eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2221 20190514 14.05.2019 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag Tinn kommune KONGSBERGREGIONEN   her
2019/2217 20190514 14.05.2019 Inngående brev 106/280 Krosshovdvegen 115 - bestilling av vannmåler Svein Inge Reiertsen   her
2019/2215 20190514 14.05.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS   her
2019/2175 20190514 14.05.2019 Inngående brev Vedtak om kvoter for betinget skadefelling av ulv, jerv og brunbjørn i rovviltregion 2 2019-2020 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/2174 20190514 14.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper - innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET   her
2019/2147 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ny forskrift - Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1575 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2019/2190 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til rehabilitering av Villaveien 3 Øivind Seim   her
2019/2191 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om opprettelse av festetomt - fra 146/7 Tron Egil Grov   her
2019/71 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2019/2178 20190514 14.05.2019 Inngående brev Andre henvendelser - Gvæven 55 - 152/5 2M MORTEN MOEN   her
2019/855 20190514 14.05.2019 Inngående brev Rammesøknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Sandven 1 - 73/1/4 LINK ARKITEKTUR AS   her
2019/1487 20190514 14.05.2019 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse   - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Tomt BKF 1 felt H25 - 120/430 Geir Lien   her
2019/2181 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Riving av hele bygget - Sam Eydes Gate 95 - 125/33 NORSK SANERINGSSERVICE AS   her
2019/2244 20190514 14.05.2019 Inngående brev Refusjonskrav for elev hjemmehørende i Tinn kommune - vår 2019 - ***** ***** ***** Kongsberg kommune   her
2019/2187 20190514 14.05.2019 Inngående brev Rammesøknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Toreskyrkjavegen 157 - 120/122 Thomas Gravdal   her
2019/2246 20190514 14.05.2019 Inngående brev Kopi: Hydro Energi - Installasjonsøkning i Vemork kraftstasjon, Tinn kommune, Vestfold og Telemark Tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/2247 20190514 14.05.2019 Inngående brev Dokumenter til mindre endring av reguleringsplan, planid: 6051 - 32/1 og 33/1 Dakkeset hytteområde SKRINDEBAKKE PLAN OG PROSJEKT   her
2019/2200 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2 - Høymyrvegen 73 - 75/12 A TIL Å ENTREPRENØR AS   her
2019/1575 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2019/2206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Rammesøknad - Endring av bygg - fasade - Kvitåvatnvegen 379 - 119/2/2 IHUGA AS   her
2019/2164 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - 119/2 - Parsell 1 STATSKOG SF   her
2019/2165 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - 119/2 - Parsell 3 STATSKOG SF   her
2019/2166 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - fra 119/2 og 119/2/2 - Parsell 4 STATSKOG SF   her
2019/71 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2019/2057 20190514 14.05.2019 Utgående brev Svar på permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2088 20190514 14.05.2019 Utgående brev Svar på klage fakturering av kommunale avgifter. Njål Håkon Hansson   her
2019/245 20190514 14.05.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Paal Carlsen   her
2019/2167 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest garasje 13/9 Pålerudvegen 53 Sten Tore Olsen   her
2019/2169 20190514 14.05.2019 Inngående brev Overnatting - melding til brannvesenet 1.6.-2.6.19 Beate König Andersen   her
2019/2171 20190514 14.05.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2170 20190514 14.05.2019 Inngående brev Asfaltering av Skomakergata i Tinn Austbygd Robert Jore   her
2019/2039 20190514 14.05.2019 Utgående brev Svar på permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/1977 20190514 14.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Garasje - Granvegen 7 - 114/96 Espen Torp   her
2019/1670 20190514 14.05.2019 Utgående brev Ferdigattest - bruksendring - Møsvannsveien 220 - 138/92 TØMRER TORGEIR INGOLFSLAND AS   her
2019/762 20190513 13.05.2019 Inngående brev Oppsett og dokumentasjon av integrasjonsadapter mellom Elements og Visma EasyCruite Evry - Nina Jaunsen   her
2019/407 20190513 13.05.2019 Inngående brev Svar fra arkivdepot om spørsmål vedrørende folketellinger for Rjukan 1900 - 1931 Ikakongsberg - Martin Helmli   her
2019/2161 20190513 13.05.2019 Inngående brev Skade på bro ved Røde Kors-bygget Gerd Skogvold   her
2019/2160 20190513 13.05.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte 9.5.19 TINN MONTESSORISKOLE SA   her
2019/2156 20190513 13.05.2019 Inngående brev 120/84 Nordvegen 70 - bestilling av vannmåler Per Oskar Tobiassen   her
2019/2152 20190513 13.05.2019 Inngående brev Fruktblomstring og frost - viktig informasjon fra Landbruksdirektoratet FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2147 20190513 13.05.2019 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2145 20190513 13.05.2019 Inngående brev Vannmåler - bestilling Kristin Sohlberg   her
2019/2144 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om installasjon av vannmåler Karstein Kviljo   her
2019/2140 20190513 13.05.2019 Inngående brev 165/1 Urdalsvegen 211 - oppsigelse av renovasjon Mattis Mortensson   her
2019/1631 20190513 13.05.2019 Inngående brev Nedre Bøen borettslag - innkalling til generalforsamling RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG   her
2019/177 20190513 13.05.2019 Inngående brev Høring av regional plan for Hardangervidda. Dato for neste møte? BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/49 20190513 13.05.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 631 Kvitåvatn vannverk FJELLAB   her
2019/12 20190513 13.05.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 630 Rjukan Vannverk FJELLAB   her
2019/1030 20190513 13.05.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett - rørlegger ÅLHYTTA AS   her
2019/843 20190513 13.05.2019 Inngående brev Vedrørende sak - Utslipp av oljehaldig avløpsvatn LAUVSTAD INVEST AS   her
