eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/71 20200713 13.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokument - Sak: 2020/2348 Maren Ormestad Christiansen   her
2020/676 20200713 13.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på nabovarsel 123/50 Grefsgardvegen 27 Hilde Mari Loftsgård   her
2020/676 20200713 13.07.2020 Utgående brev Nabovarsel grensejustering 123/50 Grefsgardvegen 27 Steinar Trevland   her
2020/676 20200713 13.07.2020 Utgående brev Nabovarsel grensejustering 123/50 Grefsgardvegen 27 Lene Holt Trevland   her
2020/695 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar vedrørende forslag til retting - Feilplassering av hytte på 168/25 - Dalsetkollen 42 NORE BYGG AS   her
2020/695 20200713 13.07.2020 Utgående brev Saksdokumenter - Hytte på 168/25 - Dalsetkollen 42 Liv Torild Mytting   her
2020/1475 20200713 13.07.2020 Utgående brev Informasjon om søknad om dispensasjon / uthus til hytte på Tunhovdmoen - 126/5/46 - Tunhovdvegen 2376 Ståle Karlsson   her
2020/1504 20200713 13.07.2020 Inngående brev Tinglyst seksjonert matrikkelenhet 7/38 STATENS KARTVERK   her
2020/1591 20200713 13.07.2020 Inngående brev Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 2. terminutbetaling 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/1794 20200713 13.07.2020 Inngående brev Tinglyst matrikkelenhet 11/11/77 STATENS KARTVERK   her
2020/2400 20200713 13.07.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - 4 leiligheter med stikkveg og stikkgrøfter - Byggetrinn 1 - Viddevegen 374 - 10/119 KB PROSJEKTER AS   her
2020/2401 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Riving / Oppbygging av nytt redskapshus / låve - Øygardsvegen 481 - 140/6 John Lian   her
2020/2402 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om kjøreløyve Vidar Haugerud   her
2020/2403 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest tilbygg - 154/11 CK NOR BYGG AS   her
2020/2404 20200713 13.07.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Utslipp hytte - Sloko - 150/3/27 RØRLEGGER STRAND & CO AS   her
2020/2410 20200713 13.07.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny hytte - Gaupefaret 34 - 14/1/53 FH GRUPPEN AS   her
2020/2411 20200713 13.07.2020 Inngående brev Om kildesortering hytterenovasjon Tunhovd Elisabeth Øverland   her
2020/2412 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Thorsrud - 46/1 Halvard Rennehvammen   her
2020/2332 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om omdisponering av overflatedyrka jord Birgitte Grøtjorden   her
2020/2381 20200710 10.07.2020 Inngående brev Høring - kommunedelplan for Vegglifjell - Rollag kommune ROLLAG KOMMUNE   her
2020/2383 20200710 10.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond THOV GUDBRAND WETTERHUS   her
2020/2383 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Thov Gudbrand Wetterhus - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) 155/1 i Nore og Uvdal (3052) Landbruksdirektoratet   her
2020/2386 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Område 87 F - 14/1/0/71 Jarle Nørstebø   her
2020/2387 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Område 87 F - 10/91/0/71 NUMEDAL TOMTESERVICE AS   her
2020/2388 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Område 87 F - 11/1/0/71 Arne Gunnar Haugen   her
2020/2389 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling - Område 87 F - 11/1/0/70 Arne Gunnar Haugen   her
2020/2392 20200710 10.07.2020 Inngående brev Informerer om nytt regelverk om gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/2393 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 124/2/7 HALLINGDAL VARME & SANITÆR AS   her
2020/2106 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon - bilder Malin Rudi   her
2020/2178 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om utslipp - Imingdalen 87 Lauvvang VAR Consult   her
2020/2190 20200710 10.07.2020 Utgående brev Aksept av tilskudd 2020 kap 765 post 21 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/2190 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/2198 20200710 10.07.2020 Inngående brev Om dokumenter til ferdigattest - anneks Fjellsnaret 2 Espen Burum-Auensen   her
2020/2276 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad Oddbjørn Fønnebø   her
2020/2293 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening   her
