eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/681 20200225 25.02.2020 Inngående brev 13/94 Myran 36 - Oppsigelse renovasjon Solveig Haugen   her
2020/663 20200225 25.02.2020 Inngående brev Ny vararepresentant til kirkelig fellesråd 2020 Ragnhild Busnes   her
2020/668 20200225 25.02.2020 Inngående brev Mulighet til å følge kurs i Grunnforurensning 3. mars på Skype FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/670 20200225 25.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Bjørn Hammer Løitegaard   her
2020/671 20200225 25.02.2020 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad - 6.3.-9.3.20 *****   her
2020/672 20200225 25.02.2020 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad 6.3.-9.3.20 *****   her
2020/673 20200225 25.02.2020 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad - 27.3.-3.4.20 *****   her
2020/675 20200225 25.02.2020 Inngående brev Innhenting av prognoser - opplæring i og på samisk skoleåret 2020-21 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/682 20200225 25.02.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende Sam Eydes gate 161, Rjukan GRENLAND KRISTNE SENTER   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Konkurransegrunnløag til byggefase - Tekniske tegninger utarbeidet av Cowi AS AQUAPARTNER AS   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Referat fra styringsgruppa 22.5.17 AQUAPARTNER AS   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Referat fra styringsgruppa 29.8.17 AQUAPARTNER AS   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Referat prosjekteringsmøte 25.10.18 AQUAPARTNER AS   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Sweco-rapport - plan for strakstiltak VA Rjukan, 2016 AQUAPARTNER AS   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Referat fra oppstartsmøte - 27.3.17 AQUAPARTNER AS   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Referat presentasjon hovedløsninger - 24.5.17 AQUAPARTNER AS   her
2020/683 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kopi: Referat prosjekteringsmøte 21.6.17 AQUAPARTNER AS   her
2020/684 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/2 i Tinn (3818) Landbruksdirektoratet   her
2020/687 20200225 25.02.2020 Inngående brev Mattilsynet: registrere hensynssoner for drikkevann MATTILSYNET   her
2020/608 20200225 25.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oppgave over alkoholomsetning 2019 TINN KOMMUNE RJUKANBADET KF   her
2020/495 20200225 25.02.2020 Utgående brev Oppholdstid - regning i forbindelse med SFO *****   her
2020/541 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning *****   her
2020/401 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning 10. - 17.2.20 *****   her
2020/439 20200225 25.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på hospitering ved Rjukan barneskole ELTOFT MONTESSORISKOLE AS   her
2020/243 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til - gjentakende kultur- og idrettsarrangament - 17. mai i Austbygde 17 mai komiteen i Austbygde   her
2020/293 20200225 25.02.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Oppdatert: Rutine for kommunikasjon - virusutbrudd Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2020/352 20200225 25.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilsynsrapport av fyringsanlegg Wenche Qvenild   her
2019/1144 20200225 25.02.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - sak 17-027794RFA-JKVI NH Ingulsland Vest ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT   her
2019/1223 20200225 25.02.2020 Inngående brev Sak 18-029476REN-JKVI Tverberg, Tildeling av nytt bruksnummer 37/3 ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT   her
2019/1634 20200225 25.02.2020 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven - 48/10 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2019/2153 20200225 25.02.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - sak 19-066536RFA-JKVI URDALEN NR ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT   her
2019/3698 20200225 25.02.2020 Utgående brev Invitasjon til skoletreff- Atrå barne- og ungdomsskole Arian Thordén Pollen m.fl.   her
2020/660 20200224 24.02.2020 Inngående brev Renovasjon - 31/6 Tverbergvegen 11 - Søknad om fritak Kjersti Husevold Beckmann   her
