eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2167 20200404 04.04.2020 Utgående brev Om formalitetene knyttet til ønsket om at en klage behandles av kommunestyret Rune Willy Antonsen   her
2019/2267 20200404 04.04.2020 Inngående brev Nytt kart til vei - Flaataseter Elisabeth Flaata   her
2020/1210 20200404 04.04.2020 Inngående brev Orientering til kommunene om endrede rammer for markeringen 8. mai Postmottak@fd.dep.no m.fl.   her
2019/2167 20200404 04.04.2020 Utgående brev Om behandling av forespørsel om regulering av Butjønn hytteområde NUMEDAL HUS AS   her
2020/1163 20200404 04.04.2020 Inngående brev Om vakt i hyttefelt i påsken Astrid Vaage   her
2020/1163 20200404 04.04.2020 Utgående brev Om vaktrunder i hyttefelt Astrid Vaage   her
2020/1107 20200403 03.04.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærer ved Langedrag leirskole Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4206425994 ***** ***** ***** ***** Bjørn Ola Sveen Volden   her
2020/1196 20200403 03.04.2020 Utgående brev Ferdigattest - Hytte - 12/41 - Kulten 124 - Uvdal Alpinsenter B.R.A RØR AS   her
2020/1241 20200403 03.04.2020 Utgående brev Ferdigattest - Hytte - 3/57 - Nørstebølia SIV ARK ROLF CHRISTENSEN   her
2020/1136 20200403 03.04.2020 Utgående brev Ferdigattest - Veg til hytte - 126/5/38 - Breivikåsen 9 ROLF LEVORSEN AS   her
2020/1249 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svar på nabovarsel 124/2/48 Bente Gravdal   her
2020/1082 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding om søknad om utslippstillatelse - Stornesvegen 539 OVES BYGGTEKNIKK AS   her
2020/2 20200403 03.04.2020 Utgående brev Om renovasjonsavgift Tinnsvegen 1476 Anne Alexandra Meyer   her
2020/1269 20200403 03.04.2020 Utgående brev Søknad om tilkobling - Vann og avløp ØYGARDSGREND UTVIKLING AS   her
2020/1303 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2019/1957 20200403 03.04.2020 Inngående brev Om signert delkontrakt 2 - Personløftere og seil OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN   her
2020/1107 20200403 03.04.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Kommuneområde oppvekst og kultur   her
2020/1107 20200403 03.04.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste Kommuneområde oppvekst og kultur   her
2020/932 20200403 03.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak og informasjon om klageadgang - Dispensasjon og byggetillatelse - Ny veg mellom Tinnsvegen og Vestsidevegen - 26/1 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2019/1857 20200403 03.04.2020 Utgående brev Varsel om klage på vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Buskerud - 2019 AGRONUMEDAL- HUSEBY GÅRD   her
2019/1950 20200403 03.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak og informasjon om klageadgang - Dispensasjon og byggetillatelse - Hytte på 15/9 - Dagalivegen 1538 Tom Richard Utengen   her
2020/1304 20200403 03.04.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny vei - Hagasetåsen - 13/12 ANLEGGSPLAN AS   her
2020/2 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på renovasjonsavgift Tinnsvegen 1476 Anne Alexandra Meyer   her
2019/2222 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på innspill til reguleringsplan ID 2017015 Soren Sommerfelt   her
2019/2222 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på innspill til reguleringsplan ID 2017015 Bernt Lund   her
2020/698 20200403 03.04.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Vertskommuneavtale om interkommunalt samarbeid landbruksforvaltning i Numedal Rollag kommune   her
2020/1074 20200403 03.04.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Spørsmål om interkommunalt samarbeid innenfor kommunalhelsetjenestene i Numedalskommunene Rollag kommune   her
2020/1305 20200403 03.04.2020 Utgående brev Informasjonsbrev til renholdere - april 2020 Panmas Polpunga Dammen m.fl.   her
2019/2686 20200403 03.04.2020 Inngående brev Ny kontaktinformasjon til villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet   her
2020/883 20200403 03.04.2020 Inngående brev Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/1082 20200403 03.04.2020 Utgående brev Utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg – 114/8 – T E2 og E3 – Stornesvegen 539 OVES BYGGTEKNIKK AS   her
2020/883 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET   her
2020/10 20200403 03.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak og informasjon om klageadgang - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Tunhovd Seterskog - Hyttestølvegen 323 - 126/38 - Urderud ÅRSTIDERNE ARKITEKTER AS   her
2020/796 20200403 03.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Valg av medlemmer fra Nore og Uvdal kommune til byggeskikknemnda for Numedal Lars Halvard Egedahl m.fl.   her
2020/796 20200403 03.04.2020 Utgående brev Valg av medlemmer til byggeskikknemnda for Numedal ROLLAG KOMMUNE m.fl.   her
