eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4189 20190916 16.09.2019 Inngående brev Potensiell avvik i slengestemmer Dag Einar Flatestøl   her
2019/958 20190916 16.09.2019 Inngående brev Foreløpig svar fra NVE - Ny varsling om igangsatt planarbeid - Uformell høring - Ny kommunedelplan for Rjukan - Tinn kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION SØR   her
2019/4188 20190916 16.09.2019 Inngående brev KT95713 - Tidlig Innlevert Bil Autolease Takst   her
2019/958 20190916 16.09.2019 Inngående brev Høringsinnspill og merknader til fremlagt forslag kommunedelplan Rjukan RJUKAN NÆRINGSUTVIKLING AS   her
2019/3812 20190916 16.09.2019 Inngående brev Beliggenhetskontroll - 106/438 TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen   her
2019/4183 20190916 16.09.2019 Inngående brev Dårlig tilstand av asfalt - Lyngveien Roger Jakob Hatlen   her
2019/3308 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sak 7103 - Pålegg om utbedring av feil/mangler TINN ENERGI AS   her
2019/3297 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Tilbygg til eksisterende bolig - Sam Eydes gate 285a - 122/85 Lars Mathisen   her
2019/3551 20190916 16.09.2019 Inngående brev Ettersending av gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett PROSJEKTFORM AS   her
2019/3551 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - Tessungdalen 828 - 49/14 PROSJEKTFORM AS   her
2019/2949 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på lukking av avvik fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern - Rjukan sykehjem Tinn kommune   her
2019/3100 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forslag til kandidat for kulturpris 2019 - ***** ***** *****   her
2019/4184 20190916 16.09.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - bygging av ATV vei - Såheimsveien 38 - 130/2 SKÅRBERG MASKIN AS   her
2019/4186 20190916 16.09.2019 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****   her
2019/4187 20190916 16.09.2019 Inngående brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Christine Jensen   her
2019/4167 20190916 16.09.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad - 19.-20.9.19 *****   her
2019/4167 20190916 16.09.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad - 4.10.19 *****   her
2019/4171 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sak nr. 7160 - Varsel om kontroll av elektrisk anlegg - 7.10.19 TINN ENERGI AS   her
2019/4171 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sak nr. 7161 - Forskrift om internkontroll - varsel om planlagt kontroll 7.10.19 TINN ENERGI AS   her
2019/4171 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sak nr 7160 - Varsel om kontroll av elektriske anlegg - 7.10.2019 - Øverland barnehage TINN ENERGI AS   her
2019/4172 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sak nr. 7162 - varsel om kontroll av elektrisk anlegg  - 14.10.19 TINN ENERGI AS   her
2019/4172 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sak nr. 7163 - varsel om kontroll av elektrisk anlegg - 14.10.19 TINN ENERGI AS   her
2019/4172 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sak nr. 7164 - forskrift om internkontroll - varsel om planlagt kontroll 14.10.19 TINN ENERGI AS   her
2019/4174 20190916 16.09.2019 Inngående brev Signert leieavtale - kopimaskin/printer - A8977642 - Skibakksletta barnehage SIEMENS FINANCIAL SERVICES   her
2019/4177 20190916 16.09.2019 Inngående brev Invitasjon til søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak, Aksjon skoleveg 2020 STATENS VEGVESEN REGION SØR v/FTU i Telemark   her
2019/4181 20190916 16.09.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad Evelyn Marie Andersen   her
2019/4130 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - melding til valgte - SV -Sosialistisk Venstreparti Jørn Langeland m.fl.   her
2019/4130 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - melding til valgte - Tinn Arbeiderparti Kathrine Kvåle Haatvedt m.fl.   her
2019/4130 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - melding til valgte - Tinn Fremskrittsparti Gjermund Ingolfsland m.fl.   her
2019/4144 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse *****   her
