eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1214 20190919 19.09.2019 Utgående brev Informasjon om sakens gang Jarle Nørstebø   her
2019/1223 20190919 19.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Tilbygg og veg til hytte - 169/3/7 - Roevegen 828 NORE BYGG AS   her
2019/1187 20190919 19.09.2019 Inngående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/1406 20190919 19.09.2019 Inngående brev Svar på søknad om bygging av landbruksvei Buskerud fylkeskommune   her
2019/1536 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om støtte til lærling - Jon Andre Stranden O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2019/1536 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om støtte til lærling - Magnus Amundsen O NØRSTEBØ & SØNN AS   her
2019/1277 20190919 19.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 AKADEMIKERFORBUNDET   her
2019/1277 20190919 19.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 *****   her
2019/1318 20190919 19.09.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste Kommuneområde helse og omsorg   her
2019/1318 20190919 19.09.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste *****   her
2019/1530 20190919 19.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/1531 20190918 18.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1445 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling til uendret bruk - fradeling til fritidsformål fra 124/2 gjeldende for fnr 6 - Tunhovdåsen Nore og Uvdal kommune m.fl.   her
2019/1537 20190918 18.09.2019 Inngående brev Ber om transport av festerett 124/2/56 Mette-Linn Holte   her
2019/1537 20190918 18.09.2019 Internt notat uten oppfølging Transporterklæring   her
2019/1277 20190918 18.09.2019 Inngående brev Om forhandler ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
2019/1228 20190918 18.09.2019 Inngående brev Revidert situasjonsplan FH GRUPPEN AS   her
2019/1326 20190918 18.09.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger om veg til bolig på Langodden Kjell Sveberg   her
2019/1277 20190918 18.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 Naturviterne   her
2019/1277 20190918 18.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 Legeforeningen   her
2019/1535 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om kjøreløyve Bjørnar Bølviken   her
2019/1127 20190918 18.09.2019 Inngående brev Trekker søknad om fradeling Gunvor Svendsrud   her
2019/1127 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling Gunvor Svendsrud   her
2019/1326 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding om veg til bolig på Langodden Kjell Sveberg   her
2019/1403 20190918 18.09.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger til erverv av fast eiendom Magne Lynger   her
2019/1403 20190918 18.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendommen 12/30 i Nore og Uvdal kommune. Tone Tønseth m.fl.   her
2019/1277 20190918 18.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 - kap.5 *****   her
2019/1403 20190918 18.09.2019 Internt notat uten oppfølging Konsesjonsforhold 12/30   her
2019/1495 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Riving av eksisterende og oppføring av ny bolig - 166/1 - Haustvedt FRIIS ARKITEKTER AS   her
2019/1277 20190918 18.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 - kap.5 *****   her
2019/1532 20190918 18.09.2019 Utgående brev Informasjon om nasjonale prøver Foresatte med barn i 5. klasse   her
2019/1277 20190918 18.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 Fagforbundet   her
2019/1277 20190918 18.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 Musikernes Fellesorganisasjon   her
2019/1533 20190918 18.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Terje Sønstebø - Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av drivstoffcontainer Statens vegvesen Region Sør   her
2019/1525 20190918 18.09.2019 Inngående brev Om overtakelse av materiale av Kristian Kildal Hilde Kildal   her
2019/1495 20190918 18.09.2019 Inngående brev Ber om snarlig ferdigbehandling av sak FRIIS ARKITEKTER AS   her
2019/1527 20190918 18.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/1529 20190918 18.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/1521 20190918 18.09.2019 Utgående brev Søknad om skolefri Lars Erling Granhaug   her
2019/1441 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på nabovarsel 24/4/74 Imingfjell Ove Jensen   her
2019/1403 20190918 18.09.2019 Utgående brev Om egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendom Tone Tønseth m.fl.   her
2019/1222 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 11/11/64 - Brøstrudseterlie 91 HOL BYGG AS   her
2019/1471 20190918 18.09.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til Tiltaksplan for kulturminnevern 2020-2022   her
2019/1157 20190918 18.09.2019 Saksframlegg/innstilling Tiltaksplan for Nore og Uvdal museum 2020 - 2022   her
2019/1390 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ber om tilleggsopplysninger til søknad om utslippstillatelse 27/4/102 VIDDA MILJØ AS   her
2019/1390 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg - 27/4/102 - Imingfjell VIDDA MILJØ AS   her
2019/1342 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om matrikulering 124/2/0/87 Tunhovdåsen 13 Margareth Horn   her
2019/1334 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ferdigattest - Hytte og avløpsanlegg - 188/14 - Seterdalen I UVDAL BYGG OG HYTTEOMSETNING AS   her
2019/1115 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Oddvar Hunemo - Vedtak skogfond og tilskudd 184/3 NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2019/1115 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Oddvar Hunemo - Vedtak skogfond og tilskudd 184/3 NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2019/1478 20190917 17.09.2019 Utgående brev Forslag til tomtegrenser John Kaspersen   her
