eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2541 20200930 30.09.2020 Utgående brev Lomlia - Krav om begrunnelse - Kommunestyrets sak 78/20 ADVOKAT BJØRN SOLHEIM   her
2020/2541 20200929 29.09.2020 Inngående brev Lomlia - Krav om begrunnelse - Kommunestyrets sak 78/20 ADVOKAT BJØRN SOLHEIM   her
2020/2856 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad om tilleggsbevilgning til ekstraordinær koronainnsats NORE OG UVDAL NÆRINGSSELSKAP SA   her
2020/2300 20200929 29.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget søknad om fradeling av tomt til boligformål 133/38 i Flesberg Sondre Aasen Skari   her
2020/2300 20200929 29.09.2020 Utgående brev Videre behandling av søknad om fradeling til tomt 133/38 Hege Riggenholt   her
2020/2357 20200929 29.09.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Utslipp - Småstølan 80 - 5/1/5 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2357 20200929 29.09.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan 5/1/5 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2357 20200929 29.09.2020 Inngående brev Småstølan 80 Gjennomføringsplan 5/1 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2357 20200929 29.09.2020 Inngående brev Småstølan 80 Søknad om ferdigattest 5/1 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2471 20200929 29.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom 137/4 Hvilen i Flesberg Johnny Landerud   her
2020/2515 20200929 29.09.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan 30/11 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2515 20200929 29.09.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt avløpsanlegg til kontor og verksted - Uvdalsvegen 1798 - 30/1 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2515 20200929 29.09.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan 30/11 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2019/1232 20200929 29.09.2020 Inngående brev Forslag til HMS-pris Lis Berit Nerli   her
2019/2221 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra kultur - Rammetillatelse for ombygging, påbygg og tilbygg til våningshus samt IG for grunn- og terrengarbeider - 39/2 - Uvdalsvegen 1303 Kirsti Otterholt   her
2020/35 20200929 29.09.2020 Inngående brev Ber om dokument HALLINGDØLEN   her
2020/71 20200929 29.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1484 Tov Sandnæs   her
2020/71 20200929 29.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1550 Tov Sandnæs   her
2020/71 20200929 29.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokument - Sak: 2019/1484 Tov Sandnæs   her
2020/71 20200929 29.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokument - Sak: 2019/1550 Tov Sandnæs   her
2020/847 20200929 29.09.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon - Søknad om IG - Hytte på gnr. 14, bnr. 49 - Viddevegen 437 - Uvdal Alpinsenter LOGG ARKITEKTER AS   her
2020/847 20200929 29.09.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon - Søknad om IG - Hytte på gnr. 14, bnr. 49 - Viddevegen 437 - Uvdal Alpinsenter - sendt pr. epost LOGG ARKITEKTER AS   her
2020/883 20200929 29.09.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om utadrettet virksomhet VIKEN FYLKESKOMMUNE   her
2020/1590 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tilsagn om bredbåndstilskudd 2020 VIKEN FYLKESKOMMUNE   her
2020/1888 20200929 29.09.2020 Utgående brev Dokumentasjon - Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 160 - gnr: 8/30 - Tiltakshaver Jørn Mosebekk Larsen Gunnar Erik Børjesson   her
2020/2021 20200929 29.09.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Flerbrukstrasè - Dagalivegen 971 - gnr: 5/3 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2021 20200929 29.09.2020 Inngående brev Dagalivegen 971 - Søknad om ferdigattest 5/3 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2021 20200929 29.09.2020 Inngående brev Dagalivegen 971 - Gjennomføringsplan 5/3 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2973 20200929 29.09.2020 Inngående brev Faktura barkebilleovervåkning 2020 TORE KRAVIK   her
2020/2997 20200929 29.09.2020 Utgående brev Tillatelse til inngjerding av deler av hyttetomt 118/36 Hanne M Jørstad Johansen   her
2020/3018 20200929 29.09.2020 Utgående brev Matrikkelført bygning unntatt søknadsplikt - Uthus - 190/11 - Svartepyttvegen 14 Inge Erlend Næsset   her
