eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/268 20201015 15.10.2020 Inngående brev Fullmakt til å representere på oppmåling Hege Sletnes Koffeld   her
2019/845 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert avtale om eiendomsrett, bruksrett og retting av matrikkel - Hjeljordgata - Sjøtveit Nordre - 6/14 Silje Sjøtveit m.fl.   her
2019/1416 20201015 15.10.2020 Utgående brev 28/10/19 Tomt 43 Briskåe Hyttefelt - Oversending av matrikkelbrev og protokoll for oppmålingsforretning Anne Berit og Svein Rune Jensen   her
2019/1513 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på anmodning om igangsetting av tiltak ***** ***** ***** *****   her
2019/2133 20201015 15.10.2020 Inngående brev Kopi: Svar på henvendelse - byggesak - Tinn - 106/191 Krosshovdvegen 49 - fritidsbolig FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/3504 20201015 15.10.2020 Inngående brev Løypetrasé ned mot Jernbaneplassen 5-6 Tom Mårtensson   her
2019/3504 20201015 15.10.2020 Utgående brev Løypetrasé ned mot Jernbaneplassen 5-6 Skred AS - Andrea Taurisano   her
2019/5300 20201015 15.10.2020 Inngående brev Veiledning - markedsadferd i intradagmarkedet ved tildeling av ny overføringskapasitet NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/23 20201015 15.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om fritak for konsesjon 164/3/24 ADVOKATENE SCHADE SMITH & AUSTAD DA   her
2020/23 20201015 15.10.2020 Inngående brev 126/292 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tommy Godiksen   her
2020/971 20201015 15.10.2020 Inngående brev Denne ble publisert på hjemmeside og facebook 14.10.20 Tinn Kommune v/Anne Berit Næss   her
2020/1105 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd Utdanningsdirektoratet   her
2020/1355 20201015 15.10.2020 Inngående brev Dekningsundersøkelsen 2020 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE   her
2020/1355 20201015 15.10.2020 Inngående brev Forslag til Statsbudsjett VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE   her
2020/1355 20201015 15.10.2020 Inngående brev Områder det er søkt om støtte til utbygging av bredbånd. for 2020 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE   her
2020/1616 20201015 15.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Tilleggsarbeid - Skårberg Maskin   her
2020/1670 20201015 15.10.2020 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 3. terminutbetaling INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/1910 20201015 15.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 68/30 STATENS KARTVERK   her
2020/1910 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på oversendt protokoll Christoffersen AS   her
2020/1991 20201015 15.10.2020 Utgående brev Søknad om utslepp av avløpsvatn i Blefjell hyttegrend - 148/48 Øistein Sønstegård   her
2020/1995 20201015 15.10.2020 Inngående brev Forslag til kandidat for kulturpris - ***** ***** *****   her
2020/2265 20201015 15.10.2020 Utgående brev 10/1 Maurud - Godkjent opprettelse av grunneiendom for feste nr. 12 Helle Bjørtuft Gaustad og Tov Arne Bøhle Gaustad   her
2020/2273 20201015 15.10.2020 Inngående brev Kunnskapsprøven i alkoholloven - salgsbevilling KARMØY KOMMUNE   her
2020/2462 20201015 15.10.2020 Inngående brev Endring søknad anneks Liset -tomt 77 Ivar Jonsjord Lurås   her
2020/2526 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om endring av plassering Sjøtveitlie 51 - 6/65 FLAATA ENTREPRENØR AS   her
2020/2552 20201015 15.10.2020 Inngående brev Attest for skatt og merverdiavgift - ***** ***** ***** SKATTEOPPKREVEREN I KONGSBERGREGIONEN   her
2020/2552 20201015 15.10.2020 Inngående brev Attest for skatt og merverdiavgift - ***** ***** ***** SKATTEOPPKREVEREN I KONGSBERGREGIONEN   her
2020/2586 20201015 15.10.2020 Inngående brev Avfallsplan - Riving Ådalen 4 FLAATA ENTREPRENØR AS   her
2020/2586 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tillatelse til riving av hele bygget - Ådalen 4 - 15/8 FLAATA ENTREPRENØR AS   her
2020/2654 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra Villreinnemnda - Kalhovdvegen 3261 - 115/1 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet   her
2020/2709 20201015 15.10.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet 2018, nettsalg. HELSEDIREKTORATET   her
2020/2712 20201015 15.10.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/3216 20201015 15.10.2020 Inngående brev 20/165066-2 - Uttale om fartsgrense 40 ved Miland skole - Tinn kommune STATENS VEGVESEN v/ Kjersti Hovemoen   her