2019/2167 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vurdering av lovverk og saksgang Jan Gaute Bjerke   her
2020/1146 20200403 03.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak og informasjon om klageadgang - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Nore og Uvdal øst - Bygging av veg til hytte - Jestbu - gnr. 140, bnr. 16 - Ryggtjern Jan Bulukin   her
2020/1272 20200403 03.04.2020 Utgående brev Ferdigattest - Tilbygg til hytte - 126/5/38 - Breivikåsen 9 BYGGMESTER OLE CHRISTIAN HAGA AS   her
2020/1156 20200403 03.04.2020 Utgående brev Utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg – 123/60 - Hytteberget 11 - Tunhovd HALLINGDAL VARME & SANITÆR AS   her
2019/1456 20200403 03.04.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke - innsamling av kjever fra elg og hjort felt under jakt og fra fallvilt STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA   her
2020/1297 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 14/34 FRIIS ARKITEKTER AS   her
2020/1299 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Lagerbod / Gårdsverksted - Kirkebygda 151 - 69/2 Jan Birger Nymoen   her
2019/2167 20200403 03.04.2020 Inngående brev Om behandling av forespørsel om regulering av Butjønn hytteområde NUMEDAL HUS AS   her
2019/1718 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kopi av brev til Vestland fylkeskommune - Innspill til Nasjonal transportplan 2022 - 2033 - Status og veien videre for Rv. 7 over Haldangervidda HARDANGERVIDDATUNNELENE AS   her
2020/590 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som prosjektleder for "Vi er alle forskjellige" Cathrine Tveiten   her
2020/1201 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling - vikariat - st. ref. (4213230077) - ***** ***** Cathrine Tveiten   her
2020/1201 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling - vikariat Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4213230077 ***** ***** Cathrine Tveiten   her
2020/876 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt rapportering av statistikk for skolebibliotek - Rødberg Skole NASJONALBIBLIOTEKET   her
2019/2752 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kopi av brev til Klima- og miljødepartementet - Miljødirektoratets tilråding om vern av skog april 2020 MILJØDIREKTORATET   her
2020/1176 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om handel / oppbevaring av pyroteknisk vare Lassegård Import   her
2020/1163 20200402 02.04.2020 Inngående brev Om opphold på hytte Jan Henning Gulliksen   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer ved Langedrag leirskole Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4206425994 ***** ***** Ellen Stensvold   her
2020/1163 20200402 02.04.2020 Utgående brev Om opphold på hytte Jan Henning Gulliksen   her
2020/1028 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på matrikkelført konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Eli H Enerstvedt m.fl.   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer ved Langedrag leirskole - st. ref. (4206425994) - ***** ***** Ellen Stensvold   her
2020/832 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare INTERSPORT RØDBERG   her
2020/1134 20200402 02.04.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 skjenking - Uvdal skisenter AS UVDAL SKISENTER AS   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer ved Langedrag leirskole - st. ref. (4206425994) - ***** ***** ***** Camilla Wåla Høyland   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer ved Langedrag leirskole Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4206425994 ***** ***** ***** Camilla Wåla Høyland   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer ved Langedrag leirskole - st. ref. (4206425994) - ***** ***** ***** Heidi Sande Reitan   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer ved Langedrag leirskole Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4206425994 ***** ***** ***** Heidi Sande Reitan   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer ved Langedrag leirskole - st. ref. (4206425994) - ***** ***** ***** ***** Bjørn Ola Sveen Volden   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer ved Langedrag leirskole Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4206425994 ***** ***** ***** ***** Bjørn Ola Sveen Volden   her
2020/590 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Prosjektleder for prosjektet «Vi er alle forskjellige» Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4193705312 ***** ***** Cathrine Tveiten   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer ved Langedrag leirskole - st. ref. (4206425994) - ***** ***** ***** Kaja Østenfor Halland   her
2020/1107 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer ved Langedrag leirskole Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4206425994 ***** ***** ***** Kaja Østenfor Halland   her