2020/3094 20200929 29.09.2020 Utgående brev Mangelbrev - Tilbygg bolig - 74/10 - Uvdalsvegen 662 Didric Tollefsen   her
2020/3179 20200929 29.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra krav om 10-års leievarighet av jordleie Anders Tovsrud   her
2020/3180 20200929 29.09.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny veg - Tunhovdåsen 149 - 124/2/47 TØMRERMESTER SANDVOLD AS   her
2020/3181 20200929 29.09.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny hytte - Stornesvegen 499 - gbnr 95/12 DAXARO CONSULTING AS   her
2020/3183 20200929 29.09.2020 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. MEGLEROPPGJØRET AS   her
2020/3183 20200929 29.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune MEGLEROPPGJØRET AS m.fl.   her
2020/3185 20200929 29.09.2020 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. MEGLEROPPGJØRET AS   her
2020/3185 20200929 29.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av landbrukseiendom i Nore og Uvdal kommune MEGLEROPPGJØRET AS m.fl.   her
2020/3188 20200929 29.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Nordre Garaas - 146/7 Arne Garaas   her
2020/3189 20200929 29.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Månvegen 385 - 48/2 UVDAL REGNSKAPSSERVICE AS   her
2020/3191 20200929 29.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Hans Christian Gudim   her
2020/3191 20200929 29.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Hans Christian Gudim   her
2020/3192 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding om motorferdsel innenfor Hardangervidda nasjonalpark Arild Sønsterud   her
2020/3193 20200929 29.09.2020 Inngående brev Risikovurderinger i forbindelse med smitteverntiltak for kommunalt barnevern og krisesenter FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/3194 20200929 29.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Borgny Haug Moen   her
2020/3194 20200929 29.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Borgny Haug Moen   her
2020/3195 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tilskudd - Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin HELSEDIREKTORATET   her
2020/3196 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tilskudd - ALIS - avtaler for næringsdrivende fastleger HELSEDIREKTORATET   her
2020/3197 20200929 29.09.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/3171 20200929 29.09.2020 Inngående brev Statlig krisestøtte til nærbutikker i Nore og Uvdal KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING   her
2020/3174 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding om motorferdsel innenfor Hardangervidda nasjonalpark Stein Inge Skarestad   her
2020/3176 20200928 28.09.2020 Inngående brev Kopi av søknad fra Astrid Elisabeth Tenstad - Søknad skogfond og tilskudd, GNR 85/2 i Rollag (3051) Landbruksdirektoratet   her
2020/3177 20200928 28.09.2020 Inngående brev Kopi av søknad fra Hans-Steinar Staaland - Søknad skogfond og tilskudd, GNR 33/1 i Rollag (3051) Landbruksdirektoratet   her
2020/3167 20200928 28.09.2020 Inngående brev Innsending av avgangselever fra grunnskolen til VIGO Nicolai Langfeldt   her
2020/3168 20200928 28.09.2020 Inngående brev Virkeskontrakt med driftsavtale VIKEN SKOG SA   her
2020/3168 20200928 28.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Nore og Uvdal kommune - Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 124/2 i Nore og Uvdal (3052) Landbruksdirektoratet   her
2020/3169 20200928 28.09.2020 Inngående brev Om strøm til hytter langs Tunhovdfjorden Arne Ueland   her
2020/3170 20200928 28.09.2020 Utgående brev Melding om vigsel/Vigselsbok SKATTEETATEN   her
2020/3147 20200928 28.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Jorunn Strand Pedersen m.fl.   her
2020/3150 20200928 28.09.2020 Inngående brev Svar på tilbud om kjøp av næringstomt Tunhovd Kristoffer Breivik   her
2020/3157 20200928 28.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten   her
2020/3157 20200928 28.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten   her
2020/3158 20200928 28.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Marit Børud Kamark   her
2020/3070 20200928 28.09.2020 Utgående brev Svar på nabovarsel Tunhovdåsen 149, 3544 Tunhovd Henning Gulbrandsen   her