2020/3325 20201015 15.10.2020 Inngående brev Svar på mangler ved fradeling av tomter Kambeseth Eilev Midtgard   her
2020/3325 20201015 15.10.2020 Inngående brev Erklæring om bruk av vei vann og avløp 25/2 tomt D5 Kambeseth Eilev Midtgard   her
2020/3326 20201015 15.10.2020 Inngående brev Erklæring om vei vann og avløp 25/2 tomt D6 Kambeseth Eilev Midtgard   her
2020/3326 20201015 15.10.2020 Inngående brev Svar på mangler ved søknad om fradeling av tomtene D5 og D6 Eilev Midtgard   her
2020/3385 20201015 15.10.2020 Inngående brev Aksept av arbeidsgivers tilbud Naturviterne - Knut Volland   her
2020/3385 20201015 15.10.2020 Inngående brev Naturviterne, aksept av arbeidsgivers tilbud Naturviterne - Knut Volland   her
2020/3390 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Tilbygg til anneks - Møsvannsveien 1111 - 130/183 LUNDESGAARD ARKITEKTKONTOR   her
2020/3410 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tillatelse til ny fritidsbolig - Dispensasjon for avkjøring - Toreskyrkjavegen 220 - 120/139 A-TRE KONSULT AS   her
2020/3424 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vannmåler montert 15.10.20 RJUKAN VVS & ELEKTRO AS   her
2020/3460 20201015 15.10.2020 Utgående brev Anmodning om flere opplysninger - søknad om skjenkebevilling Cafe Vemork MATHUSET EYDE AS   her
2020/3462 20201015 15.10.2020 Utgående brev Skatteattest - Skjenkebevilling Bygget Bistro Lars Gino Valen   her
2020/3462 20201015 15.10.2020 Utgående brev Anmodning om vandelsattest SØR-ØST POLITIDISTRIKT   her
2020/3462 20201015 15.10.2020 Utgående brev Skjenkebevilling Bygget Bistro MATHUSET EYDE AS   her
2020/3481 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innspill til nabovarsel. Frank Pedersen   her
2020/3535 20201015 15.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Avrop i henhold til rammeavtale for entreprenører - rammeavtale Brødrene Alseth AS   her
2020/3535 20201015 15.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Avrop i henhold til rammeavtale for entreprenører - rammeavtale Olimb Rørfornying AS   her
2020/3536 20201015 15.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Avrop i henhold til rammeavtale for entreprenører - rammeavtale Skårberg Maskin AS   her
2020/3554 20201015 15.10.2020 Utgående brev 91/1 - Baklien - Godkjent søknad om bygging av landbruksveg Hans Røysland   her
2020/3597 20201015 15.10.2020 Inngående brev 151/ 1 - Søknad om bygging av landbruksveg - Bøensgodset Skog BØENSGODSET SAMEIE   her
2020/3616 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknadsskjema Isaac Manning   her
2020/3611 20201015 15.10.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fagforbundet - forslag til ny samarbeidsavtale Kongsbergregionen FAGFORBUNDET TINN AVD. 036   her
2020/3659 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vedrørende løyve gitt i sak 2018/131-3 - utslipp fra eksisterende hytte - Møsvannsveien 832 - 119/101 Inger Marie Lund og Arnt Erik Andersen   her
2020/3661 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - 23/1 - tomt D1 Svalestuen SKRINDEBAKKE TOMTESELSKAP AS   her
2020/3662 20201015 15.10.2020 Inngående brev Etterklangsmålinger - Miland skole NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VESTFOLD OG TELEMARK - SKIEN   her
2020/3666 20201015 15.10.2020 Inngående brev PA21074 - Tilbakelevering av leasingbil DNB ASA   her
2020/3669 20201015 15.10.2020 Inngående brev Avvik fra akseltrykk bestemmelsene i veglister - Storgata på Rjukan Vegvesen - Syvertsen Roger   her
2020/3654 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om arbeidsvarsling, stenging av Storgata i forbindelse med riving av Rallarhuset NORDIC ROAD SERVICES AS   her
2020/3606 20201014 14.10.2020 Utgående brev Endring av port "jernlageret" bygg 288 Hydroparken Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
2020/3595 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar ang. forespørsel legalpant - Liarstaul - Skirvedalen / vår ref: 623200076 Dnb Eiendom v/Sæther, Kristin Jørstad   her
2020/3597 20201014 14.10.2020 Utgående brev 151/ 1 - Bøensgodset Sameie - Godkjent søknad om bygging av landbruksveg BØENSGODSET SAMEIE   her
2020/3611 20201014 14.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Samarbeidsavtale Kongsbergregionen kommunal oppgavefelleskap for tjenesteutvikling - foreløpig forslag 14.10 20   her