2020/2317 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Mangelbrev - Søknad om ferdigattest 126/5/93 TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen   her
2020/2317 20200710 10.07.2020 Utgående brev Mangelbrev - Søknad om ferdigattest 126/5/93 TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen   her
2020/1738 20200710 10.07.2020 Inngående brev Protokoll fra årsmøte 2020 for IUA region 4 IUA - Region 4   her
2020/1758 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Uvdal Utmarkslag SA - Nore og Uvdal kommune - Fjellsnaret 3 - område 13 i Øvre Uvdal reiselivsplan - tillatelse til inngrep i automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelova § 8, andre ledd - jernframstillingsplass VIKEN FYLKESRÅD   her
2020/1888 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon - Søknad om IG - 8/30 - Midtre Fjellsnaret 160 Tore Fjordheim   her
2020/1888 20200710 10.07.2020 Utgående brev Etterlysning av dokumentasjon - Søknad om IG - 8/30 - Midtre Fjellsnaret 160 HOL BYGG AS   her
2020/1888 20200710 10.07.2020 Utgående brev Spørsmål til VA - Sanitærabonnement 8/30 - Midtre Fjellsnaret 160 NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2020/2013 20200710 10.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev over 126/38 I Nore og Uvdal kommune Hans-Jacob Schultz   her
2020/1129 20200710 10.07.2020 Inngående brev Innspill og framdrift - Vannforvaltningsplan for Vestland vannregion 2022 - 2027 Vestland fylkeskommune   her
2020/71 20200710 10.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2348 Maren Ormestad Christiansen   her
2019/2212 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om kjøreløyve Hanne Tufto   her
2020/257 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger om tomtegrenser Knut Holter   her
2020/1788 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tar imot stillingen som ungdomskontakt Tore Fauske Haugen   her
2020/1641 20200709 09.07.2020 Inngående brev Revidert byggemelding - korrigering bilag E1 side 2 Lars Tore Fredriksen   her
2020/1641 20200709 09.07.2020 Inngående brev Revidert byggemelding - Riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte NUMEDAL HUS AS   her
2020/1448 20200709 09.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/2118 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversikt over ressursgruppe - Nore og Uvdal kommune VIKEN FYLKESKOMMUNE   her
2020/2123 20200709 09.07.2020 Inngående brev Svar på oppfølging av kartlegging - tilbudet til barneverntjenesten under Covid-19 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/2366 20200709 09.07.2020 Inngående brev Informasjon om halvårsrapportering 1. halvår 2020 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/2369 20200709 09.07.2020 Inngående brev Om feiing av gangvei mellom Camp Uvdal og Uvdal kirke Knut Georg Barth   her
2020/2370 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 5/86 - Steinlykkja 27 NUMEDAL HUS AS   her
2020/2371 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 210/21 THON OG RÅDALEN AS   her
2020/2374 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bolighus / Veg / Parkeringsplass - 56/89/0/37 Hans Trygve Tollefsen   her
2020/2375 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny hytte - Brostrudseterlie 72 - 11/11/67 EVENSTAD BYGG OG TEGNING   her
2020/2377 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften for Hardangervidda nasjonalpark Lars Halvard Bergan   her
2020/2377 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark Lars Halvard Bergan   her
2020/2348 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Tilbygg til hytte - Moltestigen 5 - 5/46 UVDAL BYGG OG HYTTEOMSETNING AS   her
2020/2349 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av festeareal med oppmåling - 11/11/0/74 Arne Gunnar Haugen m.fl.   her
2020/2350 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av festeareal med oppmåling - 11/11/0/75 Arne Gunnar Haugen m.fl.   her
2020/2351 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av festeareal med oppmåling - 11/11/0/81 Arne Gunnar Haugen m.fl.   her
2020/2352 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av festeareal med oppmåling - 11/11/0/80 Arne Gunnar Haugen m.fl.   her
2020/2353 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av festeareal med oppmåling - 11/11/0/92 Arne Gunnar Haugen m.fl.   her