2020/1918 20200928 28.09.2020 Utgående brev Svar om spørsmål om gebyr Kristin Flaata Brunvoll   her
2020/1888 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN MED NY HYTTE OG GARASJE – 8/30 18.09.2020 Gunnar Erik Børjesson   her
2020/1918 20200928 28.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Tilbygg eksisterende eldhus samt utslippstillatelse/ tillatelse til å bygge avløpsanlegg- 5/2 - Uvdalsvegen 2847 FRIIS ARKITEKTER AS   her
2020/2069 20200928 28.09.2020 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking 166/2 NORDRE KÅSIN GÅRD V/ KJØNTVEDT   her
2020/2102 20200928 28.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1641 20200928 28.09.2020 Inngående brev Vurdering av innkommet klage NUMEDAL HUS AS   her
2020/1729 20200928 28.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Tilbygg til anneks - 5/3/87 - Flåtajuvhallet 57 NUMEDAL HUS AS   her
2020/1127 20200928 28.09.2020 Inngående brev Rapport om utførte turer Anette Wessel-Berg   her
2020/1198 20200928 28.09.2020 Utgående brev Dispensasjon - Reseksjonering - 5/42 - Rupevegen 5,7,9,11 og 13 - Høk ADVOKAT MARIT SAND DEINBOLL   her
2020/1198 20200928 28.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak og informasjon om klageadgang - Dispensasjon fra planformål for reseksjonering av 5/42 - Høk ADVOKAT MARIT SAND DEINBOLL   her
2020/737 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om omsetningskonsesjon 2021 - 2024 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/737 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om omsetningskonsesjon 2021 - 2024 - Refnr: NTKEOE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/737 20200928 28.09.2020 Inngående brev Oversendelse av omsetningskonsesjon 2021 - 2024 for Nore og Uvdal kommune - Refnr: NTKEOE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/35 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bestilling av dokumenter HALLINGDØLEN   her
2020/35 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter 1 av 3 HALLINGDØLEN   her
2020/35 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter 2 av 3 HALLINGDØLEN   her
2020/35 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter 3 av 3 HALLINGDØLEN   her
2020/71 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2020/3078 Arne Hansteen   her
2020/71 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3078 Arne Hansteen   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1470 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3150 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3151 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2020/3150 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2020/3151 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2019/1470 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2019/1470 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2020/34 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1470 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2019/2242 20200928 28.09.2020 Inngående brev Møtebok 25.09.2020 - utvidet jakttid frem til 14.10.2020 ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE   her
2019/1484 20200928 28.09.2020 Utgående brev Kopi. Vesentlige innvendinger - Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 KOMMUNAL- OG MODERNERINGSDEPARTEMENTET m.fl.   her
2019/1484 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt henvendelse - Vesentlige innvendinger - Regional plan for Hardangervidda 2019 - 2035 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
2019/1550 20200928 28.09.2020 Utgående brev Høringsuttalelse fra Nore og Uvdal kommune. Regional planstrategi for Viken fylkeskommune 2020-2024 VIKEN FYLKESKOMMUNE   her
2019/1560 20200928 28.09.2020 Inngående brev Velkommen til samling for nye kommuner i Friluftslivets ferdselsårer VIKEN FYLKESRÅD   her
2019/2221 20200928 28.09.2020 Utgående brev Anmodning om vurdering fra kultur - Søknad om endring av tillatelse - 39/2 - Uvdalsvegen 1303 - Søre Rauland NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2020/2471 20200928 28.09.2020 Inngående brev Overføring av sak til Nore og Uvdal - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 137/4 Flesberg kommune   her
2020/2300 20200928 28.09.2020 Inngående brev Overføring av sak til Nore og Uvdal kommune - Søknad om fradeling av tomt til boligformål 133/38 Flesberg kommune   her