2020/3611 20201014 14.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Innspill til samarbeidsavtaler fra høringer ute i kommunene   her
2020/3623 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bålbrenning - søknad om tillatelse - brenning av kvist etter hogst Bløkajoe hyttefelt i Skirvedalen - 17.-20.10.20 Kristian Rosvold   her
2020/3630 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest anneks/skrivestue - Hjerdalen 379, Turifit - 116/18 Susanne Engell   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Kunngjøring - Doffin INNKJØPSKONTORET AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Konkurransegrunnlag INNKJØPSKONTORET AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Tilbud - A til Å Entreprenør A TIL Å ENTREPRENØR AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Tilbud - Bilfinger Industrial Services BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Spørsmål og svar INNKJØPSKONTORET AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Åpningsprotkoll INNKJØPSKONTORET AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Kopi: Interne dokumenter   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Anskaffelsesprotokoll INNKJØPSKONTORET AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kopi: Resultatrapport INNKJØPSKONTORET AS   her
2020/3632 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kopi: Signert kontrakt - A til Å Entreprenør AS TINN KOMMUNE   her
2020/3638 20201014 14.10.2020 Inngående brev 36/23/7 - tomt 170 - Tindefjell - fritidsbolig - Midlertidig brukstillatelse Rune Solberg   her
2020/3644 20201014 14.10.2020 Inngående brev Forespørsel legalpant - Småroi gnr. 50, bnr. 2, fnr. 31 / vår ref: 611180053 Dnb Eiendom -v/Tove.Strand@dnbeiendom.no   her
2020/3646 20201014 14.10.2020 Inngående brev Prøveuttak og behov for å friskmelde Nordfjella sone 2 og Hardangervidda MATTILSYNET   her
2020/3649 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering - 120/379 - Brendstaultunet 20 - 30 BUEN PROSJEKT AS   her
2020/3553 20201014 14.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av renovasjon Ådalen 520 - 31/4 Haldis Skaarberg   her
2020/3557 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), 143/1 i Tinn (3818) Landbruksdirektoratet   her
2020/3567 20201014 14.10.2020 Utgående brev Avtale om formidling av geodata for eByggesøknad i Norkart NORKART AS / Andreas Hammarstedt   her
2020/3575 20201014 14.10.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Advokatsamarbeid i Kongsbergregionen - samarbeidsavtale - 13.10.20   her
2020/3578 20201014 14.10.2020 Utgående brev Taubaneanlegg - tilsyn med master og fundamenter - 20/2242-2 KROSSOBANEN AS   her
2020/3542 20201014 14.10.2020 Utgående brev Om utforming av hytte - Kvitåvatnlia 84 - 106/150 Morten Nordengen   her
2020/3549 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg - Kvitåvatnvegen KV2520 - m3113-m3303 Brødrene Alseth A/S   her
2020/3500 20201014 14.10.2020 Utgående brev Spørsmål - Renovasjon Venke Gulli   her
2020/3523 20201014 14.10.2020 Utgående brev Vedtak om permisjon fra undervisning - ***** ***** *****   her
2020/3525 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), 154/3 i Tinn (3818) Landbruksdirektoratet   her
2020/3525 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), 154/3 i Tinn (3818) Landbruksdirektoratet   her
2020/3525 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), 154/3 i Tinn (3818) Landbruksdirektoratet   her
2020/3473 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rekruttering kommunedirektør Tinn Kommune - Jørn Langeland   her
2020/3473 20201014 14.10.2020 Inngående brev Innspill fra Kathrine Haatvedt - Ny utlysning kommunedirektør Tinn Kommune - Kathrine Kvåle Haatvedt   her
2020/3473 20201014 14.10.2020 Inngående brev Ny utlysning kommunedirektør - e-post korrespondanse Tinn Kommune - Bjørn Sverre Birkeland   her
2020/3483 20201014 14.10.2020 Utgående brev 13/34 Regulering av festeavgift 2020 - Skogvegen 13, Tinn Austbygd Dag Henning Tverberg   her
2020/3471 20201014 14.10.2020 Utgående brev Oppsigelse renovasjon og septiktømming Gausetveien 1280 Pål Lauluten   her
2020/3473 20201014 14.10.2020 Inngående brev Ny utlysning kommunedirektør Tinn Kommune - Steinar Bergsland   her
2020/3473 20201014 14.10.2020 Inngående brev E-post gruppeledere - Ny utlysning kommunedirektør Tinn Kommune - Steinar Bergsland   her