Nore. Brynhild L Sunde m.fl.   her
2019/2197 20200117 17.01.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til prosjekt framtidsretta landbruk FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/2197 20200117 17.01.2020 Utgående brev Anmodning om delutbetaling av tilskudd til "Framtidsretta landbruk - Numedal og Midt Buskerud" Buskerud fylkeskommune   her
2019/2197 20200117 17.01.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd til prosjekt framtidsretta landbruk - økt matproduksjon i Numedal og Midt Buskerud 2017 - 2020 ROLLAG KOMMUNE   her
2019/2197 20200117 17.01.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd til 2. prosjektår Prosjekt framtidsretta landbruk - økt matproduksjon i Numedal og Midt Buskerud SIGDAL KOMMUNE   her
2020/155 20200117 17.01.2020 Inngående brev Invitasjon til innkjøpssamarbeid - Medisinsk forbruksmateriell OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN   her
2020/34 20200117 17.01.2020 Inngående brev Ber om innsyn i dokumenter LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2019/1308 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Even Rennehvammen - Ny frist på vedtak om å søke plangodkjenning, og det varsles vedtak om tvangsmulkt MATTILSYNET   her
2019/1470 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Even Rennehvammen - Ny frist på vedtak om å søke plangodkjenning, og det varsles vedtak om tvangsmulkt MATTILSYNET   her
2019/2456 20200117 17.01.2020 Utgående brev Handlingsprogram og økonomiplan 2020 - 2023, budsjett 2020 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/1648 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tilleggssøknad til kjøreløyve Lars Hovda   her
2019/2718 20200117 17.01.2020 Inngående brev Trekker søknad om Smil-midler RØISGÅRD OLE GUNNAR   her
2020/34 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/153 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om kjøreløyve Roger Trulsen   her
2020/154 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/160 20200117 17.01.2020 Inngående brev Orientering om tinglyst tomt massetak 42/24 i Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune   her
2020/156 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Storstein 1 - 125/33 DOZERDRIFT AS   her
2020/157 20200117 17.01.2020 Inngående brev Grunnarbeid på tomt - Vestsidevegen 878 - 50/20 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/158 20200117 17.01.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny fritidsbolig - Gaupefaret 28 - 14/1/111 Ark. Dorota Dawidowicz m.fl.   her
2020/77 20200117 17.01.2020 Inngående brev Om kostnader SMIL-tilskudd Toril Mikkelsen   her
2020/161 20200117 17.01.2020 Inngående brev Skogsveger bygd uten tilskudd i 2019 i gamle Buskerud FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/162 20200117 17.01.2020 Utgående brev Uttalelse fra revisjon vedrørende midler for styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS   her
2020/164 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om grensejustering - Uvdalsvegen 1209 - 42/10 Nore og Uvdal kommune m.fl.   her
2020/165 20200117 17.01.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn Lassegård Import AS   her
2020/137 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Plan og Ressurs AS - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Juvenes MATTILSYNET   her
2020/166 20200117 17.01.2020 Inngående brev Om tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper 2020 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse   her
2020/129 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tinglyst tomt nr 204 gnr/bnr 8/35 i Nore og Uvdal kommune Jarle Langeland m.fl.   her
2019/2218 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET   her
2020/128 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tinglyst tomt nr 203 gnr/bnr 8/34 i Nore og Uvdal kommune Jarle Langeland m.fl.   her
2019/2635 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tinglyst tomt massetak gnr/bnr 42/24 i Nore og Uvdal kommune Sigrid Kurverud Nilsen m.fl.   her
2020/123 20200117 17.01.2020 Utgående brev Søknad om grensejustering Uvdal barnehage 42/10 Uvdalsvegen 1209 NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2020/137 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Plan og Ressurs AS - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Juvenes VIKEN FYLKESRÅD   her
2019/2026 20200117 17.01.2020 Inngående brev Innsending av halvårsvurderinger 2019/2020 VIKEN FYLKESKOMMUNE   her
2019/1470 20200117 17.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte- SAK 2006/832: byggetillatelse for felles parkeringsplass,veger,avløpsanlegg og ledninger-Lomlia BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS AVD SØRUM m.fl.   her
2020/135 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om kjøreløyve Andreas Sveen   her