2020/661 20200224 24.02.2020 Inngående brev Permisjon fra undervisning - søknad - 28.2.20 *****   her
2020/662 20200224 24.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av kommunale avgifter - Tessungdalen 767 Silje Gjøystdal   her
2020/655 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - framleie Såheimsvegen 13A *****   her
2020/656 20200224 24.02.2020 Inngående brev 147/2 - Søknad om tilskudd - beit, 917000573 Landbruksdirektoratet   her
2020/644 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - framleie Tinngate 20 HO 203 *****   her
2020/645 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - framleie Tinngate 32 - HO 203 *****   her
2020/651 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om 5 årig gjødslingsplan BJØRTUFT KRISTEN   her
2020/651 20200224 24.02.2020 Utgående brev Søknad om 5 årig gjødslingsplan BJØRTUFT KRISTEN   her
2020/516 20200224 24.02.2020 Inngående brev Beliggenhetskontroll- Fyrieggvegen 176C - 120/389/0/1 Brødrene Alseth A/S   her
2020/516 20200224 24.02.2020 Inngående brev Ferdigattest - Nytt bygg - boligformål - Tomt 54 felt H21 - Hytte nr 10 - 120/389 LEVE HYTTER AS   her
2020/520 20200224 24.02.2020 Inngående brev Henvendelse vedrørende videreføring av lokale lønnstillegg på toppen av nye garantilønnsnivåer NSF /v Lene Topper   her
2020/520 20200224 24.02.2020 Inngående brev Videreføring av lokale lønnstillegg på toppen av nye garantilønnsnivåer. NSF Tinn   her
2020/520 20200224 24.02.2020 Utgående brev Videreføring av lokale lønnstillegg på toppen av nye garantilønnsnivåer. NSF Tinn   her
2020/520 20200224 24.02.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Videreføring av lokale lønnstillegg på toppen av nye garantilønnsnivåer. Grete Olesrud   her
2020/445 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om gratis opphold på SFO ***** ***** ***** *****   her
2020/468 20200224 24.02.2020 Inngående brev Atrå Kontorbygg - ny 5 års leieavtale med Tinn Kommune Atrå Kontorbygg AS   her
2020/468 20200224 24.02.2020 Inngående brev Leigeavtale underskriven ATRÅ KONTORBYGG AS   her
2020/473 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på dokumentert inntekt NAV TINN   her
2020/487 20200224 24.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - planting 2018 Tone Tischbein   her
2020/396 20200224 24.02.2020 Utgående brev 6/64 seksjon 4 - Sjøtveitlie 54 B - Bestilling av vannmåler RJUKAN VVS & ELEKTRO AS   her
2020/396 20200224 24.02.2020 Utgående brev 6/64 seksjon 4 - Sjøtveitlie 54 B - Bestilling av vannmåler Elen Øien   her
2020/388 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning ***** ***** ***** ***** -***** *****   her
2020/390 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning *****   her
2020/369 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar angående søknad om fritak for renovasjon - 51/1 Tessungdalen 1701, 1703 Yngve Lien   her
2020/370 20200224 24.02.2020 Utgående brev Opphør av serviceavtale - Skatteetaten Skatteetaten   her
2020/376 20200224 24.02.2020 Inngående brev Lønnsoppgave for 2019 *****   her
2020/376 20200224 24.02.2020 Utgående brev Barnehage - svar påsøknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****   her
2020/343 20200224 24.02.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om tildeling av tilskuddsmidler FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/343 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding på tildelingsbrev frå fylkesmannen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2020/307 20200224 24.02.2020 Utgående brev Spørsmål om vannforbruk ved Rjukan Sykehus SYKEHUSET TELEMARK HF   her
2020/283 20200224 24.02.2020 Inngående brev Onkl Sam AS Bilder mottatt på mobiltlf. Tinn Kommune - Anne Berit Næss   her
2020/283 20200224 24.02.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Onkl Sam AS SØR-ØST POLITIDISTRIKT   her
2020/261 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tilsagn - Startlån - behovsmelding 2020 HUSBANKEN   her
2020/271 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med foreldelsesfrist på etterbetaling av vann Lars Kristian Norenes   her