2019/2222 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan Søre Åsen ID 2017015 Søren Sommerfelt   her
2019/2222 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan Søre Åsen ID 2017015 Bernt Lund   her
2020/1276 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kopi av brev til Sonja Løver - Innvilget statlig tilskudd i 2020 til fredet kulturminne i privat eie VIKEN FYLKESRÅD   her
2020/1275 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedtak V-TFØ2-073-2020 om skilt 316 - Lengdegrense på fv. 2806 og kv. Øygardsvegen i Nore og Uvdal kommune - Midlertidig regulering STATENS VEGVESEN   her
2020/1274 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til SMIL-søknad KITTILSLAND-S GUDRUN TONSTAD LUND   her
2019/2226 20200402 02.04.2020 Utgående brev Ny matrikkelenhet til tinglysning gnr/bnr 20/9 i Nore og Uvdal kommune STATENS KARTVERK   her
2019/2227 20200402 02.04.2020 Utgående brev Ny matrikkelenhet til tinglysning gnr/bnr 20/10 i Nore og Uvdal kommune STATENS KARTVERK   her
2019/2228 20200402 02.04.2020 Utgående brev Ny matrikkelenhet til tinglysning gnr/bnr 20/11 i Nore og Uvdal kommune STATENS KARTVERK   her
2020/1280 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse av arbeidsfrist til 31.12.2022 REIAR RØISLAND m.fl.   her
2019/2196 20200402 02.04.2020 Utgående brev Valg av medlemmer til Rådet for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser FFO Buskerud m.fl.   her
2020/1256 20200402 02.04.2020 Utgående brev Dispensasjon for snøskutertransport 2020-2023 Rolf Arild Myran   her
2020/541 20200402 02.04.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kjøreløyve NUMEDAL TAKST V/MNTF KNUT DEINBOLL   her
2019/2068 20200402 02.04.2020 Utgående brev Dispensasjon for snøskutertransport for perioden 2020-2023 Øyvind Amundsen   her
2020/1157 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av areal til fritidsformål fra 132/2 - Fjelltjernlia reguleringsplan område LANDSGÅRD ØYSTEIN   her
2020/1028 20200402 02.04.2020 Utgående brev Innvilget søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord 191/1- Nordre Liset, Nore ELI H ENERSTVEDT m.fl.   her
2020/1254 20200401 01.04.2020 Utgående brev Om innvilget kommunalt tilskudd og rentefritt lån til ny driftsbygning for sau Remi Rennehvammen   her
2020/307 20200401 01.04.2020 Utgående brev Aksept for tilskudd til allmennkultur - 2020 - Landslova, Bygdetunet, Nore og Uvdal kommune VIKEN FYLKESRÅD   her
2019/2463 20200401 01.04.2020 Utgående brev Ny ommatrikulering til tinglysing gnr 95 bnr 16 fnr 1 i Nore og Uvdal kommune STATENS KARTVERK   her
2019/1374 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kopi av brev til Norges Vassdrags- og Energidirektorat - Uttalelse til kulturminner VIKEN FYLKESRÅD   her
2019/1436 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon om grenser fra Ottar Huseby Ottar Huseby   her
2020/1145 20200401 01.04.2020 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m², Byggtekniske installasjoner - avløpsanlegg - Tunhovdvegen 1903 - 124/2/1 Tone Varegg   her
2020/1082 20200401 01.04.2020 Utgående brev Om søknad om utslippstillatelse - Stornesvegen 539 OVES BYGGTEKNIKK AS   her
2020/1268 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad - Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke 2020 MILJØDIREKTORATET   her
2020/1269 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling - Vann og avløp ØYGARDSGREND UTVIKLING AS   her
2020/1269 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad om tilkobling - Vann og avløp ØYGARDSGREND UTVIKLING AS   her
2020/1163 20200401 01.04.2020 Inngående brev Ber om opplysninger om utleier er innenfor lover og regler ved utleie Jan-Erik Bay   her
2020/1261 20200401 01.04.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Skogvekst i Numedal og Kongsberg 2020 - 2023 VIKEN FYLKESKOMMUNE   her
2020/1262 20200401 01.04.2020 Inngående brev Uavhengig revisors beretning om skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 1. termin 2020 VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS   her
2020/1214 20200401 01.04.2020 Utgående brev Naboliste Bakkeranten 25 bf@blostrupmoen.no   her
2020/837 20200401 01.04.2020 Utgående brev Forhåndsvurdering av SMIL-søknad og anmodning om tilbakemelding på vilkår - restaurering av låve på 143/4 Bekkeseth Nordre Nils Ingar Bekkeseth   her
2020/1263 20200401 01.04.2020 Utgående brev Varsel om pålegg UVDAL VAKT OG HYTTESERVICE AS   her
2020/1264 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilskudd til digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/1163 20200401 01.04.2020 Utgående brev Om bruk av utleiehytte Jan-Erik Bay   her
2019/2222 20200401 01.04.2020 Inngående brev Foreløpig plankart og illustrasjon INGENIØRSERVICE AS   her