2019/4139 20190916 16.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning -svar på søknad *****   her
2019/4155 20190916 16.09.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Hedring av Tinn kommunes jubilanter og pensjonister 2019 Ann Kristin Marumsrud m.fl.   her
2019/3894 20190916 16.09.2019 Inngående brev Signert leieavtale - kopimaskin/printer - A8936871 - Eldres hus , pleie rehab 1 SIEMENS FINANCIAL SERVICES   her
2019/3894 20190916 16.09.2019 Inngående brev Signert leieavtale - kopimaskin/printer - A8944725 - Rjukan sykehus institusjon - korttidsavdeling SIEMENS FINANCIAL SERVICES   her
2019/3894 20190916 16.09.2019 Inngående brev Signert leieavtale - kopimaskin/printer - A8944734 - Eldres hus, hjemmesykepleier D1 SIEMENS FINANCIAL SERVICES   her
2019/3710 20190916 16.09.2019 Utgående brev 125/224 - Sam Eydes gate 54 - mangler ved søknad om seksjonering Karl Thomas Tvedt m.fl.   her
2019/3748 20190916 16.09.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad om konsesjon Gjøystdalvegen 275 Aktiv - Sindre Tjønn (Aktiv Tinn / Vinje)   her
2019/3748 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av eigedomen Bergsmogen, gbnr 84/6 og 84 10 Anne Beatrice Fjeldberg   her
2019/3961 20190916 16.09.2019 Utgående brev Presisering av mangelbrev - tomt 5 - Lauvlie hytteområde - 24/27 TERRATEC AS   her
2019/3961 20190916 16.09.2019 Utgående brev Mangelbrev - Tomt 5 Lauvlie - Fritidsbolig - 24/27 MWC GRUPPEN AS   her
2019/3961 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Lauvlie tomt 5 - 24/27 MWC GRUPPEN AS   her
2019/3976 20190916 16.09.2019 Utgående brev Søknad om støtte til tilpasning av bolig *****   her
2019/3983 20190916 16.09.2019 Utgående brev Trenger større kasse til restavfallskasse og henting ved huset Tom Arve Gresen   her
2019/3993 20190916 16.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/3995 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om bruk av gjødslingsplan for inntil 5 år - 40/4 Stein Inge Bjørnerud   her
2019/4010 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning *****   her
2019/4022 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avtale om anleggsbidrag GAUSTABLIKK HYTTEUTVIKLING AS   her
2019/4022 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig - Løkjestaulkilsvegen 46 - 120/405 FLAATA ENTREPRENØR AS   her
2019/4036 20190916 16.09.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse tilbygg Fjellgrendvegen 46 - 119/2/3/7 SUNDT TRYGVE SIV ARK MNAL   her
2019/4038 20190916 16.09.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse Fjellgrendvegen 44 - 119/2/3/8 SUNDT TRYGVE SIV ARK MNAL   her
2019/4046 20190916 16.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/4047 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning *****   her
2019/4056 20190916 16.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/4071 20190916 16.09.2019 Inngående brev Endring av tillatelse - Nytt bygg - boligformål - Kambeset D-11 - 25/58 BVT BYGG AS   her
2019/4075 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning *****   her
2019/4076 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning *****   her
2019/4064 20190916 16.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/958 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Uformell høring kommunedelplan for Rjukan - Tinn - Rjukan - kommunedelplan - planid 0202 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/1253 20190916 16.09.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Protokoll med påtegning fra ny oppmålingsforretning   her
2019/745 20190916 16.09.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Etablererprøven for serveringsvirksomhet - Henrik Grimstad Ones   her
2019/879 20190916 16.09.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Protokoll fra oppmålingsforretning 31.5.2019   her
2019/179 20190916 16.09.2019 Utgående brev Adresseliste til nabovarsling CONTEXT AS   her
2019/245 20190916 16.09.2019 Inngående brev Arbeidsbekreftelse på Vivan Nyeri FAGFORBUNDET TINN AVD. 036   her
2019/332 20190916 16.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 953029537 Landbruksdirektoratet   her
2019/1336 20190916 16.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring fra 106/2 til 106/135 Erik Bringedal m.fl.   her