2019/1499 20190917 17.09.2019 Utgående brev Spørsmål i forbindelse med spredning av husdyrgjødsel Erik Otto Narverud   her
2019/1277 20190917 17.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 Norsk sykepleierforbund   her
2019/1318 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Virksomhetsleder for Institusjon Kommuneområde helse og omsorg, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4126098233 ***** ***** ***** *****   her
2019/1318 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder for Institusjon - st. ref. (4126098233) - ***** ***** ***** *****   her
2019/1318 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder for Institusjon - st. ref. (4126098233) - ***** ***** *****   her
2019/1318 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Virksomhetsleder for Institusjon Kommuneområde helse og omsorg, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4126098233 ***** ***** *****   her
2019/1277 20190917 17.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 NITO   her
2019/1504 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Halvor Tandberg   her
2019/1505 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Morten Tandberg Eriksen   her
2019/1506 20190917 17.09.2019 Utgående brev Fotografering - Uvdal skole FOTO FOR ALLE AS   her
2019/1506 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bekreftelse - fotografering FOTO FOR ALLE AS   her
2019/1383 20190917 17.09.2019 Utgående brev Om brøyting til drikkevannsbrønn Hvammen Arnt Jacobsen   her
2019/1507 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Ellen Knagenhjelm m.fl.   her
2019/1393 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon UVDAL BYGG OG HYTTEOMSETNING AS   her
2019/1508 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Morten Tandberg Eriksen   her
2019/1509 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Anne Berit Tandberg   her
2019/1510 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Christine Schjerven   her
2019/1511 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om skolefri Tina Jacobsen Jensen   her
2019/1512 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Grethe Waage   her
2019/1324 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tinglyst Punktfeste. Gnr 126. Bnr 5. Fnr 93 i Nore og Uvdal kommune Joachim Hellenes m.fl.   her
2019/1513 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Ruth Knagenhjelm   her
2019/1514 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Kate Knagenhjelm   her
2019/1515 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Kari Austbø   her
2019/1516 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Hilde Tandberg Diesen   her
2019/1522 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tinglyst punktfeste 126/5/93 Nore og Uvdal kommune   her
2019/1517 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. BJÖRKEBU SAMEIE   her
2019/1518 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Hilde Tandberg Diesen   her
2019/1519 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Kate Knagenhjelm m.fl.   her
2019/1334 20190917 17.09.2019 Utgående brev Endret plassering av bygning UVDAL BYGG OG HYTTEOMSETNING AS   her
2019/1493 20190917 17.09.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling av lærlingetilskudd - Dan Marcus Jensen UVDAL KRAFTFORSYNING SA   her
2019/1277 20190917 17.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 UTDANNINGSFORBUNDET I NORE OG UVDAL   her
2019/1487 20190917 17.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond ØIVIND W UTVEI   her
2019/1110 20190917 17.09.2019 Inngående brev Uttalelse til forslag til reguleringsplan ID 2017007 - Solheim sameige Statens vegvesen Region Sør   her
2019/1490 20190917 17.09.2019 Inngående brev 14.09.2019 - ukekontroll biler og utstyr Lars Borgar Rudi   her
2019/1491 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom DALAN ADVOKATFIRMA DA   her
2019/1492 20190917 17.09.2019 Inngående brev Sendertillatelse nr. 1004348 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET   her
2019/1145 20190917 17.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1384 20190917 17.09.2019 Utgående brev Om brannøvelse hytte Bryggjevegen 125 Geir Håvard Torp   her
2019/1277 20190917 17.09.2019 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger 2019 Fellesorganisasjonen   her
2019/1523 20190917 17.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1524 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til sivilarkitekt Øystein Landsgård - Tilbakemelding på byggeplaner - Reguleringsplan for Sundbolien hytteområde del av eiendommen 127/1 Statens vegvesen Region Sør   her
2019/1520 20190917 17.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. BJÖRKEBU SAMEIE   her
2019/1506 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding - fotografering Uvdal skole FOTO FOR ALLE AS   her
2019/1228 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til byggesøknad Daniel H. Christiansen   her
2019/1453 20190917 17.09.2019 Utgående brev Om flytting av bom på sambindingsvegen Nore - Eggedal Lemortjønn Hytteeierforening   her
2019/1521 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om skolefri Lars Erling Granhaug   her
2019/1228 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon Daniel H. Christiansen   her
2019/1526 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse BRYNJULV LAUVANG   her
2019/1526 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg - 125/1/1 - Tunhovd BRYNJULV LAUVANG   her