2020/2354 20200708 08.07.2020 Inngående brev Nore og Uvdal - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. EIENDOMSMEGLER 1 FJELLMEGLEREN AS AVD GEILO   her
2020/2354 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Espen Kvarud m.fl.   her
2020/2356 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilsynsrapport fritidsbolig - Thor Magnus Holtan Thor Magnus Holtan   her
2020/2357 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Utslipp - Småstølan 80 - 5/1/5 O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2020/2362 20200708 08.07.2020 Inngående brev Om smitteverntiltak på Langedrag Naturpark Per Chr Standerholen   her
2020/2363 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling - Avløp Jørn Mosebekk Larsen m.fl.   her
2020/2316 20200708 08.07.2020 Inngående brev Korthaug - eiendomsdata Malin Bekkeseth   her
2020/2316 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Malin Bekkeseth   her
2020/2106 20200708 08.07.2020 Utgående brev Orientering om saksgang - Tilbygg til seterbu Lars Rudi m.fl.   her
2020/2106 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Riving av del av seterbu samt tilbygg - 34/1- Brandsgardslie 401 - Løyngardsetre Lars Rudi   her
2020/2259 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 77691 svømmekjøring for august/september 2020 VY   her
2020/2259 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 77694 svømmekjøring for oktober 2020 VY   her
2020/2259 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 77695 svømmekjøring for november 2020 VY   her
2020/2259 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 77696 svømmekjøring for desember 2020 VY   her
2020/2259 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 77698 svømmekjøring for januar 2021 VY   her
2020/2259 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 77699 svømmekjøring for februar 2021 VY   her
2020/2259 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 77700 svømmekjøring for mars 2021 VY   her
2020/2198 20200708 08.07.2020 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon - Ferdigattest - anneks Fjellsnaret 2 Espen Burum-Auensen   her
2020/2199 20200708 08.07.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørende søknad om ferdigattest for anneks på gnr. 5, bnr. 95 -Flåtajuvhalle 81 NUMEDAL HUS AS   her
2020/1475 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om uthus 126/5/46 Ståle Karlsson   her
2020/1475 20200708 08.07.2020 Inngående brev Redegjørelse om bygninger på tomta - Søknad om uthus 126/5/46 Ståle Karlsson   her
2020/1475 20200708 08.07.2020 Utgående brev Saken meldes opp i Plan- og byggesaksteam: Søknad om uthus 126/5/46 Ståle Karlsson   her
2020/1512 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av løe - 48/10 - Søndre Bjørnsrudmogen Petter F Undebakke   her
2020/1788 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat som ungdomskontakt Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4242157531 ***** ***** Irene Halland   her
2020/1788 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Vikariat som ungdomskontakt Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4242157531 ***** ***** ***** Tore Fauske Haugen   her
2020/1788 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat som ungdomskontakt Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4242157531 ***** ***** ***** Eva Britt Løkseth   her
2020/2064 20200708 08.07.2020 Utgående brev Om oppfølging av vedtak etter verneforskriften FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/1992 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Driftsbygning i landbruket - 61/7 - Kyllesdalsvegen 30 GRO RUDI   her
2020/1888 20200708 08.07.2020 Inngående brev Midtre Fjellsnaret 160 - Gjennomføringsplan - 8/30 Hol Bygg AS   her
2020/1897 20200708 08.07.2020 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist (Ref=44ab9a, SakId=332187) *****   her
2020/1898 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pwbr43, SakId=346912) *****   her
2020/1930 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse 01.09.2019 - st. ref. (4238807523) - ***** ***** ***** ***** Ariana Diana Mihu Moldovan   her
2020/1930 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse 01.09.2019 Kommuneområde helse og omsorg, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4238807523 ***** ***** ***** ***** Ariana Diana Mihu Moldovan   her