2019/1383 20190916 16.09.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Landmålingsdokumentasjon   her
2019/2319 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern Tinn kommune   her
2019/2872 20190916 16.09.2019 Inngående brev Opptrening/rehabilitering etter sykdom - ***** ***** ***** SYKEHUSET I VESTFOLD HF   her
2019/1512 20190913 13.09.2019 Inngående brev Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold - det hadde sneket seg inn en liten feil i rapporten Vtfk - Ole Bjørn Bårnes   her
2019/958 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kommunedelplan Rjukan - innspill ved åpen høring fra reiseliv, gårdeiere og handel/service Visitrjukan - Karin Rø   her
2019/401 20190913 13.09.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 1386 Gvepseborg vannverk. FJELLAB   her
2019/514 20190913 13.09.2019 Inngående brev Regional plan Hardangervidda - innkalling til styringsgruppemøte torsdag 19. september kl. 9.30 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   her
2019/1093 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte for Sør-Øst 110 IKS tirsdag 15. oktober kl. 12:00-14:00 SØR-ØST 110 IKS   her
2019/245 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Grethe Listaul Stephens   her
2019/245 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Sarah Catherine Nagell   her
2019/217 20190913 13.09.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 1271 Rjukan avløpsrenseanlegg. FJELLAB   her
2019/172 20190913 13.09.2019 Inngående brev Snowshoe Thompson Minnerenn - innsending av regnskap Snowshoe Thompson Minnerenn v/Sonnev Lurås   her
2019/12 20190913 13.09.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 1385 Rjukan vannverk. FJELLAB   her
2019/31 20190913 13.09.2019 Utgående brev Godkjent oppløysing av Rivsfjell planområde som storvald Gunnar Meland   her
2019/48 20190913 13.09.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 1387 Skinnarbu vannverk. FJELLAB   her
2019/49 20190913 13.09.2019 Inngående brev Analyserapport 2019 - 1388 Kvitåvatn vannverk. FJELLAB   her
2019/1694 20190913 13.09.2019 Inngående brev Spørsmål om endring av søknad - ledninger under vei. PLAN OG RESSURS AS   her
2019/1694 20190913 13.09.2019 Inngående brev AD AVTALE OG ANLEGGSBIDRAG - GAUSTATOPPEN LAFT AS Bjørbæk advokatene   her
2019/1694 20190913 13.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende informasjon PLAN OG RESSURS AS   her
2019/1383 20190913 13.09.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Varsel om oppmålingsforretning   her
2019/1383 20190913 13.09.2019 Internt notat (X) uten oppfølging Protokoll fra oppmålingsforretning   her
2019/1996 20190913 13.09.2019 Inngående brev Rapportering på kommunens psykisk helse- og rusarbeid 2019 SINTEF   her
2019/2859 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om å beholde skoleplass ved Atrå barne- og ungdomsskole skoleåret 2019/2020 - ***** ***** *****   her
2019/2793 20190913 13.09.2019 Inngående brev Nominasjon - Tinn Kommunes byggeskikkpris *****   her
2019/2447 20190913 13.09.2019 Inngående brev Planleveranse for Detaljreguleringsplan Kvitåvatn Østdel, felt H2 ASPLAN VIAK AS AVD KONGSBERG   her
2019/4077 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning -svar på søknad *****   her
2019/4062 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - svar på søknad *****   her
2019/4063 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - svar på søknad *****   her
2019/4111 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - svar på søknad *****   her
2019/4079 20190913 13.09.2019 Inngående brev Planmateriale Reguleringsendring PLIND 3160 Ljøkedalsnuten S1 AT PLAN & ARKITEKTUR AS AVD OSLO   her
2019/4049 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - svar på søknad *****   her
2019/4052 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - svar på søknad *****   her
2019/4043 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - søknad *****   her
2019/4045 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svar: Permisjon fra undervisning *****   her
2019/4012 20190913 13.09.2019 Utgående brev Permisjon fra undervisning - svar på søknad *****   her