2020/243 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til- gjentakende kutlur- og idrettsarrangement - støtte til golfaktiviteter RJUKAN GOLFKLUBB   her
2020/243 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til - kulturtiltak/prosjekt/aktivitet/arrangementer - Nothing-Arizona- US (kortfilm) BOM BILLIONS OF MILLIONS DANIEL PAIDA LARSEN   her
2020/243 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til - kulturtiltak/prosjekt/aktivitet/arrangementer - Agitatos jubileumskonsert i mai 2020 AGITATO   her
2020/243 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til - kulturtiltak/prosjekt/aktivitet/arrangementer - utbedring av uteområdet RJUKAN MC KLUBB   her
2020/215 20200224 24.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport- P200240-01 - Atrå vannverk Fjellab   her
2020/184 20200224 24.02.2020 Utgående brev Flyttedato *****   her
2020/184 20200224 24.02.2020 Utgående brev Flyttedato *****   her
2020/184 20200224 24.02.2020 Utgående brev Flyttedato *****   her
2020/184 20200224 24.02.2020 Utgående brev Flyttedato *****   her
2020/184 20200224 24.02.2020 Utgående brev Flyttedato - uke 7 *****   her
2020/186 20200224 24.02.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Svar på søknad på tilskudd 2 for familien ***** ***** ***** Jorun Kårvand   her
2020/197 20200224 24.02.2020 Utgående brev Permisjon fra undervisning - søknad - 25.-29.5.20 *****   her
2020/198 20200224 24.02.2020 Utgående brev Redusert foreldrebetaling - opplysninger om feil vedtak *****   her
2020/198 20200224 24.02.2020 Utgående brev Nytt vedtak vedr redusert foreldrebetaling *****   her
2020/204 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar angående spørsmål om eiendommen 165/40 ADVOKATFIRMAET FORSBERG DA v/ Per Forsberg   her
2019/5475 20200224 24.02.2020 Utgående brev Vedlegg 4 Utstyrsliste - gjennomgang -27.01.2020 Kasper Bendtsen-Nielsen   her
2020/9 20200224 24.02.2020 Utgående brev Situasjonskart - Størrelse på tilleggsareal som inngår i etablert uteområde Tim Midgaard   her
2020/23 20200224 24.02.2020 Inngående brev 162/5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jon Benjamin Sauro   her
2020/53 20200224 24.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Kjerstin T Fossheim   her
2020/55 20200224 24.02.2020 Inngående brev Fjellnettverket - Innkalling til rådsmøte nye rådsmedlemmer Fjellnettverket   her
2020/58 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svar - Motorferdsel i utmark - søknad - Grasfjell Kjetil Anker Stordalen   her
2020/107 20200224 24.02.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Signert husleiekontrakt -Sam Eydes gate 221 - feil i tidligere kontrakt   her
2020/164 20200224 24.02.2020 Utgående brev ***** ***** - Melding om avslutning av verv Gunn Bergsland   her
2020/164 20200224 24.02.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Særutskrift ***** ***** - Søknad om avslutning av verv   her
2019/3710 20200224 24.02.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyst seksjonering av 125/224 Karl Thomas Tvedt m.fl.   her
2019/3989 20200224 24.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 127/31 STATENS KARTVERK   her
2019/4140 20200224 24.02.2020 Utgående brev Ferdigattest Kambeset 25/1/57 ARKITEKT FOSSLAND AS   her
2019/3221 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om igangsettelse - Nytt bygg - boligformål, Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Sam Eydes Gate 95 - 125/33 SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL   her
2019/3456 20200224 24.02.2020 Utgående brev Oversendelse av budsjett 2020 med økonomiplan 2020-23 - ref. 2019/15117 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
2019/2005 20200224 24.02.2020 Utgående brev 148/1 og 148/4 - Tilbakemelding på krav om retting i matrikkelen Anita Sønstegård m.fl.   her
2019/2005 20200224 24.02.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørende registrering av eksisterende grense som er oppmålt privat Statens Kartverket   her
2019/2005 20200224 24.02.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om registrering av eksisterende grense som er oppmålt privat digitalpost@kartverket.no   her
2019/2005 20200224 24.02.2020 Utgående brev 148/1 og 148/4 - Underretting om gjennomført retting i matrikkel Bernhard Foss m.fl.   her