2019/2128 20190513 13.05.2019 Inngående brev Årskontroll NAV Tinn 2019 BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD RJUKAN   her
2019/2131 20190513 13.05.2019 Inngående brev Saksdokumenter til Industrikommunenes årsmøte 3. juni kl. 10.30, Gardermoen INDUSTRIKOMMUNENE   her
2019/2124 20190513 13.05.2019 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev Telemark fylkeskommune   her
2019/737 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding om tinglyst eiendom 148/58 Øystein Sønstegård   her
2019/2149 20190513 13.05.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - 50/2 festenummer 44 Småroi - Tinn - fasadeendring FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2136 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innkalling til ordinært årsmøte i visitRjukan 23.mai VISITRJUKAN AS   her
2019/2129 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forlenging av avtaler om leie av trygghetsalarmer og røykvarslere DORO CARE AS   her
2019/2137 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i E134 Haukelivegen AS E134 HAUKELIVEGEN AS   her
2019/2153 20190513 13.05.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registreringimatrikkelen - 19-066536RFA-JKVI Urdalen NR ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT   her
2019/2179 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tildeling - Tinn barneverntjeneste - styrking av kommunalt barnevern - videreføring - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2157 20190513 13.05.2019 Inngående brev 165/1 Urdalsvegen 211 - Skorstein som ikke er i bruk - melding Mattis Mortensson   her
2019/2158 20190513 13.05.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2163 20190513 13.05.2019 Inngående brev Leve hele livet- reformen - en invitasjon til kommunene FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/296 20190513 13.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument nr 2019/482509/200 STATENS KARTVERK   her
2019/179 20190513 13.05.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste og situasjonskart 106/462 MOEN DESIGN AS   her
2019/297 20190513 13.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 2019/484995/200, 2019/485014/200, 2019/485030/200 STATENS KARTVERK   her
2019/78 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding om tinglyst eiendom Sønstegård Øystein   her
2019/946 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Tinn Helsetun, miljørettet helsevern - 29.3.2019 Tinn kommune   her
2019/2045 20190513 13.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Fasadeendring og innbygging av del av eksisterende terrasse - Myrringen 2 - 130/84 Dag Emil Andreassen   her
2019/2113 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innlevering 10 stk leasingbiler Autolease - Avslutning Autolease NO   her
2019/2119 20190513 13.05.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2120 20190513 13.05.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2122 20190513 13.05.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi: Invitert tre leverandører Innkjøpskontoret AS   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi: Konkurransegrunnlagsdokument Innkjøpskontoret AS   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi: Spørsmål og svar Innkjøpskontoret AS   her
2019/245 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Ann Helen Eide   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi: Tilbud - A til Å Entreprenør AS A til Å Entreprenør AS   her
2019/2123 20190513 13.05.2019 Utgående brev Opparbeidelse av parkeringsplass ved tidligere Ingolf barnehage SØNDRE INGOLFSLAND BORETTSLAG m.fl.   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi: Åpningsprotokoll Innkjøpskontoret AS   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Kopi: Møtereferater   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi: Tildelingsmelding Innkjøpskontoret AS   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi: Anskaffelsesprotokoll Innkjøpskontoret AS   her
2019/2125 20190513 13.05.2019 Inngående brev Databehandleravtale for Feide UNINETT AS   her
2019/2121 20190513 13.05.2019 Utgående brev Kopi: Signert kontrakt - A til Å Entreprenør AS A til Å Entreprenør AS   her
2019/2133 20190513 13.05.2019 Inngående brev Klage - gbnr 106/191 Krosshovdvegen 49 - Tinn - overtredelsesgebyr FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2038 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/2173 20190510 10.05.2019 Inngående brev Innkjørsel fra riksvei 364/Austbygdebakkan til Maurudbrekka Svein Espeseth   her
2019/514 20190510 10.05.2019 Inngående brev Høring av forslag til Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 Buskerud fylkeskommune   her
2019/179 20190509 09.05.2019 Inngående brev 121/209, Hjerdalen - Forespørsel om naboliste for eiendom Fofoas - Are Marius Foss   her
2019/1132 20190509 09.05.2019 Inngående brev Anmodning om utsettelse av høringsfrist til uke 25 - "Ditt og mitt Vestfold og Telemark" NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING   her
2019/2099 20190509 09.05.2019 Inngående brev Opprydding av trær mm på kommunens eiendom ved Krosso Anita Amalie Foss   her
2019/796 20190509 09.05.2019 Inngående brev Spørsmål fra elevrådet ved Rjukan ungdomsskole i forbindelse med Dansesalen TINN KOMMUNE, Rjukan ungdomsskole elevrådet   her
2019/2095 20190509 09.05.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 9.mai HELSEDIREKTORATET   her
2019/2102 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om fritak for verv i politiske utvalg og som meddommer i Aust-Telemark tingrett Kjell Thorbjørnsen   her
2019/2103 20190509 09.05.2019 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med folkehelse arbeidet i kommunene - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/2104 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om ekstra ressurser for barnehageåret 2019-2020 TINN KOMMUNE, v/Skibakksletta barnehage   her
2019/1854 20190509 09.05.2019 Inngående brev Ettersende vedlegg til søknad om serveringsbevilling - kopi av leiekontrakt SOLKAFEEN AS   her
2019/1523 20190509 09.05.2019 Inngående brev Regning for restaurering av brygga ved Sandviken Camping og bilder SANDVIKEN CAMPING AS   her